wrapper

Επίκαιρα θέματα

Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης σε Windows

 

Λήψη demo

 

Τι Υποστηρίζει

 • Απεριόριστο αριθμό εταιρειών
 • Έως και 35 αποθήκες ανά εταιρεία
 • Τη διαχείριση αξιόγραφων
 • Την καταχώριση εισπράξεων/πληρωμών με ξεχωριστή επιλογή
 • Πλήρη συμβατότητα με τα προγράμματα Έσοδα - Έξοδα και Γενική Λογιστική - μέσω ενσωματωμένης γέφυρας - συμβατό με άλλες εφαρμογές μέσω αρχείου ASCII
 • Την καταχώριση πελατών - προμηθευτών με απεριόριστα υποκαταστήματα
 • Πολλαπλούς τιμοκαταλόγους με δέκα (10) τιμές χονδρικής ανά είδος και δυνατότητα για μέγιστη μεταβολή τιμών με βάση ένα γενικό ποσοστό ή ποσοστό markup
 • Τον αυτόματο προσδιορισμό της τιμής πώλησης με βάση την τελευταία τιμή αγοράς προσαυξημένη κατά ένα σταθερό ποσοστό
 • Τη σύνδεση τιμών με κατηγορίες πελατών και δυνατότητα για τιμές ειδών ανά πελάτη
 • Τη διαχείριση πωλητών με στατιστικά, επίτευξη στόχων και υπολογισμούς
 • Όλα τα memo σημειώσεων σε πελάτες, προμηθευτές, πωλητές έως 65.000 χαρακτήρες ανά κατηγορία
 • Τον υπολογισμό εκπτώσεων είτε κλιμακωτά είτε προσθετικά και δυνατότητα για ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εκπτώσεων
 • Την παρακολούθηση παραγγελιών με δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης αυτών (backorder)
 • Την εκτύπωση και παρακολούθηση Barcode
 • Τη σύνθεση/αποσύνθεση ειδών
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών (ΚΕΠΥΟ)
 • Τους μαζικούς μετασχηματισμούς παραστατικών 
 • Τη δημιουργία φορμών εκτύπωσης με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πεδίων του προγράμματος
 • Τη λειτουργία σε δικτυακό περιβάλλον και τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών χρηστών και ομάδων χρηστών
 • Τους πολλαπλούς αναφερόμενους ελέγχους (pop-up) που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα λάθους από τον χειριστή
 • Τον υπολογισμό κόστους με έξι διαφορετικούς τρόπους και δύο εκ των οποίων on line (μέση τιμή και τελευταία τιμή αγοράς) για καλύτερο έλεγχο αποθεμάτων
 • Τη δυνατότητα για παρακολούθηση σε κάθε πελάτη - προμηθευτή της τελευταίας τιμής αγοράς/πώλησης (ιστορικό τιμών)
 • Τον διαχωρισμό των χονδρικών από τις λιανικές πωλήσεις

 

