wrapper

Επίκαιρα θέματα

Prosvasis Business Suite

Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, Έντυπα, Πρότυπα, Τεκμήρια

 

Λήψη demo

H πλατφόρμα εφαρμογών PBS περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • PBS ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Το πρόγραμμα με το οποίο συντάσσονται ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, εταιρειών και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων

  Τι προσφέρει στους πελάτες μας

  • Την γρήγορη, εύκολη και ακριβή συμπλήρωση όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Φ.Ε.Ν.Π. (‘Εντυπο Ν), Ε9, Ε16, Α21, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, Ανάλωση Κεφαλαίου, Κατάσταση Είσπραξης Κερδών
  • Τον άμεσο συγχρονισμό με τα δεδομένα που διατηρεί η ΓΓΠΣ για τους φορολογούμενους Έντυπο Ε1, καθώς και αυτόματη ενημέρωση από περιουσιολόγιο TAXIS των Εντύπων Ε2 και Ε9
  • Νέο σχεδιασμένο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου με αυτόματη ενημέρωση από τις υποβληθείσες δηλώσεις στο TAXIS για όσα χρόνια πίσω επιθυμούν
  • Ενσωμάτωση εντύπων ΑΑΓΗΣ και ΕΦΑ για υπολογισμό αντικειμενικής αξίας αγροτεμαχίων
  • Μαζική δημιουργία δηλώσεων ανάλογα με το πελατολόγιό τους και τις περυσινές καταχωρημένες αντίστοιχες δηλώσεις τους
  • Διατηρεί μόνιμο και σταθερό αρχείο των φορολογούμενων και όλων των εντύπων που έχουν υποβληθεί γι’αυτούς ανά έτος
  • Αναβαθμίσεις λειτουργικότητας (updates & upgrades) χωρίς χρονικό περιορισμό λειτουργίας, για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος
  • Αυτόματη σύνδεση και υποβολή των εντύπων στο TAXIS με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Πραγματικά κατανοητό και εύχρηστο πρόγραμμα - εργαλείο για κάθε λογιστή. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο εκμάθησης
  • Ενημερώνεται αυτόματα από τα προγράμματα PROS (Έσοδα - Έξοδα), Accounting (Γενική Λογιστική) και PAYCHECK (Μισθοδοσία) της PROSVASIS, όπως και από τα προγράμματα «Δηλώσεις» προηγούμενων ετών

 • PBS ΕΝΤΥΠΑ

  Το πρόγραμμα έντυπα διαχειρίζεται όλα τα έντυπα που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.

  Ειδικότερα το πρόγραμμα "Έντυπα" διαθέτει

  • Online έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ/VIES, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, προβολή μεταβολή στοιχείων TAXIS, Προβολή δηλώσεων TAXIS, Μεταβολή στοιχείων ΙΚΑ.
  • Δικό του εργαλείο πλοήγησης ιστοσελίδων, το οποίο σας πηγαίνει στο anazitisis.net και στο Prosvasis.com για την άμεση ενημέρωσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε και δική μας αρχική σελίδα
  • Διαχείριση φορολογουμένων, λογιστών και επαγγελμάτων.
  • Όλους τους ΚΑΔ, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης.
  • Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων (Word, Excel, εικόνες κ.λπ.), όπου και να βρίσκονται αυτά στο δίκτυο.
  • Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σκαναρισμένα έντυπα (π.χ. παλιά Ε1).
  • Πλήρη λίστα των ΔΟΥ όλης της χώρας.
  • Εισαγωγή δεδομένων - σταθερών στοιχείων από τα προγράμματα Calculus και Δηλώσεις της Prosvasis ΑΕΒΕ.
  • Πλήρη παραμετροποίηση των οθονών επιλογής της εφαρμογής. Επίσης όλες οι οθόνες επιλογής μπορούν να εκτυπωθούν, να αποσταλούν μέσω email αλλά και να γίνουν εξαγωγή σε αρχεία Excel, Word, Pdf κ.λπ.
  • Δυνατότητα επιλογής θέματος εμφάνισης της εφαρμογής.
  • Επίσης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης κάθε εγγράφου που εμείς θέλουμε κάτω από κάθε φορολογούμενο, έντυπο, ή Λογιστικό γραφείο.

  Στο πρόγραμμα PBS - ΕΝΤΥΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω έντυπα με την δυνατότητα αποστολής μέσω internet για όσα απο αυτά ισχύει:

  Α. ΜΗΤΡΩΟΥ Ηλεκτρονική αποστολή
  Μ0 Αίτηση
  Μ1 Απόδοση ΑΦΜ/Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων
  Μ2 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών Φυσικού προσώπου
  Μ3 Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών μη Φυσικού προσώπου
  Μ4 Διακοπή εργασιών
  Μ5 Υπο ίδρυση εταιρεία
  Μ6 Δραστηριότητες επιχείρησης
  Μ7 Σχέσεις φορολογουμένων
  Μ8 Μέλη μη φυσικού προσώπου
  Μ9 Στοιχεία Έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης
  Μ10 Εγκατάσταση Εσωτερικού
  Μ11 Εγκατάσταση Εξωτερικού
  Μ12 Πωλήσεις από Απόσταση
  Μ13 Απενεργοποίηση ΑΦΜ
  Π Αίτηση
  Β. Κ.Φ.Α.Σ. Ηλεκτρονική αποστολή
  Β1 Θεώρηση /Ακύρωση / Απώλεια Βιβλίων και Στπιχείων, Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις
  Β2 Έναρξη/Μεταβολή/Παύση Λειτιυργίας Φ.Τ.Μ.
  Δ10 Κατάσταση προς Έκδοση Αθεώρητων Φορολογικών Στοιχείων
  Δ12 Έντυπο Υποβολής Γνωστοποιήσεων Επιτηδευματιών
  Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Ηλεκτρονική αποστολή
  Δ2 Αίτηση ρύθμισης/Διευκόλυνσης
  Δ. Ι.Κ.Α Ηλεκτρονική αποστολή
    Απογραφή Εργοδότη
    Απογραφή Εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)
    Μεταβολή στποιχείων εργοδότη
    Μεταβολή στποιχείων εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)
    Απογραφή Ασφαλισμένου
    Μεταβολή Ασφαλισμένου
    Απογραφή Οικοδομοτεχνικού Έργου
    Μεταβολή Οικοδομοτεχνικού Έργου
    Βεβαίωση μη οφειλής
    Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
    Αίτηση Θεραπείας - Ένσταση
    Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ
  Ε. Ο.Α.Ε.Ε. Ηλεκτρονική αποστολή
    Αίτηση Γενικής Χρήσης
    Αίτηση Διαγραφής απο τα Μητρώα Ασφαλισμένων
    Αίτηση Επανεγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων
    Βεβαιωση αποδοχών συνταξιούχων ΟΑΕΕ 2014
  Ζ. Ο.Γ.Α. Ηλεκτρονική αποστολή
  Α1 Δελτίο απογραφής εργοδότη
  Α2 Ατομική βεβαίωση απασχόλησης
    Δελτίο απογραφής ασφαλισμένου
    Προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μετακλητό αλλοδαπό
    Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων 2014
    Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση 2012-2013-2014
  Η. ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ηλεκτρονική αποστολή
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Ε.Π.Ε.)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Α.Ε.)
    Υπολογισμός Υπεραξίας (Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών)
  Θ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Ηλεκτρονική αποστολή
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Αποζημιώσεων
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Κινητών Αξιών
    Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου
    Φόρος Εργολάβων Ε.Λ.Γ.Α.
    Φόρος Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Ε.Π.Ε.
    Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου από τόκους
    Εισφορά υπέρ Ε.Ο.Φ.
  Ι. Φ.Μ.Υ. Ηλεκτρονική αποστολή
    Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7 (2013)
    Φ.Μ.Υ. (2010)
    Φ.Μ.Υ. - Εμπορικές
    Φ.Μ.Υ. - Μισθωτές
    Φ.Μ.Υ. - Ελευθέρια
    Φ.Μ.Υ. - Λοιπά
    Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7
    Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. 2014
    Φόρος Αρχιτεκτόνων 2014
    Φόρος Εργολάβων 2014
    Οριστική Δήλωση Ε20
    Οριστική Δήλωση Ε21
  Κ. Σ.Ε.Π.Ε - Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτρονική αποστολή
    Βιβλίο υπερωριών
  Ε3 Αναγγελία πρόσληψης
  Ε4 Πίνακας προσωπικού
  Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού
  Ε6 Καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση
  Ε6 Καταγγελία σύμβασης χωρίς προειδοποίηση
  Ε7 Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
  Ε8 Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης
  Ε9 Σύμβαση εργασίας
  Ε10 Επιχειρισιακή συλλογική σύμβαση εργασίας
  Λ. ΛΟΙΠΑ Ηλεκτρονική αποστολή
    Ενδοομιλικές συναλλαγές
    Δήλωση καταβολής φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου
    Κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990
    Μισθωτήρια
    Απόδοση ειδικού φόρου πολυτελείας
    Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης
  Φ6 Επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών
    Κατάσταση δηλώσεων Φ6
    Υπεύθυνη δήλωση
  Α9 Αίτηση αποδεικτικού ενημερώτητας
    Φόρος επισφαλών πελατών
    Φόρος υπεραξίας Ν.2065/1992
    Επιστροφή Φ.Π.Α.
    Εισφορά δακοκτονίας
    Κατάσταση στοιχείων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

