wrapper

Επίκαιρα θέματα

Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης σε Windows

 

Λήψη demo

 

Τι Υποστηρίζει

 • Απεριόριστο αριθμό εταιρειών
 • Έως και 35 αποθήκες ανά εταιρεία
 • Τη διαχείριση αξιόγραφων
 • Την καταχώριση εισπράξεων/πληρωμών με ξεχωριστή επιλογή
 • Πλήρη συμβατότητα με τα προγράμματα Έσοδα - Έξοδα και Γενική Λογιστική - μέσω ενσωματωμένης γέφυρας - συμβατό με άλλες εφαρμογές μέσω αρχείου ASCII
 • Την καταχώριση πελατών - προμηθευτών με απεριόριστα υποκαταστήματα
 • Πολλαπλούς τιμοκαταλόγους με δέκα (10) τιμές χονδρικής ανά είδος και δυνατότητα για μέγιστη μεταβολή τιμών με βάση ένα γενικό ποσοστό ή ποσοστό markup
 • Τον αυτόματο προσδιορισμό της τιμής πώλησης με βάση την τελευταία τιμή αγοράς προσαυξημένη κατά ένα σταθερό ποσοστό
 • Τη σύνδεση τιμών με κατηγορίες πελατών και δυνατότητα για τιμές ειδών ανά πελάτη
 • Τη διαχείριση πωλητών με στατιστικά, επίτευξη στόχων και υπολογισμούς
 • Όλα τα memo σημειώσεων σε πελάτες, προμηθευτές, πωλητές έως 65.000 χαρακτήρες ανά κατηγορία
 • Τον υπολογισμό εκπτώσεων είτε κλιμακωτά είτε προσθετικά και δυνατότητα για ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εκπτώσεων
 • Την παρακολούθηση παραγγελιών με δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης αυτών (backorder)
 • Την εκτύπωση και παρακολούθηση Barcode
 • Τη σύνθεση/αποσύνθεση ειδών
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών (ΚΕΠΥΟ)
 • Τους μαζικούς μετασχηματισμούς παραστατικών 
 • Τη δημιουργία φορμών εκτύπωσης με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πεδίων του προγράμματος
 • Τη λειτουργία σε δικτυακό περιβάλλον και τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών χρηστών και ομάδων χρηστών
 • Τους πολλαπλούς αναφερόμενους ελέγχους (pop-up) που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα λάθους από τον χειριστή
 • Τον υπολογισμό κόστους με έξι διαφορετικούς τρόπους και δύο εκ των οποίων on line (μέση τιμή και τελευταία τιμή αγοράς) για καλύτερο έλεγχο αποθεμάτων
 • Τη δυνατότητα για παρακολούθηση σε κάθε πελάτη - προμηθευτή της τελευταίας τιμής αγοράς/πώλησης (ιστορικό τιμών)
 • Τον διαχωρισμό των χονδρικών από τις λιανικές πωλήσεις

 

