Ν.4024/2011 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, φορολογικά, κ.λπ.
 Δημοσιεύθηκε ο Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"
Τα επιμέρους κεφάλαια έχουν ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ KΑI ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ KΑI B' ΒΑΘΜΟΥ KΑI ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ KΑI ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ KΑI ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KΑI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTO - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 
 
 
Διαβάστε περισσότερα