 • PBS ΠΡΟΤΥΠΑ

  Αιτήσεις
  IKA
  Αίτηση Για Έλεγχο και Ρύθμιση Οφειλών Άρθρο 21 Παρ. 1 Ν.4038-2012
  Υπευθυνη δήλωση εργοδότη περί ασθένειας
  ΕΒΕΑ
  Αίτηση Ατομικής Επιχείρησης
  Αίτηση Εγγραφής
  Αίτηση Θεώρησης Καταστατικού
  Προέγκριση Επωνυμίας
  Προέλεγχος Επωνυμίας
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  Αίτηση Α.Ε. Για Χορήγηση Βεβαίωσης
  Αίτηση Α.Ε.
  Αίτηση για συγκρότηση της Επιτροπής άρθρου 9
  Αίτηση Ισολογισμού ΑΕ σε ΦΕΚ
  Αίτηση Πιστοποίησης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Αίτηση ΤΓΣ ΑΕ σε Νομαρχία
  Γενική Αίτηση Ιδιώτη
  ΟΑΕΔ
  Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης(2)
  Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης
  ΟΑΕΕ
  Αίτηση Για Κατάταξη Σε Χαμηλότερη Ασφαλιστική Κατηγορία Παρ. 5 Άρθρο 32 Ν. 4075 2012
  Αίτηση για υπαγωγή πάγιας ρύθμισης
  Υπεύθυνη δήλωση καταβολής δόσεων πάγιας ρύθμισης
  Υπεύθυνη δήλωση περιουσιακών στοιχείων πάγιας ρύθμισης
  Πρωτοδικείο
  Αίτηση
  Περί Μεταβολών
  Περί μη Πτωχεύσεως
  Τελωνείο
  Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου Κίνησης
  Δήλωση άφιξης οχήματος από χώρα ΕΕ
  Βεβαιώσεις
  Βεβαίωση Αμοιβών ΔΣ
  Βεβαίωση Αμοιβών Ελευθερου Επαγγελματία
  Βεβαίωση εργοδότη
  Βεβαίωση Μερισμάτων
  Βεβαίωση Παραλαβής Δήλωσης από Λογιστικό Γραφείο
  Προειδοποιητικό καταγγελίας σύμβασης εργασίας
  Υπεύθυνη δήλωση εποχικότητας
  Υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής εταιρείας
  Δ.Ο.Υ.
  Έκθεση Αυτοψίας
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων εντύπου Α21(2)
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων εντύπου Α21
  Αίτηση διόρθωσης στοιχείων λογαριασμού ΙΒΑΝ εντύπου Α21
  Απόδοση Τέλους Καπνιζόντων
  Δήλωση Εκχώρησης Μη εισπραχθέντων Μισθωμάτων
  Ειδικό Πληρεξούσιο(Ν.Π.)
  Ειδικό Πληρεξούσιο(Φ.Π.)
  Ενδικοφανής Προσφυγή αρ.63 Ν.4174-2013
  Υπόδειγμα 1 νομικού προσώπου άρ.54Α ν.4174
  Υπόδειγμα 1 φυσικού προσώπου άρ.54Α ν.4174
  Υπόδειγμα 2 πιστοποιητικού άρ.54Α ν.4174
  Καταστατικά
  Λύση αφανούς εταιρείας
  Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.
  Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε.
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΑΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΠΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΙΔΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ
  Προτυποποιημένο καταστατικό IKE
  Σύσταση Α.Ε.
  Σύσταση Αθλητικού Σωματείου
  Σύσταση αφανούς εταιρείας
  Σύσταση Ε.Ε.
  Σύσταση Ε.Π.Ε.
  Σύσταση Ι.Μ.Ε.
  Σύσταση Κοινοπραξίας
  Σύσταση Μ.Ε.Π.Ε.
  Σύσταση Ναυτικής Εταιρίας
  Σύσταση ΟΕ
  Μισθωτήρια
  Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης
  Μισθωτήριο Καταστήματος
  Μισθωτήριο Κατοικίας
  Υπομίσθωση Επαγγελματικής Στέγης
  Πρακτικά Γ.Σ. Α.Ε.
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Λύση και Εκκαθάριση
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
  Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης χωρίς Απαρτία
  Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
  Πρακτικά Δ.Σ. Ε.Π.Ε.
  Αύξηση και Μετατροπή Εταιρικού Κεφαλαίου και Ονομαστικής Αξίας Μεριδίου
  Εγκριση Αμοιβών και παροχή εξουσιοδότησης για σύμβαση συμβάσεων Εργασίας με Εταίρους ΕΠΕ
  Πρακτικό Για Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ
  Πρακτικό Για Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ. έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων
  Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων
  Τακτική Γ.Σ. Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων
  Πρακτικά Δ.Σ. Α.Ε.
  Εγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Πρόσκληση ΤΓΣ
  Πορεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
  Πρακτικό ΔΣ παράτασης Προθεσμίας καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου - Αντίγραφο
  Πρακτικό ΔΣ πρόσκληση παλαιών μετόχων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης
  Πρακτικό ΔΣ έκδοσης προσωρινών & Οριστικών τίτλων Μετοχών
  Πρακτικό ΔΣ Ίδρυσης Υποκαταστήματος
  Πρακτικό ΔΣ για Μεταφορά Έδρας
  Πρακτικό ΔΣ Μηνιαίας Εταιρικής Πορείας
  Πρακτικό ΔΣ Πιστοποίησης Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  Πρακτικό ΔΣ Πιστοποίησης Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
  Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα
  Συμφωνητικά
  Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσεως ΟΕ
  Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών ΑΕ
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(α)
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(β)
  Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών(γ)
  Σύμβαση εργασίας τεχνικού ασφαλείας
  Συμφωνητικό μαθητείας
  Συμφωνητικό Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών
  Τίτλοι Μετοχών
  Οριστικός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών
  Προσωρινός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών
  Προσωρινός Τίτλος Ονομαστικών Μετοχών

 • PBS ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Επίσης μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε παραπάνω από 100 υπηρεσίες (με την βοήθεια των κωδικών που καταχωρείτε στην καρτέλα φορολογούμενου) . Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες στον κατάλογο που ακολουθεί

  TAXIS
    Προβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
    Προβολή δηλώσεων TAXIS
  Α21 Προβολή και εκτύπωση στοιχείων υπολογισμού
    Προβολη Ε9 - Εκκαθαριστικού Φ.Α.Π.
    Δηλώσεις Ε7
    Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 2014
    Κοινωνικό μέρισμα / Ψηφιακή Αλλυλεγγύη / Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
    Φορολογική ενημερότητα: Επιχειρήσεων και Φυσικών προσώπων
    Ειδοποιήσεις - Ενημερώσεις: Ενημέρωση Εκκαθάρισης/ Ειδοποιήσεις πληρωμής, Επιστροφής φόρου / Προσωποποιημενη πληροφόρηση, Φορολογικό ημερολόγιο
    Χρήστες: Εγγραφή Χρήστη/ Μεταβολή στοιχείων / Επανεγγραφή /Έλεγχος παραλαβής κλειδαρίθμου / Ενεργοποίηση κέιδαρίθμου / Ορισμός νέου κωδικού / Δήλωση ακατάσχετου Λογαριασμού
    Αίτηση ρύθμισης
    Λειτουργία ανάκτησης στοιχείων TAXIS
    Ήφαιστος - ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
    Βεβαίωση μισθωτών - συνταξιούχων απο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους
    Δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ 39β
  Σ.Ε.Π.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ.
    Προβολή πίνακα προσωπικού
    Προβολή αναγγελιών
   
  Προβολή αιτήσεων - αναγγελιών υπερωριών
    ΟΑΕΔ - Πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ
    ΟΑΕΔ - Είσοδος στις Υπηρεσίες
  ΟΠΕΚΕΠΕ
    Βεβαίωση εγγραφής ΜΑΑΕ και κατακύριο επάγγελμα αγρότη
    Βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης
    Συνοπτική αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
    Δικαιούχοι επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
    Διαδικτυακή ενημέρωση αγροτών για πληρωμή
  ΛΟΙΠΑ
    e - Παράβολο
    Έλεγχος εγκυρότητας Α.Φ.Μ - VIES
    Αναζήτηση ΦΕΚ
    Είσοδος στο ΕΡΜΗΣ
    Εισόδος στην στατιστική υπηρεσία
    Είσοδος στο οικονομικό επιμελητήριο
    Είσοδος στο ΕΛΓΑ
    Κτηματολόγιο : Εγγραφή χρήστη / Είσοδος χρήστη
    ΗΔΙΚΑ : Αναζήτηση ΑΜΚΑ / Σύνδεση με ΑΤΛΑΣ
   
   
  ΓΕΜΗ
    Νέα αίτηση /αναζήτηση πιστοποιητικών
    Ιστορικό πληρωμών
    Αυτοαπογραφή
    Δημοσιότητα
  Ι.Κ.Α.
   
  Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους : Ατομικός Λογαριασμός ασφάλισης / Βεβαίωση συντάξεων /
  Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων / Λογαριασμός Ασφ.Απασχ. / Ασφ.Ικανότητα
    Σύνταξη Ασφαλισμένου : Υποβολή αίτησης / πορεία αίτησης
    Υπηρεσίες προς εργοδότη : ΑΠΔ / Αίτηση ρύθμισης οφειλών / Ενημερότητα / Μεταβολή στοιχείων
   
  Υπηρεσίες προς οφειλέτες : Ηλεκτρονική ενημέρωση / Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης / πίνακας χρεών /
  Ηλεκτρονική κάρτα οφειλέτη / Ρύθμιση οφειλών
    Πιστοποίηση ασφαλισμένου: Εγγραφή / Επανεγγραφή / Ενεργοποίηση / Απώλεια συνθηματικού
  Λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία
  ΟΓΑ
    Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
    Βεβαίωση συντάξεων
    Βεβαίωση καταβολής εισφορών
    Αίτηση ρύθμισης
    Πληροφορίες αιτήσεων Α21
    Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων
    ΟΑΕΕ
    ΟΑΕΕ Βεβαίωση εισφορών
    ΟΑΕΕ εγγραφή ασφαλισμένου / συνταξιούχου
    ΟΑΕΕ βεβαίωση αποδοχών
  ΝΑΤ
    Ετήσια βεβαίωση αποδοχών
  ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΕΑΥΕΚ
    Με αριθμό μητρώου
    Με IBAN
  ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ - ΤΕΑΑ -ΤΕΑΠΥΚ
    Βεβαίωση
    ΤΕΑΠΑΣΑ
    Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΠΑΣΑ
    ΕΤΕΑ
    Εγγραφή χρήστη
    Ενημερωτικά σημειώματα ασφαλισμένων

 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

  Τι προσφέρει:

  • Τηρεί πλήρες αρχείο πελατών (του λογιστικού γραφείου).
  • Διαθέτει ενσωματωμένο αρχείο σχέσεων πελατών (δείχνει την οικογενειακή σχέση που τυχόν έχουν οι πελάτες του λογιστή μεταξύ τους).
  • Δημιουργεί αρχείο ακινήτων. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης πολλών ακινήτων με έναν πελάτη και αντιστοίχιση πολλών πελατών με ένα ακίνητο (περιπτώσεις συνιδιοκτησίας).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου (Έντυπα Ε1-Ε5).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου, όπου ισχύει το μικτό σύστημα (Έντυπα Κ1-Κ9).
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αξίας ειδικών κτηρίων (Κ4-Κ9) - γκαράζ, μηχανοστάσια, αποθήκες, σχολεία, νοσοκομεία κ.ά.
  • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας γης (ΑΑ-ΓΗΣ) για περιοχές εκτός σχεδίου ή οικισμού.
  • Προβλέπεται υποστήριξη όλων των εντύπων Κτηματολογίου.