Τι προσφέρει στους πελάτες

 • Μέγιστη ευελιξία, αφού με μια εφαρμογή μπορεί ο λογιστής να διαχειρίζεται όλους τους πελάτες του
 • Κατάλληλο για όλα τα είδη των επιχειρήσεων ακόμα και αυτών με πολλά απομακρυσμένα σημεία λειτουργίας
 • Ευκολία και μέγιστη εποπτεία, αφού μπορεί ο χειριστής να δει σε κάθε λογαριασμό τα αξιόγραφα που αντιστοιχούν
 • Επιπλέον ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου
 • Άμεση μεταφορά δεδομένων. Εξοικονόμηση χρόνου και μεγάλη αξιοπιστία. Δεν χρειάζονται επιπλέον πληκτρολογήσεις και συνεπώς πανάκριβες εργατοώρες
 • Η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής στοιχείων τιμολόγησης μας εξασφαλίζει από διπλές πληκτρολογήσεις, αξιοποιεί την ως τώρα επένδυσή μας και εξοικονομεί εργατοώρες
 • Εξασφαλίζει ταχύτητα, σιγουριά για τα στοιχεία κάθε πελάτη και μέγιστη ευελιξία
 • Ευελιξία προσαρμογής στις ευμετάβλητες αγορές, ταχύτητα ανταπόκρισης, αύξηση τελικής κερδοφορίας. Κατάλληλο για επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων μεγάλου εύρους
 • Άριστη διαχείριση αποθήκης και βελτιστοποίηση περιθωρίων κέρδους
 • Ευκολία στην τμηματοποίηση της αγοράς, καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερα κέρδη ανά πελάτη
 • Άμεση εποπτεία στόχων, ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων, εξοικονόμηση χρόνου διαχείρισης προσωπικού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, άμεση εξαγωγή προμηθειών
 • Μεγάλη δυνατότητα ακριβούς περιγραφής χαρακτηριστικών, απαιτήσεων και προσφορών
 • Μεγιστοποίηση κερδών από βελτιστοποίηση της ροής των προϊόντων άμεσα
 • Άμεσος έλεγχος αποθηκών, προμηθειών, παραγγελιών και δεσμευμένων κεφαλαίων
 • Εξασφάλιση σωστής αποστολής παραγγελίας και μειωμένων εργατοωρών
 • Διευκόλυνση πωλήσεων με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης προσωπικού του λογιστηρίου. Εξασφάλιση των σωστών λογιστικών εγγραφών
 • Ταχύτερη εξυπηρέτηση του τμήματος πωλήσεων. Ελαττωμένες εργατοώρες. Μέγιστη ευκολία του χειριστή
 • Εξασφαλίζει την ακρίβεια των υποβαλλομένων καταστάσεων ΚΕΠΥΟ
 • Δίνει τη μοναδική ευελιξία στη δημιουργία και εκτύπωση παραστατικών να περιλαμβάνονται όλα τα πεδία πελατών - προμηθευτών στη φόρμα
 • Μοναδικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια αρχείων, δεδομένων και φακέλων στο σύστημά μας
 • Εξασφαλίζει την ορθότητα των καταχωρήσεων και την ευκολία παραμετροποίησης χειριστών του συστήματος
 • Προσφέρει επιπλέον ταχύτητα, εξοικονόμηση εργατοωρών και αυξημένη αποτελεσματικότητα διεργασιών
 • Μοναδική ευκολία ελέγχου και διευκόλυνση προγραμματισμού
 • Καλύτερη κατανομή εργασίας, μεγαλύτερη ευκολία ελέγχου και διευκόλυνση διορθωτικών κινήσεων

H διαθέσιμη έκδοση ενημέρωσης του προγράμματος απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Λήψη αρχείου ενημέρωσης

 • Αριθμός έκδοσης: 3.35
 • Ημερομηνία έκδοσης: 12/02/2019
 • Ώρα έκδοσης: 10:00:00
    Προστέθηκε στήλη ΑΦΜ στην εκτύπωση ημερολογίων πελατών προμηθευτών 
 

 • Επεξεργαστής Pentium 4 (Συστήνεται: Επεξεργαστής Intel Core i3)
 • Μνήμη (RAM) 512MB (Συστήνεται: 1GB)
 • Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 500 ΜΒ (Ποικίλει ανάλογα με τον όγκο δεδομένων)
 • CD-ROM / DVD-ROM drive
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) για την ενημέρωση του προγράμματος (Live Updates)
 • Συμβατό με λειτουργικά συστήματα: Windows 98, ME , Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32-64bit), Windows 8, Windows 10


* Σε 64bit λειτουργικά υποστηρίζεται μόνο η Ultra έκδοση της εφαρμογής
* Σε λειτουργικά συστήματα από Windows Vista και έπειτα δεν υποστηρίζεται η full screen οθόνη σε dos περιβάλλον
* Οι ηλεκτρονικές αποστολές απαιτούν εγκατεστημένο και λειτουργικό Internet Explorer σύμφωνο με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

3.35
 • Εναρμόνιση όλων των ηλεκτρονικών αποστολών με τις αλλαγές της σελίδας του taxis που πραγματοποιήθηκε στις 7.2.2019
3.34
 • Προστέθηκε στήλη ΑΦΜ στην εκτύπωση ημερολογίων πελατών προμηθευτών 
3.33
 • Βελτιώσεις στην ασφάλεια της εφαρμογής
 • Προετοιμασία για την εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλίου της ΑΑΔΕ
 
3.32
 • Βελτιώσεις στην επικοινωνία με την γενική λογιστική στους λογαριασμούς με χαρακτηρισμό περιβαλλοντικού τέλους
 
