Γενικό έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε41/432/18.11.2011
Με το γενικό έγγραφο Ε41/401/17.10.2011 δόθηκαν οδηγίες για τη διαχείριση περιπτώσεων από πλευράς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυθαίρετων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαίρετων χρήσεων