  Τι κάνει:

  • Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Ε9 και των εκάστοτε αλλαγών σε περίπτωση αγοραπωλησιών ακινήτων ή αλλαγής των οικογενειακών σχέσεων.
  • Κάνει επαλήθευση υπολογισμού του ΦΑΠ για τα φυσικά πρόσωπα μέσω του Ε9.
  • Διαθέτει αυτόματη συμπλήρωση της Δήλωσης ΦΑΠ για τα νομικά πρόσωπα, σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων.
  • Εκτυπώνει το Ε9 και όλα τα προαναφερθέντα έντυπα σε λευκό χαρτί σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/11.1.2008

 • PBS ΕΛΠ

  • Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων ( απαιτεί χρήση SQL - Server )
   • Ισολογισμοί

    Β1.1 Ισολογισμός στο κόστος (ατομικές)

    Β1.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ατομικές)

    Β5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

    Β7.1 Ισολογισμός στο κόστος (ενοποιημένες)

    Β7.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ενοποιημένες)

    Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων

   • Καταστάσεις Αποτελεσμάτων

    Β.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ατομικές)

    Β.2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (ατομικές)

    Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

    Β.8.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ενοποιημένες)

    Β.8.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος ενοποιημένες

   • Καταστάσεις Μεταβολών

    Β3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ατομικές)

    Β9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ενοποιημένες)

   • Καταστάσεις Χρηματοροών

    Β4 Κατάσταση χρηματοροών (ατομικές)

    Β10 Κατάσταση χρηματοροών (ενοποιημένες)

   • Καταστάσεις Εξέλιξης

    Β12 Κατάσταση εξέλιξης οργανισμών επενδύσεων

   • Προσαρτήματα

  • Δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων για την ενημέρωση των Οικονομικών Καταστάσεων Ε.Λ.Π. από Calculus Έσοδα-Εξοδα, Calculus Γ.Λ., αρχεία κειμένου, αρχεία Excel.
  • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων οικονομικών καταστάσεων από οποιοδήποτε πεδίο των έντυπων Ε3, ΦΕΝΠ του PBS (πχ . Φόροι του εντύπου Β6)
  • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων από τα σταθερά στοιχεία των επιχειρήσεων του PBS.
  • Δυνατότητα παραμετροποίησης ανά έτος (μπορείτε για ένα έτος να ανακτήσετε στοιχεία από το Calculus Γ.Λ. ενώ για άλλο έτος από αρχείο Excel).
  • Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων πολλαπλών ετών (μπορείτε να δημιουργήσετε οικονομικές καταστάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 έτη).
  • Έτοιμα πρότυπα (templates), για ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων από Έσοδα – Έξοδα, Γ.Λ. κλπ.
  • Δυνατότητα αντιγραφής προτύπων για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
  • Πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης, αλλαγών και μορφοποίησης όλων των εντύπων (Ενσωματωμένη εφαρμογή συμβατή με το Excel)
  • Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων οικονομικών καταστάσεων ανά φορολογούμενο και παρακολούθηση ιστορικότητας τους .
  • Δυνατότητα Εκτύπωσης και Εξαγωγής Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις διαθέσιμες γνωστές μορφές, επεξεργάσιμες από το χρήστη.
  • Δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων από τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων.
  • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων σε θέσεις των οικονομικών καταστάσεων.
  • Δυνατότητα κλειδώματος εντύπων ή ακόμα και θέσεων των οικονομικών καταστάσεων.

Η διαθέσιμη έκδοση ενημέρωσης του προγράμματος απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Λήψη αρχείου ενημέρωσης

 • Αριθμός έκδοσης: 9.3.0
 • Ημερομηνία έκδοσης: 11/04/2017
 • Ώρα έκδοσης: 12:00:00

Σ.Σ.Ε.

v 871.1148.9247

Προσοχή!!! Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας.

 Module Δηλώσεων

 • Υποστήριξη αποστολής φορολογικών δηλώσεων Ε1-Ε2-Ε3 και ΦΑ φορολογικού έτους 2016.Ταυτόχρονη ενεργοποίηση και της λειτουργίας ανάκτησης δεδομένων στο πρόγραμμα από Taxis (ακόμα και για Firefox φυλλομετρητές)

Προσοχή : Σε περίπτωση που κάνετε πρώτη φορά εισαγωγή στοιχείων ή αποστολή εντύπου Ε1 πρέπει να έχει γίνει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ στοιχείων στο TAXIS. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από το έντυπο επιλέγοντας από την υδρόγειο την αντίστοιχη υπηρεσία

 • Προσθήκη βοηθείας στα εν λόγω έντυπα καθώς και ενσωμάτωση του manual βοηθείας συμπλήρωσης εντύπου Ε1 της ΑΑΔΕ
 • Υποστήριξη αντιγραφής εντύπου Ε16 από προηγούμενο έτος

Module Έντυπα

 • Εναρμόνιση υπηρεσιών ΟΓΑ με της αλλαγές του site. Πλέον εμφανίζεται ο κωδικός ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες (Οικογενειακών επιδομάτων 2016 κα) 

Module ΦΠΑ

 • Προσθήκη εντύπων Φ4 και Φ5 ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων με ταυτόχρονη αποστολή του εντύπου και ελέγχου ΑΦΜ (Διαθέσιμα σε εγκαταστάσεις με SQL Server)

 

 


 

 
 

Για περιπτώσεις με βάση δεδομένων SQL (Server Requirements):
 • Λειτουργικά Συστήματα 32-64Bit: Windows 2003 SP2, Windows 2008, Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7 , Windows 8, Windows 10
 • Εγκατεστημένο Microsoft SQL Server 2008 R2. Οδηγίες για την εγκατάσταση του μπορείτε να βρείτε εδώ
 • MinRamMemory = 2 Gb (εάν λειτουργεί και ως σταθμός εργασίας) – σε διαφορετική περίπτωση αρκεί και το 1Gb
 • .NET Framework 4 (εγκαθίσταται με Windows Update)
 • WindowsInstaller 4.5 (παρέχεται το link από την εγκατάσταση)
 • PowerShell 2.0 (Εγκαθίσταται με Windows Update) (Σε WindowsServer 2008, Windows 7 και έπειτα δεν απαιτείται εγκατάσταση)
 • Minimum Installation Disk Space = 1 Gb
 • Administrative Rights
Client PC Requirements:
 • Μνήμη (RAM): 1GB
 • .NET Framework 4 (εγκαθίσταται με Windows Update)
Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 1GB (Ποικίλει ανάλογα με τον όγκο δεδομένων)

9.3.0

Module Δηλώσεων

 • Υποστήριξη αποστολής φορολογικών δηλώσεων Ε1-Ε2-Ε3 και ΦΑ φορολογικού έτους 2016.Ταυτόχρονη ενεργοποίηση και της λειτουργίας ανάκτησης δεδομένων στο πρόγραμμα από Taxis (ακόμα και για Firefox φυλλομετρητές)

Προσοχή : Σε περίπτωση που κάνετε πρώτη φορά εισαγωγή στοιχείων ή αποστολή εντύπου Ε1 πρέπει να έχει γίνει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ στοιχείων στο TAXIS. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από το έντυπο επιλέγοντας από την υδρόγειο την αντίστοιχη υπηρεσία

 • Προσθήκη βοηθείας στα εν λόγω έντυπα καθώς και ενσωμάτωση του manual βοηθείας συμπλήρωσης εντύπου Ε1 της ΑΑΔΕ
 • Υποστήριξη αντιγραφής εντύπου Ε16 από προηγούμενο έτος

Module Έντυπα

 • Εναρμόνιση υπηρεσιών ΟΓΑ με της αλλαγές του site. Πλέον εμφανίζεται ο κωδικός ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες (Οικογενειακών επιδομάτων 2016 κα) 

Module ΦΠΑ

 • Προσθήκη εντύπων Φ4 και Φ5 ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων με ταυτόχρονη αποστολή του εντύπου και ελέγχου ΑΦΜ(Διαθέσιμα σε εγκαταστάσεις με SQL Server)

 

9.2.0

 

Module Δηλώσεων

  • Προσθήκη εντύπου Ε1 με εκκαθάριση, εκτύπωση , εισαγωγή από έντυπα Ε2,Ε3,Ε1 2015 taxis,Ε1 2016 pbs .

  Για την αποστολή του εντύπου και για εισαγωγή στοιχείων από έντυπο taxis 2016 θα ακολουθήσει νέα έκδοση όταν ανοίξει το έντυπο στο GSIS

 • Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την εισαγωγή του εντύπου Ε16-2016 από το αντίστοιχό του προηγούμενου έτους

 • Διόρθωση υπολογισμού εντύπου Ε3 στον κωδικό 571

 • Προσθήκη url για οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου ΦΕΝΠ (Ν)

Module Έντυπα

 • Προσθήκη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο μενού του ΟΠΕΚΕΠΕ για :
  • ενιαία ενίσχυση 2017
  • μεταβίβαση δικαιωμάτων 2017
  • κωδικός εξουσιοδότησης
 • Εναρμόνιση της υπηρεσίας Βεβαίωση εφορίας ποσών επιδότησης 2016 του ΟΠΕΚΕΠΕ με το καινούργιο url του φορέα
 • Προσθήκη νέων υπηρεσιών ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες :
  • Διαχείριση συμβάσεων
  • Μηνιαία απασχόληση
  • Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις
 • Νέα δυνατότητα αντιγραφής εντύπου Φ6

Module Εργασιακά

 • ·Βελτιώσεις στις βεβαιώσεις αποδοχών – συντάξεων κατά την εισαγωγή από το Paycheck στις περιπτώσεις εργαζομένων με Πρακτική άσκηση και αμοιβές μελών ΔΣ

 Module Κεπυό

 •  Νέα δυνατότητα υποστήριξης εισαγωγής xml με αναλυτική περιγραφή δεδομένων τύπου revenueinvoices

 

 

9.1.2

Module Δηλώσεων

 • ·Εναρμόνιση εντύπου Φορολογικής αναμόρφωσης ( ενσωματωμένο στο έντυπο Ε3) με την πολ.1034/2017
 • ·Εναρμόνιση εκτύπωσης εντύπων Ε3 ,ΦΑ , Ε2 σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο
 • ·Υποστήριξη αποστολής τροποποιητικών δηλώσεων ΦΕΝΠ φορολογικού έτους 2015

Module Έντυπα

 • Συνολικές βελτιώσεις στις εκτυπώσεις καθώς και στις εισαγωγές στις βεβαιώσεις αποδοχών
 • Υποστήριξη δυνατότητας εισαγωγής στις βεβαιώσεις τόκων από δηλώσεις προηγούμενου έτους
 • Υποστήριξη δυνατότητας αντιγραφής εντύπου βεβαιώσεων αποδοχών τόκων
 • Εναρμόνιση υπηρεσιών οικονομικού επιμελητηρίου με το νέο site .

Module Πρότυπα

 • ·Προσθήκη νέου εντύπου «Δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού»
 

9.1.1

Module Δηλώσεων

 • ·Έντυπο ΦΕΝΠ προδιαγραφών 2017
 • ·Έντυπο Ε3 προδιαγραφών 2017 

Module Έντυπα

 • Εναρμόνιση εντύπου βεβαιώσεων αποδοχών με την πολ.1025/28-2-2017
 
Ποιο αναλυτικά δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στο έντυπο βεβαιώσεων αποδοχών επιχ.αμοιβής και τόκων μερισμάτων από
 
μισθοδοσία Paycheck
έσοδα έξοδα Calculus
αντίστοιχες δηλώσεις βεβαιώσεων προηγούμενου έτους
εισαγωγή από έντυπο ΦΕΝΠ
εισαγωγή από έντυπο είσπραξης κερδών
εισαγωγή από έντυπο φόρου εργολάβων PBS
 
Προσθήκη online βοήθειας του εντύπου με σύνδεση στην ΓΓΠΣ για συχνές ερωτήσεις , κωδικοποίηση αποδοχών και αρχική σελίδας
 • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτύπωσης βεβαίωσης ποσών επιδότησης ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2016
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του έντυπου αποθεμάτων μετάταξης σχετικά με το πρόβλημα που υπήρξε περί μη εμφάνισης ποσών στους κωδικούς 701-705
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του εντύπου της Περιοδικής ΦΠΑ και βελτίωση της εισαγωγής από taxis όταν έχω εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία
 • Βελτίωση εισαγωγής στο έντυπο Ε11 – ΣΕΠΕ (βιβλίο αδειών ) όταν κάνω εισαγωγή από το Paycheck μισθοδοσία και έχω καταχωρήσει περισσότερες από μία άδειες σε μια περίοδο .