3.31
 • Αυτόματη αποθήκευση προτεινόμενης διαδρομής επικοινωνιών.
 • Βελτιώσεις στο module αξιογράφων και ιδιαίτερα στις επιστροφές αξιογράφων.
 • Βελτιώσεις στη σήμανση ΕΑΦΔΣΣ σε παραστατικά με ξένο νόμισμα.
 • Πλήρης υποστήριξη περιβαλλοντικού τέλους στις επικοινωνίες με Γ.Λ. και Έσοδα Έξοδα.
3.29
 • Υποστήριξη αναζήτησης βασικών στοιχείων μητρώου σε λειτουργικά χωρίς υποστήριξη TLS 1.2 ( Windows XP, VISTA, κλπ).
 • Νέα δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικής κατάστασης αξιογράφων σε Excel.
 • Προσθήκη υποστήριξης επιπλέον εξόδων. (50 -> 150).
 • Νέα δυνατότητα προτεινόμενου τρόπου πληρωμής ανά Σειρά παραστατικών. Επιπλέον προστέθηκε παράμετρος για το αν ο τρόπος πληρωμής είναι υποχρεωτικός κατά την έκδοση παραστατικών.
 • Προσθήκη στην εκτύπωση εξόδων (Παραστατικά -> Εκτυπώσεις-> Εκτύπωση Εξόδων πωλήσεις και αγορές) στηλών Επωνυμίας και ΑΦΜ Πελάτη - Προμηθευτή αντίστοιχα.
 • Νέα δυνατότητα για μετασχηματισμό πωλήσεων από παραστατικό αγορών και αντίστροφα. Η επιλογή ενεργοποιείται με το συνδιασμό πλήκτρων CTRL-F4 κατά την έκδοση του παραστατικού.
 
3.28
 • Προσαρμογή φορμών εκτύπωσης μέσω φορολογικού μηχανισμού στις τελευταίες αλλαγές.
3.27
 • Αύξηση γραμμών Αιτιολογίων, Σχολίων Πελατών, Σχολίων Προμηθευτών, Σχολίων Αποθήκης.
 • Προσθήκη παραμέτρου που αφορά τον τρόπο εμφάνισης των μετασχηματισμένω παραστατικών (Ημερομηνία-Παραστατικό ή Παραστατικό).
 • Προσαρμογή φορμών εκτύπωσης μεσω φορολογικού μηχανισμού στις τελευταίες αλλαγές.
 • Διόρθωση μηνύματος διπλής καταχώρισης παραστατικού.
 • Στην εκτύπωση ημερολογίων αποθήκης να εκτυπώνεται και η ώρα του παραστατικού.
 • Στην εκτύπωση ετικετών να μπορούμε να ορίζουμε και πλήθος.
 • Λοιπές βελτιώσεις.
3.24
 • Προσθήκη νέων στηλών Τρόπου Πληρωμής και Τζίρου στην εκτύπωση Ταμείου μέσω παραστατικών.
 • Εκτύπωση ετικετών βάσει ποσοτήτων παραστατικών αγοράς.
 • Στα Πρότυπα παραστατικά μπορούμε πλέον να καταχωρίσουμε μέχρι 50 είδη. Επίσης μπορούμε να καταχωρίσουμε και προτεινόμενο υποκατάστημα.
 • Προσθήκη νέων πεδίων
  • Ενεργό(ς). (Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές)
  • 2 πεδία ημερομηνιών. (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • 2 πεδία πρόσθετων περιγραφών. (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • 2 πεδία αξιακά. (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • Ανεξάρτητο πεδίο κινητού τηλεφώνου.  (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • Πεδίο IBAN και BIC.  (Πελάτες, Προμηθευτές)
  • 6 ποσοτικά πεδία. (Αποθήκη)

Ολα τα παραπάνω πεδία έχουν τη δυνατότητα να γίνουν Import, να εκτυπωθούν σε Report - ετικέτες, να εμφανισθούν στις παραμετρικές οθόνες επιλογής, να έχουν προτεινόμενες τιμές σε νέες εισαγωγές, να επιλεγούν στα φίλτρα και στις μαζικές εργασίες αλλά και να εκτυπωθούν στα παραστατικά.

 • Λοιπές βελτιώσεις της εφαρμογής.

Προσοχή με την έκδοση αυτή αμέσως μετά το Update της εφαρμογής εκτελείται πλέον η Windows εφαρμογή.