Τι προσφέρει στους πελάτες

 • Μέγιστη ευελιξία, αφού με μια εφαρμογή μπορεί ο λογιστής να διαχειρίζεται όλους τους πελάτες του
 • Κατάλληλο για όλα τα είδη των επιχειρήσεων ακόμα και αυτών με πολλά απομακρυσμένα σημεία λειτουργίας
 • Ευκολία και μέγιστη εποπτεία, αφού μπορεί ο χειριστής να δει σε κάθε λογαριασμό τα αξιόγραφα που αντιστοιχούν
 • Επιπλέον ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου
 • Άμεση μεταφορά δεδομένων. Εξοικονόμηση χρόνου και μεγάλη αξιοπιστία. Δεν χρειάζονται επιπλέον πληκτρολογήσεις και συνεπώς πανάκριβες εργατοώρες
 • Η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής στοιχείων τιμολόγησης μας εξασφαλίζει από διπλές πληκτρολογήσεις, αξιοποιεί την ως τώρα επένδυσή μας και εξοικονομεί εργατοώρες
 • Εξασφαλίζει ταχύτητα, σιγουριά για τα στοιχεία κάθε πελάτη και μέγιστη ευελιξία
 • Ευελιξία προσαρμογής στις ευμετάβλητες αγορές, ταχύτητα ανταπόκρισης, αύξηση τελικής κερδοφορίας. Κατάλληλο για επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων μεγάλου εύρους
 • Άριστη διαχείριση αποθήκης και βελτιστοποίηση περιθωρίων κέρδους
 • Ευκολία στην τμηματοποίηση της αγοράς, καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερα κέρδη ανά πελάτη
 • Άμεση εποπτεία στόχων, ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων, εξοικονόμηση χρόνου διαχείρισης προσωπικού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, άμεση εξαγωγή προμηθειών
 • Μεγάλη δυνατότητα ακριβούς περιγραφής χαρακτηριστικών, απαιτήσεων και προσφορών
 • Μεγιστοποίηση κερδών από βελτιστοποίηση της ροής των προϊόντων άμεσα
 • Άμεσος έλεγχος αποθηκών, προμηθειών, παραγγελιών και δεσμευμένων κεφαλαίων
 • Εξασφάλιση σωστής αποστολής παραγγελίας και μειωμένων εργατοωρών
 • Διευκόλυνση πωλήσεων με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης προσωπικού του λογιστηρίου. Εξασφάλιση των σωστών λογιστικών εγγραφών
 • Ταχύτερη εξυπηρέτηση του τμήματος πωλήσεων. Ελαττωμένες εργατοώρες. Μέγιστη ευκολία του χειριστή
 • Εξασφαλίζει την ακρίβεια των υποβαλλομένων καταστάσεων ΚΕΠΥΟ
 • Δίνει τη μοναδική ευελιξία στη δημιουργία και εκτύπωση παραστατικών να περιλαμβάνονται όλα τα πεδία πελατών - προμηθευτών στη φόρμα
 • Μοναδικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια αρχείων, δεδομένων και φακέλων στο σύστημά μας
 • Εξασφαλίζει την ορθότητα των καταχωρήσεων και την ευκολία παραμετροποίησης χειριστών του συστήματος
 • Προσφέρει επιπλέον ταχύτητα, εξοικονόμηση εργατοωρών και αυξημένη αποτελεσματικότητα διεργασιών
 • Μοναδική ευκολία ελέγχου και διευκόλυνση προγραμματισμού
 • Καλύτερη κατανομή εργασίας, μεγαλύτερη ευκολία ελέγχου και διευκόλυνση διορθωτικών κινήσεων

H διαθέσιμη έκδοση ενημέρωσης του προγράμματος απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Λήψη αρχείου ενημέρωσης

 • Αριθμός έκδοσης: 3.35
 • Ημερομηνία έκδοσης: 12/02/2019
 • Ώρα έκδοσης: 10:00:00
    Προστέθηκε στήλη ΑΦΜ στην εκτύπωση ημερολογίων πελατών προμηθευτών 
 

 • Επεξεργαστής Pentium 4 (Συστήνεται: Επεξεργαστής Intel Core i3)
 • Μνήμη (RAM) 512MB (Συστήνεται: 1GB)
 • Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 500 ΜΒ (Ποικίλει ανάλογα με τον όγκο δεδομένων)
 • CD-ROM / DVD-ROM drive
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) για την ενημέρωση του προγράμματος (Live Updates)
 • Συμβατό με λειτουργικά συστήματα: Windows 98, ME , Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32-64bit), Windows 8, Windows 10


* Σε 64bit λειτουργικά υποστηρίζεται μόνο η Ultra έκδοση της εφαρμογής
* Σε λειτουργικά συστήματα από Windows Vista και έπειτα δεν υποστηρίζεται η full screen οθόνη σε dos περιβάλλον
* Οι ηλεκτρονικές αποστολές απαιτούν εγκατεστημένο και λειτουργικό Internet Explorer σύμφωνο με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

3.35
 • Εναρμόνιση όλων των ηλεκτρονικών αποστολών με τις αλλαγές της σελίδας του taxis που πραγματοποιήθηκε στις 7.2.2019
3.34
 • Προστέθηκε στήλη ΑΦΜ στην εκτύπωση ημερολογίων πελατών προμηθευτών 
3.33
 • Βελτιώσεις στην ασφάλεια της εφαρμογής
 • Προετοιμασία για την εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλίου της ΑΑΔΕ
 
3.32
 • Βελτιώσεις στην επικοινωνία με την γενική λογιστική στους λογαριασμούς με χαρακτηρισμό περιβαλλοντικού τέλους
 