Module Περιουσιόλογιο

 • Διόρθωση σφάλματος  στην εκτύπωση του ΕΦΑ2017

Module ΚΕΠΥΟ

 • ·Νέα δυνατότητα line βοήθειας με προσθήκη θεμάτων «ερωτήσεις – απαντήσεις» & «Αρχικής σελίδας»
 

 

 

9.0.0

Module Δηλώσεων

 • Ενεργοποίηση φορολογικών εντύπων χρήσεως 2017 .Ποιο συγκεκριμένα :

 Ε2 ,

 Ε3 & Φορολογικής αναμόρφωσης ( Πλέον το έντυπο της Φορολογικής αναμόρφωσης θα είναι ενσωματωμένο μέσα στο έντυπο Ε3 και όχι σαν ξεχωριστό έντυπο )

ΦΕΝΠ

Ε9 ( Υποστήριξη αποστολής και εισαγωγής εντύπου Ε9 για το 2018 (χρήση 2017 ) )

Ε16

Είσπραξης κερδών

Ανάλωσης κεφαλαίου

Προσοχή : Για την Ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων καθώς και για τα υπολειπόμενα έντυπα ( Ε1 και βεβαιώσεις αποδοχών )  θα ακολουθήσει νέα έκδοση μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα του taxis και αναρτηθούν οι σχετικές ΠΟΛ .

 • Προετοιμασία προγράμματος για υποστήριξη του νέου Προγράμματος – Module Γενικής λογιστικής που θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα στις επόμενες εκδόσεις . Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων»
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Γαιά επιχειρείν μέσω firefox»
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΦΚΑ»
 • Ενσωμάτωση αρχικής σελίδας σε όσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κρίθηκε απαιτητό
 • Ενσωμάτωση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της νέας σελίδας του ΕΤΕΑΕΠ
 • Υποστήριξη εισαγωγής στοιχείων από το μητρώο και για συστήματα χωρίς TLS
 • Νέα δυνατότητα ONLINE βοήθειας στους φορολογούμενους με παράλληλη σύνδεση σε διάφορους ιστότοπους
 • Συνολική βελτίωση στο πρόγραμμα με προσθήκη κατά την αποθήκευση εγγραφής πλήκτρων 1.Αποθήκευση & κλείσιμο , 2. Αποθήκευση & συνέχεια , 3. Αποθήκευση & νέα εγγραφή

Module Έντυπα

 • Συνολικές βελτιώσεις στο έντυπο της περιοδικής ΦΠΑ .Ποιο συγκεκριμένα βελτιώσεις κατά την εισαγωγή στοιχείων από το Τάξις για εταιρείες με έναρξη μέσα στο 2016 καθώς επίσης και διόρθωση εμφάνισης εντύπου χρήσης 2017

 

 8.13.0

 

 Υποστήριξη αποστολών εντύπων : Περιοδικη ΦΠΑ - Μισθωτήρια - Τόκους - Μερίσματα - Προσωρινη ΦΜΥ - ΜΥΦ - Α21 σε λειτουργικά χωρίς υποστήριξη TLS 1.2 (π.χ. Windows XP)

Όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες,αποστολές και ανακτήσεις λειτουργούν ήδη σε Win7 και μεταγενέστερα

 

8.12.0

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες TAXIS και "παλιά" λειτουργικά συστήματα

Αγαπητοί συνεργάτες,

με την έκδοση αυτή της εφαρμογής επαναλειτουργούν  πλέον οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες βάσει των νέων προδιαγραφών του TAXIS. Σύμφωνα με αυτές, πλήρης υποστήριξη όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών αποστολών και ανακτήσεων γίνεται ΜΟΝΟ από λειτουργικά συστήματα Windows 7 ή νεότερα και μάλιστα θα πρέπει το λειτουργικό σύστημα να είναι πλήρως ενημερωμένο.

Πλέον το πρόγραμμά μας, παρέχει πλήρη υποστήριξη ΟΛΩΝ των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δυνατότητα ανάκτησης βασικών στοιχείων μητρώου (μέσω ΑΦΜ) σε λειτουργικά συστήματα που ΔΕΝ υποστηρίζουν τις νέες προδιαγραφές του TAXIS (TLS 1.2), κυρίως δηλαδή σε Windows XP. Για την διευκόλυνσή σας μάλιστα, έχει γίνει προσθήκη (κάτω δεξιά στην εφαρμογή) πλήκτρου ενημέρωσης κατάστασης λειτουργικού συστήματος όσον αφορά την υποστήριξη των νέων προδιαγραφών του TAXIS (TLS 1.2).

Συνολικά 74 ηλεκτρονικές υπηρεσίες επηρεάζονται από τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας του TAXIS και με την νέα έκδοση της εφαρμογής λειτουργούν πλήρως, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σας σύστημα.

 • Χρήστες
  • Εγγραφή Χρήστη
  • Επανεγγραφή Χρήστη
  • Ενεργοποίηση Λογαριασμού
  • Ορισμός νέου κωδικού
  • Μεταβολή στοιχείων TAXIS
  • Έλεγχος παραλαβής κλειδαρίθμου
 • Ειδοποιήσεις – Ενημερώσεις
  • Ενημέρωση Εκκαθάρισης
  • Ειδοποιήσεις πληρωμής /επιστροφής φόρου
  • Πρoσωποποιημένη πληροφόρηση / φορολογικό ημερολόγιο
  • Αιτήσεις Ρύθμισης
  • Ερωτήματα προς Γ.Γ.Π.Σ.
 • Υπηρεσίες προς πολίτες
  • Α21-Εκτύπωση.Στοιχείων Υπολ.
  • Ε9 - Εκκαθαριστικών ακ.περιουσίας
  • Δηλώσεις TAXIS
  • Πετρέλαιο θέρμανσης– Είσοδος
  • Πετρέλαιο ΘέρμανσηςΣυμπλήρωση αίτησης
  • Κοινωνικό μέρισμα
  • Ψηφιακή αλληλεγγύη
  • Ηλεκτρονικό Παράβολο
  • Ηλεκτρονικό Παράβολο (Χωρίς Πιστοποίηση)
  • Έλεγχος Ασφάλειας Οχημάτων
  • Προβολή Δηλώσεων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Είσοδος στο Πόθεν Έσχες
  • Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού
  • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
 • Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
  • ΜΥΦ 2014
  • Δηλώσεις Ε7
  • Ε9 - Εκκαθαριστικών ακ.περιουσίας
  • Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
  • Δηλώσεις TAXIS
  • ΔηλώσειςΦΠΑ
  • Πετρέλαιο θέρμανσης - Είσοδος
  • Πετρέλαιο Θέρμανσης Συμπλήρωση αίτησης
  • Ηλεκτρονικό Παράβολο
  • Ηλεκτρονικό Παράβολο (Χωρίς Πιστοποίηση)
  • Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και Ταμειακές
  • Έλεγχος Ασφάλειας Οχημάτων
  • Προβολή Δηλώσεων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β του κώδικα Φ.Π.Α.
 • ΙΚΑ
  • Εγγραφή Χρήστη
  • Επανεγγραφή Χρήστη
 • ΟΓΑ
  • Ρύθμιση Οφειλών
 • ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
  • ΟΑΕΔ - Πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ
  • Σ.ΕΠ.Ε. Εγγραφή Φυσικού Προσώπου
  • Σ.ΕΠ.Ε. Εγγραφή Επιτηδευματία
  • Σ.ΕΠ.Ε. Εγγραφή Νομικού Προσώπου
 • Γενικό Λογιστήριο
  • Βεβαιώσεις - Συνταξιούχοι
  • Βεβαιώσεις - Υπάλληλοι
  • Είσοδος στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών
 • ΙΡΙΣ
  • Αρχική Σελίδα
  • Προφίλ
  • Έκδοση Βεβαιώσεων
  • Υποβολή Αιτήσεων
  • Υπηρεσίες Μητρώων
  • Πληρωμές/Ενισχύσεις
  • Αποζημιώσεις
  • Καταγγελίες
  • Προστιθέμενη Αξία
 • ΜΤΠΥ
  • Βεβαίωση καταβλ.μερισμάτων
 • ΕΛΓΑ
  • ΕΛΓΑ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 • ΗΔΙΚΑ
  • Σύνδεση με ΑΤΛΑΣ
  • Πρόγραμμα Επισιτισμού
 • Εγγραφή Γ.Ε.ΜΗ.
  • Εγγραφή Μέσω Γ.Γ.Π.Σ.
  • Αυτοαπογραφή Γ.Ε.ΜΗ.
 • ΛΟΙΠΑ
  • Είσοδοςστο Ερμής-Κωδικοί TAXIS
  • Αναζήτηση Φ.Ε.Κ
  • Βεβαίωση ΤEAET-ΔΕΑΠ
  • Ανθρωπιστική Κρίση
  • Ανθρωπιστική Κρίση Εκμισθωτές
  • Είσοδος στο Portal της Ελ.Αστυνομίας
  • Αναζήτηση Λογιστών
  • Αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Taxis

Ασχέτως της υποστήριξης παλαιότερων λειτουργικών συστημάτων, σας συστήνουμε να αναβαθμίσετε σε νεότερα λειτουργικά συστήματα. Αυτό, όχι γιατί επιβάλλεται από το TAXIS ή από την PROSVASIS, αλλά κυρίως για να κάνετε την εργασία σας με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία. Τα Windows XP ΔΕΝ υποστηρίζονται εδώ και 2,5 χρόνια από τη Microsoft. Ο Explorer δεν ενημερώνεται σε νεότερες εκδόσεις το ίδιο και ο Chrome Browser ενώ από το 2017 θα σταματήσει και η υποστήριξη από το Firefox. Τι σημαίνουν λοιπόν τα παραπάνω;

Το σύστημά σας είναι είναι πολύ πιο ευπαθές όσον αφορά την ασφάλεια και την απόδοσή του, ανεξαρτήτως του Antivirus που χρησιμοποιείτε. Αν κάποια ηλεκτρονική σελίδα (π.χ. του TAXIS) προσθέσει λειτουργίες που υπάρχουν μόνο σε νεότερους Browser, τότε οι σελίδες αυτές δεν θα είναι προσβάσιμες. Τέλος, κανένα νέο περιφερειακό (π.χ. εκτυπωτής) δεν υποστηρίζει πλέον οδηγούς (drivers) για Windows XP και είναι καθαρά θέμα τύχης αν θα λειτουργεί.

