Publica

Prosvasis info center

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 449/Β’/25.2.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 Απόφασή του (ΦΕΚ 2163/Β’/30.8.2013)

29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ 2390/Β’/8.9.2014) – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005),
2. το Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α’/21.6.2012), [Διαβάστε περισσότερα...]

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β’/23.8.2013) απόφασης του υπουργού και του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας», όπως ισχύει

18724/52/4.6.2014 (ΦΕΚ1551/Β’/12.6.2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» [Διαβάστε περισσότερα...]

α) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) – Ένταξη ασφαλισμένων οφειλετών ΟΓΑ στα Μητρώα οφειλετών ΚΕΑΟ, β) Πάγια Ρύθμιση (Ν.4152/2013)

Εγκύκλιος ΟΓΑ: 1/26.5.2014

Σχετ.: Η εγκύκλιος ΟΓΑ 6/28.8.2013.
Ι. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, από 1.7.2013 έχει συσταθεί νέος φορέας για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΝΑΤ) με την επωνυμία Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). [Διαβάστε περισσότερα...]

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.4225/2014 – Δικαιολογητικά για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 35/6.5.2014

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 1073/63/15.1.2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α’/7.1.2014) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, [Διαβάστε περισσότερα...]

Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του «Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» που καθιερώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α’)

11921/253/11.4.2014 (ΦΕΚ 1130/Β’/5.5.2014) – Απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
2. Το Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. [Διαβάστε περισσότερα...]

  
  • Αρχείο δημοσιεύσεων

  • Δημοσιεύσεις για:

  • Προγράμματα Prosvasis