λογιστική prosvasis : τεύχος 121

Πολύ συζήτηση γίνεται αυτή τη στιγμή για το καθεστώς πώλησης πετρελαίου θέρμανσης. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι η λύση που επιλέχθηκε, βάζει τους βενζινοπώλες και τους πωλητές πετρελαίου γενικότερα στη θέση του ενδιάμεσου «χρηματοδότη» του συστήματος. Κατά τους χειμερινούς μήνες, τα πρατήρια θα πρέπει να δεσμεύουν ένα μεγάλο μέρος της ρευστότητάς τους, τόσο μεγαλύτερης όσο μεγαλύτερες είναι οι

πωλήσεις τους, σε πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα δουλέψει σωστά το σύστημα των επιστροφών, γιατί αν παρατηρηθούν εκεί καθυστερήσεις… ζήτω που καήκαμε.
Στον αντίποδα, δόθηκε η δυνατότητα στα πρατήρια να τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας για όλα τα καύσιμα που εμπορεύονται (ΠΟΛ.1023/2008), όπως και καινούργιοι ΜΣΚΚ (ΠΟΛ.1027/2008). Δεν ξέρω πόσο θα εκτιμήσουν τις χειρονομίες αυτές οι βενζινοπώλες (αμφιβάλλω), αλλά για τους λογιστές τους είναι κάτι το θετικό. Εκείνο που δεν είναι καθόλου θετικό είναι οι υποχρεώσεις των βενζινοπωλών που καθορίζονται με τον Ν.3634/2008 (άρθρα 22-25 και 28).
Με λίγα λόγια, το σύστημα θα λειτουργήσει ως εξής:

1. Εγγραφή των εταιρειών που ενδιαφέρονται, στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ). Το θέμα καλύπτεται από την ΠΟΛ.1012/2008.
2. Δήλωση του ύψους αποθεμάτων που έχουν στη διάθεσή τους τα βενζινάδικα τα οποία και θα νομιμοποιήσουν πληρώνοντας την διαφορά ΕΦΚ που αναλογεί. Πρόκειται για την αρχική εγγραφή στο σύστημα παρακολούθησης αποθήκης (ΠΟΛ.1015/2008).
3. Υποβολή των αναλυτικών κινήσεων πώλησης και αγοράς κάθε επτά (7) (το πολύ) ημέρες μέσω της «Αναλυτικής Κατάστασης Δεδομένων Συναλλαγών Πετρελαίου Θέρμανσης» (ΠΟΛ.1018/2008, άρθρο 2).
Η αποστολή αυτών των δηλώσεων θα επιτρέψει στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ (www.ifestos.mnec.gr) να απεικονίσει το σύνολο των κινήσεων των προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το απόθεμα του κάθε πρατηρίου.

Μένει ένα ακόμη βήμα. Ο έλεγχος των παραστατικών που θα αποστέλλονται (ως σώμα) στη ΔΟΥ εντός του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους. Προβλέπω ότι μετά από λίγους μήνες θα γίνει ένα χάος, αλλά βλέπουμε. Το μόνο ζήτημα για το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη διευκρινιστική εγκύκλιος, αλλά υποτίθεται ότι δεν είναι άμεσο, καθώς όσα είπαμε πριν πρέπει να γίνουν έως 15.2.2008. Βεβαίως, οι εκπρόσωποι των βενζινοπωλών ζητούν παράταση, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρακτικά αυτή δεν μπορεί αν δοθεί, κυρίως λόγω της δήλωσης αποθεμάτων.
Σε ό,τι αφορά εμάς τους λογιστές, τα μέχρι τώρα νομοθετήματα και εγκύκλιοι που αφορούν το θέμα του πετρελαίου, έχουν ως εξής:

Νο

Τίτλος

Ημερομηνία

Ν.3634/2008

Άρθρο 22

Εξομοίωση συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης

29.1.2008

Άρθρο 23

Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

29.1.2008

Άρθρο 24

Μεταβολές στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992)

29.1.2008

Άρθρο 25

Μεταβολές στο άρθρο 5 του ν.2523/1997

29.1.2008

Άρθρο 28

Ρυθμίσεις θεμάτων ΦΠΑ

29.1.2008

ΠΟΛ.1012

Διαδικασία υποβολής στις ΔΟΥ σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ)

24.1.2008

ΠΟΛ.1015

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξης καταλογισμού αυτού

28.1.2008

ΠΟΛ.1017

Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

30.1.2008

ΠΟΛ.1018

Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών – Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών

30.1.2008

ΠΟΛ.1022

Ένταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου – Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης

1.2.2008

ΠΟΛ.1023

Ένταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης – Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης

1.2.2008

ΠΟΛ.1027

Καθορισμός Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης)

4.2.2008

Χ. Τσοχαντάρης