Η απόφαση βεβαίως είναι τελικά δική σας. Εμείς σαν Prosvasis θα προσπαθούμε πάντα να καλύπτουμε τις ανάγκες σας με τον δυνατό καλύτερο και αξιόπιστο τρόπο.

Σας Ευχαριστούμε

Μάκης Ευαγγελόπουλος

R&D Manager

 

8.11.0

Module Δηλώσεων

• Αναδιάρθρωση του μενού ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXIS

• Αναδιάρθρωσή του μενού ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφορά στο μενού του ΙΡΙΣ όσων κρίνονται απαραίτητο

• Προσθήκη επιπλέον επιλογών εισόδου στο ΣΕΠΕ

• Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Γαία επιχειρεί ν – έκδοση τιμολογίων

• Βελτιώσεις στην εισαγωγή από ΦΕΝΠ στο έντυπο βεβαιώσεων από τόκους μερίσματα νομικών προσώπων

Module Έντυπα

• Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς στο έντυπο απόδοσης φόρου εισοδημάτων από μερίσματα παρ.1 άρθρου 64 του 4172/2013

Module Πρότυπα

• Προσθήκη νέου προτύπου «Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης απασχόλησης»

• Τροποποίηση του προτύπου «Αίτησης πιστοποιητικού άρθρου 54» σύμφωνα με την πολ.1020/17-1-2014

Module Εργασιακά

• Συγχρονισμός του έντυπου Ε3.3 του ΣΕΠΕ με τα νέα προγράμματα πρακτικής άσκησης

• Βελτιώσεις στον συγχρονισμό με την ΓΓΔΕ στον πίνακα προσωπικού Ε4 και διορθώσεις μηνυμάτων λάθους

• Σωστότερη σελιδοποίηση της εκτύπωσης του εντύπου «Μεταβολής στοιχείων ασφάλισης ΙΚΑ»

 

 

8.10.1

Module Δηλώσεων

 • Διόρθωση μηνύματός λάθους υπό περιπτώσεις της αποστολής του πίνακα προσωπικού Ε4 στο ΣΕΠΕ σε περίπτωση που υπάρχει καταχωρημένος γιατρός εργασίας καθώς επίσης και σε περίπτωση πολλαπλής αποστολής

8.10.0

 

Module Δηλώσεων

 • Προσθήκη πεδίων Αριθμός ταυτότητας πληρωμής τρέχουσων εισφορών (ΤΠΤΕ) και αριθμός βεβαιωμένων οφειλών για το ΙΚΑ με ταυτόχρονη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάκτησης τους
 • Προσθήκη ανάκτησης στο έντυπο της ανάλωσης κεφαλαίου και του κωδικού 743-744 του εντύπου Ε1 από το οικ.έτος 2015 και μετά 


Module Εργασιακά

 • Βελτίωση στο έντυπο Ε3.2 του ΣΕΠΕ . Πιο συγκεκριμένα : Προστέθηκαν τα πεδία «Συνολικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης ωφελούμενου στο πρόγραμμα» , «Συνολικές ώρες πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα» , «ημέρες ασφάλισης ωφελούμενου θεωρητικής – πρακτικής άσκησης»
 • Βελτίωση της αποστολής του πίνακα προσωπικού Ε4 στο ΣΕΠΕ σε περίπτωση που υπάρχει επισυναπτόμενο αρχείο ωραρίου εργασίας
 • Διόρθωση μηνύματός λάθους υπό περιπτώσεις όταν κάνω εισαγωγή στο έντυπο μερισμάτων από ΦΕΝΠ

 

8.9.1 

 

Module Δηλώσεων

Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Είσοδος στο Portal της Ελ.Αστυνομίας»


Module Εργασιακά

• Συνολικές βελτιώσεις στα έντυπα του ΣΕΠΕ . Ποιο συγκεκριμένα :
       o Νέα δυνατότητα κατά την αποστολή του εντύπου Ε4 – Πίνακα προσωπικού Online ελέγχου βασικών στοιχείων εργαζομένων από την ΓΓΠΣ και δυνατότητα μαζικού και αυτόματου συγχρονισμού των στοιχείων με βάσει τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ.
       o Νέος έλεγχος και αυτόματος υπολογισμός στα έντυπα Ε4 – Ε3 σχετικά με τον τύπο περί μικτών αποδοχών εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. (Αν έχετε την εφαρμογή μισθοδοσίας της Prosvasis οι τιμές αυτές συμπληρώνονταν και αποστέλλονταν αυτόματα και πριν από την σημερινή έκδοση.)
       o Νέα δυνατότητα μαζικής καταχώρησης στοιχειών εντύπου Ε4 με χρήση αρχείου xml.
• Επιπλέον δυνατότητες στο έντυπο Βεβαιώσεων αποδοχών – αμοιβών και συγκεκριμένα για την αποστολή μερισμάτων νομικών προσώπων με δυνατότητα εισαγωγής από έντυπο ΦΕΝΠ ή έντυπο Βεβαίωσης αμοιβών

Module ΚΕΠΥΟ

Προσθήκη επιπλέον ελέγχων ημερομηνιών με ταυτόχρονη προσθήκη μηνυμάτων προς το χρήστη σε περίπτωση καταχώρησης τιμολογίων προγενέστερων ή μεταγενέστερων από την ημερομηνία έναρξης και παύσης εργασιών την επιχείρησης

 

8.9.0 

Module Δηλώσεων

 • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτύπωσης δικαιωμάτων Κτηματολογίου
 • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εισαγωγής στο taxis με χρήση mozilla browser

Module Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

 • Προσθήκη λειτουργίας 'Διόρθωσης φόντου' σε έντυπα-πρότυπα που χρησιμοποείται σε περιπτώσεις αλλοίωσης ή αλλαγής φόντου

Module Έντυπα

 • Διόρθωση χρώματος εντύπου Μ2

 Module Εργασιακά

 • Διόρθωση προβλήματας στην ανάκτηση δεδομένων του εντύπου Ε4 - Πίνακα προσωπικού που προέκυψε μετά την αλλαγή του site του Εργάνη

Module ΚΕΠΥΟ

 • Ενσωμάτωση στις καταστάσεις ΚΕΠΥΟ των ακολούθων οδηγίων που εκδόθηκαν από την ΓΓΠΣ : 1. Στην κατηγορία "Δαπάνες" υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών συνόλων 2. Στην κατηγορία "Συγκεντρωτικές εξόδων" επιτρέπεται πλέον η καταχώρηση δύο γραμμών στο ίδιο ΑΦΜ όταν υπάρχει η διάκριση υπόχρεος "ναι","υπόχρεος όχι" 
 

8.8.1

Module Δηλώσεων

 • Αναδιάταξη του μενού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ με προσθήκη του μενού υπηρεσιών IRIS
 • Αναδιάταξη του μενού και προσθήκη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΓΕΜΗ ακολουθώντας την λογική του αντίστοιχου site

Module Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

 • Νέα δυνατότητα άντλησης στοιχείων στα πρότυπα από τα πρόσωπα της εταιρείας καθώς και από τον λογιστή

Module Έντυπα

 • Βελτιώσεις στην άντληση στοιχείων από το taxis στο έντυπο της περιοδικής ΦΠΑ

 Module Πρότυπα

 • Νέο πρότυπο «Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης υποβολής Φ.Ε.» στο φάκελλο ΔΟΥ

 

 

 8.8.0

Module Δηλώσεων

 • Υποστήριξη αλλαγών ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016 και τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου για τα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες «κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης» , «αναζήτηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη» 
 • Υποστήριξη τροποποιητικών δηλώσεων Ε2,ε3,ΦΑ,ΦΕΝΠ φορολογικού έτους 2014.
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους υπό περιπτώσεις σε αποστολή εντύπου Ε3 μέσω ΦΕΝΠ στο φορολ.έτος 2014

Module Ελληνικών Λογιστικών προτύπων

 • Υποστήριξη ηλεκτρονικής Αποστολής Οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.
 • Νέο πρότυπο Φύλλο επιμερισμού δαπανών
 • Νέο πρότυπο Πίνακας Παγίων
 • Νέο πρότυπο Πίνακας Αποθεμάτων
 • Νέο Γενικό πρότυπο
 • Νέα πρότυπα Β.1.1-Β.2.1 Βάσει ΕΓΛΣ
 • Νέα δυνατότητα μεταφοράς ποσών από το ένα πρότυπο σε άλλο

Module Έντυπα

 • Εναρμόνιση περιοδικής ΦΠΑ με βάσει την πολ.1084/2016 όσον αφορά τις περιοδικές του 3ου τριμήνου ή του 7ου μήνα.

 

8.7.2

Module Δηλώσεων

 • Νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής Φ.Ε.Ν.Π. και συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2-Ε3-ΦΑ) φορολογικού έτους 2016 για εταιρίες που έκλεισαν ή μπήκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης εντός του 2016.
 • Υποστήριξη εισαγωγής δεδομένων ΦΕΝΠ από το TAXIS με χρήση κωδικών Νόμιμου Εκπροσώπου.
 

8.7.1

Module Δηλώσεων

 • Βελτιώσεις στο έντυπο ΦΕΝΠ και ειδικότερα στις περιπτώσεις Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικών
Module Εντύπων
 • Nέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Εκτύπωσης βεβαίωσης εισφορών ΤΣΑΥ»
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής αριθμού δημοτολογίου στους φορολογούμενους από την ηλεκτρονική σελίδα Εκλογικού καταλόγου υπ.Εσωτερικών
 

8.7.0

Module Δηλώσεων

 • Εναρμόνιση εντύπου Ε1 και συγκεκριμένα των κωδικών 781-782 με τις αλλαγές που έκανε το taxis στις 11/6

 • Προσθήκη link βοηθείας στο έντυπο ΦΕΝΠ  «Οδηγός συμπλήρωσης»

 • Κατόπιν «λαικής απαίτησης» επανενεργοποιήθηκε η υπηρεσία ανάκτησης ποσών επιδοτήσεων απο το σύστημα δημοσιοποίησης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο έντυπο Ε3. Η χρήση της υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην κρίση του λογιστή.
Module Εντύπων
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής αριθμού δημοτολογίου στα σταθερά στοιχεία φορολογουμένου

 • Βελτιώσεις στους υπολογισμούς του εντύπου της ανάλωσης κεφαλαίου

 

8.6.1

Module Δηλώσεων

 • Βελτίωση της ενημέρωσης του εντύπου ΦΕΝΠ από το Ε3 στην περίπτωση των διπλογραφικών βιβλίων

 • Βελτιώσεις στην αποστολή εντύπου φορολογικής αναμόρφωσης
Module Εντύπων
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ΟΓΑ «Κατάστασης ασφαλιστικής ικανότητας»

 

8.6.0

 

Module Δηλώσεων

 • Ενεργοποίηση αποστολής εντύπου ΦΕΝΠ φορ.2015 . Εναρμόνιση εντύπου στις αλλαγές των πολ. 1070/2016 και 1047/2016

 • Παράλληλη προσθήκη links βοηθείας στο έντυπο ΦΕΝΠ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Σε περίπτωση που έχετε ενημερωμένο τον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και θέλετε να κάνετε μεταφορά αυτού στο έντυπο ΦΕΝΠ θα πρέπει να ξανά ελέγχετε τα ποσά του πίνακα Κ και να αποθηκεύσετε εκ νέου το έντυπο Ε3 .Έπειτα θα μπορείτε να κάνετε την μεταφορά σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του taxis και του προγράμματος .