3.31
 • Αυτόματη αποθήκευση προτεινόμενης διαδρομής επικοινωνιών.
 • Βελτιώσεις στο module αξιογράφων και ιδιαίτερα στις επιστροφές αξιογράφων.
 • Βελτιώσεις στη σήμανση ΕΑΦΔΣΣ σε παραστατικά με ξένο νόμισμα.
 • Πλήρης υποστήριξη περιβαλλοντικού τέλους στις επικοινωνίες με Γ.Λ. και Έσοδα Έξοδα.
3.29
 • Υποστήριξη αναζήτησης βασικών στοιχείων μητρώου σε λειτουργικά χωρίς υποστήριξη TLS 1.2 ( Windows XP, VISTA, κλπ).
 • Νέα δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικής κατάστασης αξιογράφων σε Excel.
 • Προσθήκη υποστήριξης επιπλέον εξόδων. (50 -> 150).
 • Νέα δυνατότητα προτεινόμενου τρόπου πληρωμής ανά Σειρά παραστατικών. Επιπλέον προστέθηκε παράμετρος για το αν ο τρόπος πληρωμής είναι υποχρεωτικός κατά την έκδοση παραστατικών.
 • Προσθήκη στην εκτύπωση εξόδων (Παραστατικά -> Εκτυπώσεις-> Εκτύπωση Εξόδων πωλήσεις και αγορές) στηλών Επωνυμίας και ΑΦΜ Πελάτη - Προμηθευτή αντίστοιχα.
 • Νέα δυνατότητα για μετασχηματισμό πωλήσεων από παραστατικό αγορών και αντίστροφα. Η επιλογή ενεργοποιείται με το συνδιασμό πλήκτρων CTRL-F4 κατά την έκδοση του παραστατικού.
 
3.28
 • Προσαρμογή φορμών εκτύπωσης μέσω φορολογικού μηχανισμού στις τελευταίες αλλαγές.
3.27
 • Αύξηση γραμμών Αιτιολογίων, Σχολίων Πελατών, Σχολίων Προμηθευτών, Σχολίων Αποθήκης.
 • Προσθήκη παραμέτρου που αφορά τον τρόπο εμφάνισης των μετασχηματισμένω παραστατικών (Ημερομηνία-Παραστατικό ή Παραστατικό).
 • Προσαρμογή φορμών εκτύπωσης μεσω φορολογικού μηχανισμού στις τελευταίες αλλαγές.
 • Διόρθωση μηνύματος διπλής καταχώρισης παραστατικού.
 • Στην εκτύπωση ημερολογίων αποθήκης να εκτυπώνεται και η ώρα του παραστατικού.
 • Στην εκτύπωση ετικετών να μπορούμε να ορίζουμε και πλήθος.
 • Λοιπές βελτιώσεις.
3.24
 • Προσθήκη νέων στηλών Τρόπου Πληρωμής και Τζίρου στην εκτύπωση Ταμείου μέσω παραστατικών.
 • Εκτύπωση ετικετών βάσει ποσοτήτων παραστατικών αγοράς.
 • Στα Πρότυπα παραστατικά μπορούμε πλέον να καταχωρίσουμε μέχρι 50 είδη. Επίσης μπορούμε να καταχωρίσουμε και προτεινόμενο υποκατάστημα.
 • Προσθήκη νέων πεδίων
  • Ενεργό(ς). (Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές)
  • 2 πεδία ημερομηνιών. (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • 2 πεδία πρόσθετων περιγραφών. (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • 2 πεδία αξιακά. (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • Ανεξάρτητο πεδίο κινητού τηλεφώνου.  (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • Πεδίο IBAN και BIC.  (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • 6 ποσοτικά πεδία. (Αποθήκη)

Ολα τα παραπάνω πεδία έχουν τη δυνατότητα να γίνουν Import, να εκτυπωθούν σε Report - ετικέτες, να εμφανισθούν στις παραμετρικές οθόνες επιλογής, να έχουν προτεινόμενες τιμές σε νέες εισαγωγές, να επιλεγούν στα φίλτρα και στις μαζικές εργασίες αλλά και να εκτυπωθούν στα παραστατικά.

 • Λοιπές βελτιώσεις της εφαρμογής.

Προσοχή με την έκδοση αυτή αμέσως μετά το Update της εφαρμογής εκτελείται πλέον η Windows εφαρμογή.

