ΠΟΛ.1205/12.9.2014 (ΦΕΚ 2518/Β’/22.9.2014)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 54Α του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’). [Διαβάστε περισσότερα...]