 • Νέα δυνατότητα αποστολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογικής αναμόρφωσης

 • Εναρμόνιση πίνακα Κ εντύπου Ε3 με τον αντίστοιχο του taxis

 • Μετά τις αλλαγές του site του ΟΠΕΚΕΠΕ και της έκδοσης οδηγιών από τον οργανισμό σταματάει η αυτόματη ενημέρωση των ποσών του προγράμματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
 • Βελτιώσεις στο έντυπο Ε2 και στην μεταφορά ακινήτου από την πρώτη στην δεύτερη σελίδα του εντύπου

Module Εντύπων
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Taxis «Αναζήτησης Λογιστών»

 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Taxis «Αίτησης δικαιούχων εκλογικής αποζημίωσης»

 • Διόρθωση προβλήματος στην αποστολή email μέσω της υπηρεσίας του προγράμματος

Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων

 • Προσθήκη νέων προτύπων Β5 – Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΕΦΛΣ διπλογραφικών βιβλίων και Β6 – Κατάσταση διπλογραφικών βιβλίων Ε3

 • Νέα δυνατότητα φόρτωσης προτύπου με κατάληξη xls

 
 
8.5.3

Module Δηλώσεων

 • Βελτίωση στην αποστολή εντύπου Ε2 με δυνατότητα αποστολής εντύπου με μηδενικό μίσθωμα
 • Διόρθωση στην αποθήκευση του εντύπου Ε3 και τον check boxes
Module Εντύπων
 • Προσθήκη link στην βοήθεια του εντύπου των μισθωτηρίων περί ενεργειακού πιστοποιητικού

Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων

 • Νέα δυνατότητα επιλογής χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου κατά την επιλογή λογαριασμού στην δημιουργία – επεξεργασία προτύπου
 
 
 
8.5.2
 
Module Δηλώσεων
 • Νέα δυνατότητα αντιγραφής εντύπου ΕΦΑ καθώς και βελτίωση στον τρόπο εισαγωγής ακίνητών κατά την αποστολή του εντύπου
 • Νέα δυνατότητα στο έντυπο ΦΕΝΠ 2016 για μεταφορά ζημιάς από το ΦΕΝΠ 2015
 • Βελτίωση στην αποστολή εντύπου Ε2 με δυνατότητα αποστολής εντύπου με μηδενικό μίσθωμα
 • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση εντύπου Ε1 συγκεκριμένων περιπτώσεων
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής τιμής στο έντυπο Ε3 στον κωδικό 644 ( λοιπά έσοδα αγροτικής δραστηριότητας )υπό περιπτώσεις
Module Εντύπων
 • Αλλαγή στο έντυπο των μισθωτηρίων με προσθήκη 2 νέων τιμών στο είδος μίσθωσης για επιλογή (αλλοδαπός σπουδαστής Erasmus & Εκμίσθωση του άρθρου 41/Ν.4172/2013)
 • Αλλαγή στην περιοδική ΦΠΑ και βελτίωση της ενημέρωσης του κωδικού 505 υπό περιπτώσεις
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Οικονομικού επιμελητηρίου ( ο λογαριασμός μου , ενεργοποίηση κλειδαρίθμου , ξέχασα τον κωδικό μου και εγγραφή στις υπηρεσίες)
Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής ή όχι εγγραφών τακτοποίησης κατά την εισαγωγή από την Γενική λογιστική

 

 
 
 8.5.1
 
Module Δηλώσεων
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής στο Ε3 από την ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ τυχόν ποσά επιδοτήσεων επιχορηγήσεων στους κωδικούς 907 - 908 – 909. Επίσης νέα δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα επιχορηγήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Νέα δυνατότητα ενημέρωσης ΦΕΝΠ από έντυπο PBS 2015 (Μόνο ως προς τους εταίρους και την προκαταβολή)
 • Βελτιώσεις στους υπολογισμούς του Α21 με προσθήκη στον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος τους κωδικούς 617,657 του Ε1
 • Αλλαγές στην ανάκτηση από μητρώο στοιχεία συζύγου μετά τις αλλαγές του TAXIS σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης
 • Βελτιώσεις επίσης στην αποστολή των εντύπων Φορολογικής αναμόρφωσης , Ανάλωσης μετά από αλλαγές στην σελίδα TAXIS
Module Εντύπων
 • Νέα δυνατότητα αντιγραφής εντύπου ΑΑΓΗΣ
 • Προσθήκη νέων LINK στην βοήθεια των εντύπων Ε1,Ε2,Ε3
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών Εν ενεργεία προσωπικού πολεμικής αεροπορίας
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ «Οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης»
 • Νέα δυνατότητα εκτύπωσης διαδικτυακής ενημέρωσης αγροτών του ΟΠΕΚΕΠΕ . Επίσης επιπλέον δυνατότητα ενημέρωσης του εντύπου Ε3 με τα ποσά αυτά .
 • Προσθήκη εκτύπωσης του εντύπου ΕΦΑ 2016
Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων
 • Νέα προσαρτήματα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και του πίνακα περί παγίων παρ.8 άρθρου 29. Βελτιώσεις στο ήδη υπάρχον πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • Νέα δυνατότητα υποστήριξης wildcards(*) στην επιλογή λογαριασμών
 • Νέα δυνατότητα αποθήκευσης σεναρίων Import από αρχεία excel – κειμένου
 • Νέα δυνατότητα επιλογής αρχικού έτους στην δημιουργία εντύπου ( για να υποστηριχτεί και το τρέχον έτος)
 
 
8.5.0
 
Module Δηλώσεων
 • Ενεργοποίηση βοηθείας για τα έντυπα Ε1 , Ε3 , Φορολογικής αναμόρφωσης
 • Προσθήκη γρήγορης πλοήγησης στις ιστοσελίδες συχνών ερωτήσεων Ε1-Ε2-Ε3
 • Βελτιώσεις στο Α21 με προσθήκη περισσότερων στοιχείων στην εκτύπωση καθώς και στην ενημέρωση από το Taxis
 • Προσθήκη επιπλέον κωδικών στην γρήγορη καταχώρηση Ε1 καθώς και βελτίωση της εκτύπωσης αυτής
 • Προσθήκη αιτιολόγησης πηγής εισοδήματος στους κωδικούς 619-620 , 617-618 του εντύπου Ε1 για λόγους εκκαθάρισης
 • Βελτίωση στον υπολογισμό των μηνών μισθώματος στο Ε2
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την κατάργηση σχέσης
 • Προσθήκη νέας κατηγορίας «άνεργος με εξαίρεση έκτακτης εισφοράς» στην εκκαθάριση , πλην του «ανέργου» που προυπήρχε
 • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 683-684
 • Βελτιώσεις στην αποστολή του Ε3 ασκούντων αγροτικής δραστηριότητας υπαγόμενων στο ΦΠΑ
 
Module Εντύπων
 
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «ΜΤΠΥ – Βεβαίωση καταβληθέντων μερισμάτων»
 • Βελτιώσεις στην εισαγωγή από το Taxis στο έντυπο ΦΠΑ σε περιπτώσεις κοινοπραξίας
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του έντυπου Μερικής απασχόλησης Ε9 ΣΕΠΕ
 
 
 
 
 
8.4.1

Η Prosvasis για άλλη μια χρονιά πρωτοπόρος στην αγορά του φορολογικού λογισμικού είναι στην ευχάριστη θέση να διαθέσει την νέα έκδοση της σουίτας εφαρμογών PBS  με πλήρη υποστήριξη ηλεκτρονικής αποστολής στο Taxis όλων των διαθέσιμων εντύπων.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνης σας.

Ιστορικό έκδοσης

 • Προσθήκη Ηλεκτρονικής αποστολής Ε1 Φορ.Ετους 2015.
 • Προσθήκη δυνατότητας ανάκτησης δεδομένων από Ε1 Φορ.Ετους 2015 Taxis.
 • Προσθήκη Εντύπου Α21 Φορ.Έτους 2015 με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής κανονικού αλλά και μέσω επιτρόπου.
 • Προσθήκη Ηλεκτρονικής αποστολής Ε2 Φορ.Ετους 2015
 • Προσθήκη Ηλεκτρονικής αποστολής Ε3 Φορ.Έτους 2015
 • Προσθήκη Ηλεκτρονικής αποστολής Φ.Α. Φορ.Έτους 2015
 • Νέα Δυνατότητα εισαγωγής Προκαταβολής προηγούμενου έτους στους κωδικούς 901, 902 του Ε1 μέσω Taxis.
 • Προσαρμογή όλων των εντύπων στις νέες προδιαγραφές του Taxis.

Ενδεικτικά

 • Ε1.
  • Αποστέλλεται πλέον ο πρόσθετος πίνακας 431-432. Μάλιστα κάνει και έλεγχο το Taxis αν το ΑΦΜ του φορολογούμενου είναι όντως μέλος ΔΣ της συγκεκριμένης εταιρίας.
  • Προστέθηκε ο κωδικός 727, 728 Ποσό Δανείου Α' Κατοικίας.
  • Κλείδωσε ο κωδικός 661,662 (προσυμπληρωμένος από το Taxis)
  • Προσαρμογή του αρχείου Τραπεζών του Ε1.
  • Στα αυτοκίνητα προστέθηκε τύπος αυτοκινήτου για μη τεκμήριο Ηλεκτροκίνητα
  • Στον 659-660 προστέθηκε νέα επιλογή Λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις, και άλλαξε το λεκτικό Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κατά 65%., επίσης αφαιρέθηκε το λεκτικό κοινωνικό μέρισμα.
  • Προστέθηκε στους 351-352 στα ταμεία η επιλογή "Ασφαλιστικές εισφορές αμοιβών μελών ΔΣ"
  • Στα αεροσκάφη πλέον αποστέλλεται και ο πρόσθετος πίνακας, αλλά και έχουν προστεθεί οι επιλογές Ελικόπτερο και Στροβιλοελικοφόρο.
  • Λοιπές Βελτιώσεις
 • Ε2
  • Προσαρμογή του πίνακα Είδος μίσθωσης - χρήση ακινήτου βάσει του Taxis.
  • Προσοχή σε περίπτωση ακινήτου με είδος μίσθωσης 41. Ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει πριν την αποστολή να έχετε ήδη γνωστοποιήσει στην εφορία το παραπάνω γεγονός για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
 • ΦΑ
  • Προστέθηκαν οι κωδικοί :
  • 2021 Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο  
  • 2022 Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας
 • Ε3
  • Προσαρμογές σύμφωνα με τις αλλαγές του Taxis.
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας εισόδου στο ΤΣΜΕΔΕ και εκτύπωση ειδοποιητηρίων.
 