3.22
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους υπό περιπτώσεις στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
3.21
 • Αύξηση θέσεων τρόπων αποστολής σε 250.
 • Νέα δυνατότητα παραμετρικού αυτόματου υπολογισμού, τιμής μονάδος, ποσότητας, έκπτωσης, αυτόματο,  ανά σειρά παραστατικού.
 • Προσθήκη στήλης υποκαταστήματος πελάτη - προμηθευτή στο F2 των πελατών, προμηθευτών.
 • Προσθήκη στα διαθέσιμα πεδία των μαζικών εργασιών, import αποθήκης του Ειδικού Χαρακτηριστικού.
 • Προσθήκη πεδίου στις παραμέτρους για ψηφία δεκαδικών εξόδων.
 • Προσθήκη πεδίου Αρχικού χρήστη στα φίλτρα στις εκτυπώσεις Παραστατικά πωλήσεων, αγορών, κινήσεων πελατών, προμηθευτών.
 • Δυνατότητα καταχώρισης 150 ειδών σε ενα παραστατικό (πωλήσεις , αγορές).
 • Νέα δυνατότητα φιλτραρίσματος εγγραφών κινήσεων-παραστατικών πελατών, προμηθευτών ανά υποκαταστημα εταιρίας.
 • Νέα παράμετρος προτεινόμενου παραστατικού εισπράξεων πληρωμών.
 • Υποστήριξη πιστωτικών καρτών, όψεως κλπ στις γέφυρες με Εσοδα-Εξοδα και Γ.Λ.
 • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού κόστους αποθήκης με τη μέθοδο μέση σταθμική για να μην εξαρτάται από τη σειρά καταχώρισης και μετασχηματισμoύς παραστατικών.
3.20
 •     Εμφάνιση πεδίου αιτιολογίας στην καταχώριση κινήσεων πελατών προμηθευτών.
 •     Λοιπές βελτιώσεις.
3.19
 •     Νέα δυνατότητα εκτύπωσης λεκτικών σε πίνακες αντιστοίχισης της εφαρμογής (Reports).
 •     Διόρθωση προβλήματος μεταβίβασης αξιογράφου πελάτη σε προμηθευτή.
3.18
 •     Νέα δυνατότητα παραμετροποίησης λογαριασμού Ταμείου Βάσει τρόπου πληρωμής (Όψεως - Πιστωτικές κλπ). Αφορά Σύνδεση με Calculus.
 •     Επανενεργοποίηση δυνατότητας ανάκτησης Βασικών Στοιχείων για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (ULTRA).
  • Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία στο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/wnsp.html
  • Τους Ειδικούς Κωδικούς θα τους εισάγετε στην Επιλογή: Βοηθητικές Εργασίες -> Γεν.Εργασίες -> Ειδικοί Κωδικοί Taxis.
  • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορείτε στα Σταθερά Στοιχεία, Καταχώριση - Μεταβολή Πελατών - ΠρομηΘευτών πατώντας TAB στο πεδίο ΑΦΜ να κάνετε ανάκτηση δεδομένων από το TAXIS.
 •     Εξαγωγή Τιμοκαταλόγου Ειδών σε Excel.
 •     Εξαγωγή Επίτευξης Στόχων πωλητών σε Excel.
 •     Λοιπές Βελτιώσεις.
3.17
 •     Προσθήκη δυνατότητας υπολογισμού κόστους αποθήκης, στην εκτύπωση Ισοζυγίου βάσει όλων των μεθόδων υπολογισμού του κόστους.
 •     Δυνατότητα υπολογισμού ποσότητας, τιμής μονάδος, έκπτωσης αλλάζοντας την αξία (Λιανικές).
 •     Η εκτύπωση Ισοζυγίου Αποθήκης στρογγυλοποιεί πλέον την τιμή μονάδας βάσει των παραμέτρων.
 •     Βελτίωση στην αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014 που περιλαμβάνουν Λιανικές Πωλήσεις.
 •     Δυνατότητα επιλογής εύρους Πελατών - Προμηθευτών στην εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014.
 •     Προσθήκη παραμέτρου για έλεγχο ημερομηνιών κατά την καταχώριση παραστατικών (Παράμετροι Πωλήσεων - Αγορών).
 •     Βελτιώσεις στην εκτύπωση Καρτέλας Ειδών ανά Πελάτη.
3.16
 •     Προσθήκη δυνατότητας ηλεκτρονικών αποστολών συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014 (Winput).
3.15
 •     Προσθήκη Δυνατότητας εξαγωγής εκτυπώσεων σε EXCEL (απαιτεί εγκατεστημένο Excel).
 •     Προετοιμασία για συγκεντρωτικές καταστάσεις 2014.
 •     Λοιπές Βελτιώσεις.
3.14
 •     Προσθήκη πεδίου "Κωδικός αριθμός απαλλαγής" στους πελάτες - προμηθευτές που αφορά την ηλεκτρονική αποστολής στοιχείων στο TAXIS.
 •     Προσθήκη πεδίων "Είδος Παραστατικού", "Σειρά θεώρησης" στις σειρές παραστατικών που αφορά την ηλεκτρονική αποστολής στοιχείων στο TAXIS.
 •     Ενεργοποίηση των ειδικών φίλτρων πελατών, προμηθευτών στις εκτυπώσεις καρτέλα ειδών ανά πελάτη και καρτέλα ειδών ανά προμηθευτή.
 •     Αύξηση χώρου διαθέσιμων επαγγελμάτων.
 •     Αύξηση αποθηκευτικών χώρων από 20 σε 35.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να διευκολύνουμε τη χρήση του από εσάς. Τα Cookies που απαιτούνται για κρίσιμες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη τοποθετηθεί. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την πολιτική απορρήτου.

  Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.