3.22
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους υπό περιπτώσεις στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
3.21
 • Αύξηση θέσεων τρόπων αποστολής σε 250.
 • Νέα δυνατότητα παραμετρικού αυτόματου υπολογισμού, τιμής μονάδος, ποσότητας, έκπτωσης, αυτόματο,  ανά σειρά παραστατικού.
 • Προσθήκη στήλης υποκαταστήματος πελάτη - προμηθευτή στο F2 των πελατών, προμηθευτών.
 • Προσθήκη στα διαθέσιμα πεδία των μαζικών εργασιών, import αποθήκης του Ειδικού Χαρακτηριστικού.
 • Προσθήκη πεδίου στις παραμέτρους για ψηφία δεκαδικών εξόδων.
 • Προσθήκη πεδίου Αρχικού χρήστη στα φίλτρα στις εκτυπώσεις Παραστατικά πωλήσεων, αγορών, κινήσεων πελατών, προμηθευτών.
 • Δυνατότητα καταχώρισης 150 ειδών σε ενα παραστατικό (πωλήσεις , αγορές).
 • Νέα δυνατότητα φιλτραρίσματος εγγραφών κινήσεων-παραστατικών πελατών, προμηθευτών ανά υποκαταστημα εταιρίας.
 • Νέα παράμετρος προτεινόμενου παραστατικού εισπράξεων πληρωμών.
 • Υποστήριξη πιστωτικών καρτών, όψεως κλπ στις γέφυρες με Εσοδα-Εξοδα και Γ.Λ.
 • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού κόστους αποθήκης με τη μέθοδο μέση σταθμική για να μην εξαρτάται από τη σειρά καταχώρισης και μετασχηματισμoύς παραστατικών.
3.20
 •     Εμφάνιση πεδίου αιτιολογίας στην καταχώριση κινήσεων πελατών προμηθευτών.
 •     Λοιπές βελτιώσεις.
3.19
 •     Νέα δυνατότητα εκτύπωσης λεκτικών σε πίνακες αντιστοίχισης της εφαρμογής (Reports).
 •     Διόρθωση προβλήματος μεταβίβασης αξιογράφου πελάτη σε προμηθευτή.
3.18
 •     Νέα δυνατότητα παραμετροποίησης λογαριασμού Ταμείου Βάσει τρόπου πληρωμής (Όψεως - Πιστωτικές κλπ). Αφορά Σύνδεση με Calculus.
 •     Επανενεργοποίηση δυνατότητας ανάκτησης Βασικών Στοιχείων για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (ULTRA).
  • Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία στο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/wnsp.html
  • Τους Ειδικούς Κωδικούς θα τους εισάγετε στην Επιλογή: Βοηθητικές Εργασίες -> Γεν.Εργασίες -> Ειδικοί Κωδικοί Taxis.
  • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορείτε στα Σταθερά Στοιχεία, Καταχώριση - Μεταβολή Πελατών - ΠρομηΘευτών πατώντας TAB στο πεδίο ΑΦΜ να κάνετε ανάκτηση δεδομένων από το TAXIS.
 •     Εξαγωγή Τιμοκαταλόγου Ειδών σε Excel.
 •     Εξαγωγή Επίτευξης Στόχων πωλητών σε Excel.
 •     Λοιπές Βελτιώσεις.
3.17
 •     Προσθήκη δυνατότητας υπολογισμού κόστους αποθήκης, στην εκτύπωση Ισοζυγίου βάσει όλων των μεθόδων υπολογισμού του κόστους.
 •     Δυνατότητα υπολογισμού ποσότητας, τιμής μονάδος, έκπτωσης αλλάζοντας την αξία (Λιανικές).
 •     Η εκτύπωση Ισοζυγίου Αποθήκης στρογγυλοποιεί πλέον την τιμή μονάδας βάσει των παραμέτρων.
 •     Βελτίωση στην αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014 που περιλαμβάνουν Λιανικές Πωλήσεις.
 •     Δυνατότητα επιλογής εύρους Πελατών - Προμηθευτών στην εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014.
 •     Προσθήκη παραμέτρου για έλεγχο ημερομηνιών κατά την καταχώριση παραστατικών (Παράμετροι Πωλήσεων - Αγορών).
 •     Βελτιώσεις στην εκτύπωση Καρτέλας Ειδών ανά Πελάτη.
3.16
 •     Προσθήκη δυνατότητας ηλεκτρονικών αποστολών συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014 (Winput).
3.15
 •     Προσθήκη Δυνατότητας εξαγωγής εκτυπώσεων σε EXCEL (απαιτεί εγκατεστημένο Excel).
 •     Προετοιμασία για συγκεντρωτικές καταστάσεις 2014.
 •     Λοιπές Βελτιώσεις.
3.14
 •     Προσθήκη πεδίου "Κωδικός αριθμός απαλλαγής" στους πελάτες - προμηθευτές που αφορά την ηλεκτρονική αποστολής στοιχείων στο TAXIS.
 •     Προσθήκη πεδίων "Είδος Παραστατικού", "Σειρά θεώρησης" στις σειρές παραστατικών που αφορά την ηλεκτρονική αποστολής στοιχείων στο TAXIS.
 •     Ενεργοποίηση των ειδικών φίλτρων πελατών, προμηθευτών στις εκτυπώσεις καρτέλα ειδών ανά πελάτη και καρτέλα ειδών ανά προμηθευτή.
 •     Αύξηση χώρου διαθέσιμων επαγγελμάτων.
 •     Αύξηση αποθηκευτικών χώρων από 20 σε 35.