8.3
 

Module Δηλώσεων

 • Συνολικές βελτιώσεις στο έντυπο Φορολογικής αναμόρφωσης καθώς και νέα δυνατότητα του εντύπου με μεταφορά ποσών τόσο από taxis όσο και αποθηκευμένα έντυπα στο PBS ανάλογα με την περίπτωση
 • Βελτιώσεις στην εισαγωγή στο έντυπο ΦΕΝΠ από το έντυπο Ε2 στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης κατοικίας και μη
 • Προσαρμογή εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος με βάση το άρθρο 8 ν.4374/1.4.2016

Module Εντύπων

 • Συνολική βελτιστοποίηση εμφάνισης . Προσθήκη καρτοσελίδας ‘Εργασιακά’ καθώς και ομαδοποίηση των εντύπων που αφορούν το ΦΠΑ . Σύνδεση εντύπων με έτος και εμφάνιση πλέον μόνο αυτών που πρέπει να είναι διαθέσιμα ανάλογα με το έτος επιλογής . 
 • Συνολικές βελτιώσεις στο έντυπο της κατάστασης Συμφωνητικών 
 • Εναρμόνιση υπηρεσίας βεβαίωσης ΟΠΕΚΕΠΕ ποσών εφορίας σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του site καθώς και δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων 2015
 • Εναρμόνιση της υπηρεσίας ανάκτησης στοιχείων από ΓΕΜΗ μετά τις τελευταίες αλλαγές του site
 • Βελτίωση ηλεκτρονικής υπηρεσίας Φορολογικής Ενημερότητας . Δυνατότητα πλέον σε νομικό πρόσωπο να κάνει αίτηση ενημερότητας με τα στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Ερωτήματα προς ΓΓΠΣ» στις προβολές taxis του φορολογούμενου
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προβολή δηλώσεων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας» στις προβολές taxis του φορολογούμενου
 • Νέα υπηρεσία σύνδεσης πληθώρας εντύπων (π.χ. μισθωτήρια, περιοδική ΦΠΑ, όλων των εντύπων ΣΕΠΕ, Φόρος εργολάβων και αρχιτεκτόνων , Α21 κ.α.) του προγράμματος με βοηθητικές σελίδες στο διαδίκτυο

Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων

 • Διόρθωση λάθους κατά την εισαγωγή στοιχείων από αρχείο excel κατά το οποίο όλα τα ποσά μεταφέρονταν στην στήλη χρέωση των λογαριασμών
 • Νέα δυνατότητα ταξινόμησης ανά κωδικό των λογαριασμών κατά την εισαγωγή από Γενική λογιστική – Έσοδα έξοδα
 
 
8.2.1

Module Δηλώσεων

 • Προσθήκη νέας υπηρεσίας μέσω του Ε1 για έλεγχο ανασφάλιστων οχημάτων
 • Προσθήκη βοηθείας συμπλήρωσης και υπολογισμού του Α21 μέσα από τον υπολογισμό στο έντυπο Ε1
 • Επιπλέον ερώτηση για μεταφορά απογραφής στο έντυπο Ε3 από την προηγούμενη χρήση
 • Προσθήκη ελέγχου ορθότητας ΑΦΜ στον πρόσθετο πίνακα ενοικίων στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3
 • Αλλαγή στον υπολογισμό του φόρου οικοπέδων (ΕΝΦΙΑ) σε περίπτωση οικοπέδων με ειδική κατηγορία 6-7-9

Module Εντύπων

 • Μαζικές βελτιώσεις στο έντυπο Μισθωτηρίων
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος ασφαλείας οχημάτων» από τις προβολές του TAXIS
8.2.0

Module Δηλώσεων

 • Μεγάλη βελτίωση στην ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων στο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου.
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους κατά την εισαγωγή στοιχείων στο Ε1 – 2015.
 • Ενεργοποίηση υπολογισμών εντύπου Α21 και εκτύπωση αυτού (μέσω εντύπου Ε1).
 • Αλλαγή στους υπολογισμούς προκαταβολής στο έντυπο ΦΕΝΠ.

Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων

 • Αλλαγή προτύπου Β6 – Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες στην θέση τόκοι και συναφή κονδύλια.

Module Εντύπων

 • Διόρθωση μηνύματος λάθους στην εισαγωγή από περιοδική ΦΠΑ στο έντυπο ΦΠΑ Φ2.
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Είσοδος στην ενιαία αρχή πληρωμών».
 • Προσθήκη νέων ειδών αποδοχών στο έντυπο βεβαίωσης αποδοχών βάσει της ΠΟΛ 1016/1.2.2016

Προσοχή : Θα ακολουθήσει νέα έκδοση της εφαρμογής αμέσως μετά τις διευκρινιστικές που θα εκδώσει το Υπουργείο. Επίσης για την Ηλεκτρονική αποστολή τους θα ακολουθήσει νέα έκδοση μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα του taxis.

8.1.0
 • Ενεργοποίηση φορολογικών εντύπων χρήσεως 2016 – Ε1 , Ε2 , Ε3 , ΦΕΝΠ , Ε9 , Ε16 , Είσπραξης κερδών , Ανάλωσης κεφαλαίου , Φορολογικής αναμόρφωσης.

Προσοχή : Θα ακολουθήσει νέα έκδοση της εφαρμογής αμέσως μετά τις διευκρινιστικές που θα εκδώσει το Υπουργείο. Επίσης για την Ηλεκτρονική αποστολή τους θα ακολουθήσει νέα έκδοση μόλις ενεργοποιηθεί το σύστημα του taxis.

Δυνατότητα μαζικής δημιουργίας εντύπων 2016 με αυτόματη μεταφορά δεδομένων από τα έντυπα του 2015 (SQL)

Εκτυπώσεις όλων των εντύπων Α4-Α3 (όπου υπάρχει η δυνατότητα)

Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων από το Taxis στα έντυπα Ε1, Ε2, Ανάλωση, Ε9.

 • Προσαρμογή εντύπου Δακοκτονίας στις τελευταίες αλλαγές του Taxis (module Έντυπα)
 • Βελτιώσεις στην ενημέρωση από taxis του εντύπου Περιοδικής ΦΠΑ (module Έντυπα)
 • Προσθήκη νέας δυνατότητας εισαγωγής εξαγωγής Προτύπου ΕΛΠ (module ΕΛΠ)
 • Προσθήκη Live Help στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (module ΕΛΠ)
 • Βελτιώσεις στην ταχύτητα του εντύπου Ε4 – Πίνακα Προσωπικού (module Έντυπα)
 • Ενσωμάτωση των τελευταίων αλλαγών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
8.0.1
 • Προσθήκη εντύπων βεβαιώσεων αποδοχών βάσει της ΠΟΛ. 1274/2015
  • Πλήρης υποστήριξη, ηλεκτρονικής αποστολής, εκτύπωσης και ενημέρωσης εντύπων :
   • Αποδοχών ή Συντάξεων.
   • Αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
   • Εισοδήματος από Τόκους, Μερίσματα και Δικαιώματα.
 • Προσθήκη κυκλώματος - Module Ελληνικών λογιστικών προτύπων. Περιλαμβάνει ΌΛΑ τα έντυπα των οικονομικών καταστάσεων

Ισολογισμοί

 • Β1.1 Ισολογισμός στο κόστος (ατομικές)
 • Β1.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ατομικές)
 • Β5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
 • Β7.1 Ισολογισμός στο κόστος (ενοποιημένες)
 • Β7.2 Ισολογισμός στην εύλογη αξία (ενοποιημένες)
 • Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων

 • Β.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ατομικές)
 • Β.2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ’ είδος (ατομικές)
 • Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
 • Β.8.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (ενοποιημένες)
 • Β.8.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος ενοποιημένες

Καταστάσεις Μεταβολών

 • Β3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ατομικές)
 • Β9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ενοποιημένες)

Καταστάσεις Χρηματοροών

 • Β4 Κατάσταση χρηματοροών (ατομικές)
 • Β10 Κατάσταση χρηματοροών (ενοποιημένες)

Καταστάσεις Εξέλιξης

 • Β12 Κατάσταση εξέλιξης οργανισμών επενδύσεων

Προσαρτήματα

 • Δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων για την ενημέρωση των Οικονομικών Καταστάσεων Ε.Λ.Π. από CalculusΈσοδα-Εξοδα, CalculusΓ.Λ., αρχεία κειμένου, αρχεία Excel.
 • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων οικονομικών καταστάσεων από οποιοδήποτε πεδίο των έντυπων Ε3, ΦΕΝΠ του PBS(πχ . Φόροι του εντύπου Β6)
 • Δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης στοιχείων από τα σταθερά στοιχεία των επιχειρήσεων του PBS.
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης ανά έτος (μπορείτε για ένα έτος να ανακτήσετε στοιχεία από το CalculusΓ.Λ. ενώ για άλλο έτος από αρχείο Excel).
 • Υποστήριξη οικονομικών καταστάσεων πολλαπλών ετών (μπορείτε να δημιουργήσετε οικονομικές καταστάσεις που αφορούν περισσότερα από 2 έτη).
 • Έτοιμα πρότυπα (templates), για ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων από Έσοδα – Έξοδα, Γ.Λ. κλπ.
 • Δυνατότητα αντιγραφής προτύπων για εύκολη και γρήγορη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
 • Πλήρης δυνατότητα παραμετροποίησης, αλλαγών και μορφοποίησης όλων των εντύπων (Ενσωματωμένη εφαρμογή συμβατή με το Excel)
 • Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων οικονομικών καταστάσεων ανά φορολογούμενο και παρακολούθηση ιστορικότητας τους .
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης και Εξαγωγής Οικονομικών Καταστάσεων σε όλες τις διαθέσιμες γνωστές μορφές, επεξεργάσιμες από το χρήστη.
 • Δυνατότητα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων από τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων.
 • Δυνατότητα προσθήκης σημειώσεων σε θέσεις των οικονομικών καταστάσεων.
 • Δυνατότητα κλειδώματος εντύπων ή ακόμα και θέσεων των οικονομικών καταστάσεων.
 • Οδηγίες χρήσης του ModuleΕΛΠ (Help)
 • Προσθήκη εντύπου περιοδικής ΦΠΑ έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS
  • Online ενημέρωση από απεσταλμένες δηλώσεις στο taxis.
  • Οnlineεπικοινωνία με πρόγραμμα Calculus.
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής και παρακολούθηση πλήρους ιστορικότητας.
  • Livehelp ανά κωδικό του εντύπου.
 • Προσθήκη εντύπου Online υπολογισμού Prorata από τις απεσταλμένες περιοδικές στο taxis.
  • Ανάκτηση αναλυτικών στοιχείων περιοδικών ανά περίοδο που αφορούν τον υπολογισμό της PRORATA.
  • Δυνατότητα επεξεργασίας του εντύπου από τον χρήστη.
 • Συνολικές βελτιώσεις στο module ΚΕΠΥΟ.
  • Προσθήκη ελέγχων για αποφυγή διπλοεγγραφής ίδιου πελάτη / προμηθευτή.
  • Μεγάλη βελτίωση στην ταχύτητα εισαγωγής δεδομένων από αρχείο.
  • Προσθήκη στήλης σχολίων στο ιστορικό αποστολής αρχείων ΜΥΦ.
  • Υποστήριξη 39Β.
 • Βελτιώσεις στο έντυπο της ανάλωσης κεφαλαίου για τους υπολογισμούς των ετών από 1981 – 2003
 • Προσθήκη πεδίων «μερικής μίσθωσης» και «κύριος και επικαρπωτής» στο έντυπο των μισθωτηρίων ακινήτων . Επίσης προσθήκη scroll bar στο πεδίο των σημειώσεων με ταυτόχρονη βελτίωση της εκτύπωσης τους (module Έντυπα)
 • Προσθήκη νέου εντύπου ΟΓΑ «Προκαταβολής- Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2015» σε αντικατάσταση του προηγούμενου (module Έντυπα)
 • Προσθήκη στα σταθερά στοιχεία επιχειρήσεων/φορολογουμένων. Νέα πεδία για κατηγορία βιβλίων βάσει ΚΦΑΣ και μέγεθος οντότητας βάσει ΕΛΠ. Τα πεδία αυτά χρησιμοποιούνται στο έντυπο του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων.
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Υπηρεσία ΕΑΦΔΣΣ και ταμειακές μηχανές»
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Συμπλήρωση αίτησης πετρελαίου θέρμανσης»
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Είσοδος στο πόθεν έσχες» με ταυτόχρονη προσθήκη στο module «Πρότυπα» προτύπων «Πόθεν Έσχες» & «Δήλωσης οικονομικών συμφερόντων»
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ «Διασταύρωση Των Λογαριασμών Με την Τράπεζα» & «Ενημέρωση Δικαιούχων Για Την Εξισωτική Αποζημίωση»
 • Εναρμόνιση υπηρεσίας «Εισαγωγή στο Πετρέλαιο Θέρμανσης» με τις αλλαγές του Taxis για πετρέλαιο θέρμανσης 2015-2016
 • Εναρμόνιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τα site Ερμής , ΗΔΙΚΑ , ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές τους.
 • Προσθήκη νέων προτύπων περί ακινησίας Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών στο φάκελλο ΔΟΥ (module Πρότυπα)
7.10.1
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους στην μεταφορά σε βάση SQL
 • Διόρθωση μυνύματος λάθους υπό περιπτώσεις στην εκτύπωση της κατάστασης ΚΕΠΥΟ (module ΚΕΠΥΟ)
7.10.0
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση ΚΕΠΥΟ καθώς και προσθήκη νέων προειδοποιητικών μηνυμάτων (Module ΚΕΠΥΟ)
 • Προσθήκη επιλογών για γρήγορη εύρεση σφαλματων εγγραφών (Module ΚΕΠΥΟ)
 • Προσθήκη ειδικών εντύπων ΣΕΠΕ Ε3.1 (Αναγγελία απασχόλησης ωφελούμενο από προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα) και Ε3.2 (Αναγγελία έναρξης θεωρητικής κατάρτισης )
7.9.0
 • Προσθήκη Νέου moduleΚΕΠΥΟ 2014 που υποστηρίζει την δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ από τη χρήση 2014 και έπειτα .Ταυτόχρονα ανάκτηση μέσω άρχειου , αποστολή, εκτύπωση και help (με την χρήση του F1 ) για την συγκεκριμένη λειτουργία .

Σημείωση : Το moduleείναι διαθέσιμο μόνο για τις εγκαταστάσεις με SQLκαι διατίθεται δωρεάν για τους πελάτες με ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης ΚΕΠΥΟ ULTRA(χρειάζεται αλλαγή σειριακού κωδικού PBSγια να ενεργοποιηθεί) .

 • Εναρμόνιση προκαταβολής φόρου σε έντυπα Ε1 και ΦΕΝΠ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1217/24.9.2015
 • Εναρμόνιση εκτύπωσης ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/1.10.2015
 • Εναρμόνιση αλλαγών που έγιναν στο έντυπο Ε10 ΣΕΠΕ - ΕΡΓΑΝΗ (moduleΈντυπα)
 • Νέα δυνατότητα σύνδεσης με την υπηρεσία ΑΤΛΑΣ και εισαγωγής ΑΜΑ , αριθμό μητρώου ΟΑΕΕ και αριθμό μητρώου ΟΓΑ στο φορολογούμενο
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εγγραφής στον ΟΑΕΕ μέσω πιστοποίησης TAXIS
 • Προσθήκη βοηθείας στην διαχείριση κωδικών του φορολογουμένου
7.8.0
 • Ενεργοποίηση της αποστολής πίνακα προσωπικού Ε4 ΣΕΠΕ με τα επιπλέον πεδία που ενσωματώθηκαν
 • Ενσωμάτωση της βοήθειας του εντύπου της ανάλωσης μέσα στο ανάλογο έντυπο
 • Βελτίωση ενημέρωσης εντύπου προσωρινής ΦΜΥ σε περίπτωση εργαζόμενου με τακτικές αποδοχές και αμοιβές ελεύθερου επαγγελματία κατά την ενημέρωση από το Paycheck
 • Προσθήκη επιπλέον προειδοποιητικών μηνυμάτων στο έντυπο Ε3 για βοήθεια του χρήστη
 • Προσθήκη επιπλέον πεδίου στο Ε1 για έλεγχο στην εκκαθάριση αν ο φορολογούμενος είναι επιτηδευματίας ( σελίδα «λοιπά στοιχεία»)
 • Προσθήκη νέων προτύπων με τίτλο «Αίτηση απαλλάγης ΦΠΑ εκδήλωσης φορέων» και «Προτυποποιημένο καταστατικό ΙΚΕ» (moduleπρότυπα)
 • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία ανθρωπιστικής κρίσης»
 • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας με τίτλο «Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» στο μενού ΗΔΙΚΑ
 • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εγγραφής ΓΕΜΗ
 • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΓΕΜΗ «Εισαγωγή στην καταχώρηση αποδεικτικού ΦΕ»
 • Προσθήκη νέου εντύπου ΣΕΠΕ Αναγγελίας Πρακτικής Άσκησης ΕΚΤ ( moduleΈντυπα)
 • Βελτιώσεις κατά τον υπολογισμό του εντύπου Α21
 • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση εντύπου Ε1
7.7.3
 • Διόρθωση προβλήματος εντύπου Ε3 στην επιλογή του πεδίου "Είδος προσώπου"
7.7.2
 • Προσθήκη νέων κωδικών 325 - 342 στο έντυπο Ε3 μετά την αλλαγή του taxis
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες « Είσοδος και Εγγραφή στο ταμείο νομικών»
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ΤΕΑΕΤ - ΔΕΑΠ
 • Νέο έντυπο Συγκ.Κατάστασης απαλλασόμενων συναλλαγών ( ModuleΠρότυπα )
7.7.1
 • Εναρμόνιση του φόρου πολυτελείας εκκαθάρισης εντύπου Ε1 βάσει του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α'/16.7.2015)
 • Νέα δυνατότητα ελέγχου για τις τυχόν αλλαγές εκκαθάρισης Ε1 σε περίπτωση αλλαγής του φόρου πολυτελείας
 • Νέα αναλυτική εκτύπωση στο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής από το taxis,στοιχείων της γυναίκας πριν την ανάθεση συζύγου , στο έντυπο της ανάλωσης
7.7.0

Βελτιώσεις στο έντυπο ΦΕΝΠ :

 • Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής μόνο εταίρων
 • Δυνατότητα αποστολής της στήλης (α) του πίνακα 1 μετά την αλλαγή που έγινε στο Taxis

Προσοχή : Σε περίπτωση που θέλετε να μηδενίσετε την στήλη λόγω τεχνικής αδυναμίας του taxisόταν αλλάζετε σελίδα στο έντυπο ξαναυπολογίζονται τα ποσά . Ξαναμηδενίστε και επιβεβαιώστε πριν την αποστολή του εντύπου

 • Προσθήκη παραμέτρου στο έντυπο για προσωπική εταιρεία .Εφόσον τσεκαριστεί αφαιρείται ο 039 από τον υπολογισμό των φορ.κερδών του πίνακα 1

Βελτιώσεις στο έντυπο Ε1 :

 • Προσθήκη νεας επιλογής στους κωδικούς 657-658 «Μερίσματα των εταιριών της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013»
 • Εκτύπωση του κωδικού 909

Προσοχή : Στο επίσημο έντυπο του υπουργείου ο κωδικός αυτός δεν υπάρχει παρά μόνο στην ηλεκτρονική αποστολή .

 • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση με αλλαγή του υπολογισμού της εκλογικής αποζημίωσης του κωδικού 657
 • Εναρμόνιση της εκκαθάρισης με το άρθρο 72 παρ.35 ν.4172/2015
 • Προσθήκη πρόσθετου πίνακα πεδίων 343-344
7.6.5
 • Ενεργοποίηση δυνατότητας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Ενσωμάτωση διατάξεων ν.4330/2015 στην εκκαθάριση ΦΕΦΠ αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Εγγραφής ΤΣΑΥ
7.6.4
 • Εναρμόνιση εντύπου ΦΕΝΠ με TAXISόσο αφορά των πίνακα 1 των εταίρων - μελών
 • Προσθήκη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσίων ΙΚΑ για Οικονομική καρτέλα εργοδότη και Απογραφής και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων ασφαλισμένων
 • Προσθήκη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΟΓΑ Για εκτύπωση ειδοποίησης εργοδοτών ( Για την πλήρη συμπλήρωση των πεδίων θα πρέπει να προστεθεί στην διαχείριση κωδικών του φορολογούμενου μια νέα εγγραφή με επιλογή υπηρεσίας ΟΓΑ και στην στήλη άλλο το ΑΜΕ του ΟΓΑ για τον εργοδότη )
 • Προσθήκη νέων πληροφοριακών προειδοποιητικών μηνυμάτων στο έντυπο Ε1 για επιπλέον διασφάλιση σωστής αποστολής του εντύπου και εκκαθάρισης αυτού .
7.6.3
 • Βελτιώσεις στο ΦΕΝΠ
  • Η Εισαγωγή απο Ε5 του 2014 ενημερώνει πλέον και τον 039.
  • Ο 059 μετέχει πλέον στους υπολογισμούς.
  • Στην κοινωνία πλέον προτείνουμε ποσοστό προκαταβολής 55%.
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του ΦΕΝΠ.
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Αίτηση Ρύθμισης ΟΑΕΕ.
7.6.2
 • Σημαντική βελτίωση ταχύτητας αποστολής εντύπου Ε1. (Η ταχύτητα εξαρταται και απο τo φόρτο του TAXIS)
 • Ανάκτηση δεδομένων όλων των συμπληρωμένων πεδίων του ΦΕΝΠ από το TAXIS. (Εταίροι, Τέλος επιτηδεύματος κλπ)
7.6.1
 • Προσωρινή απενεργοποίηση της εισαγωγής δεδομένων ΦΕΝΠ από το TAXIS. Θα επανενεργοποιηθεί στην επόμενη έκδοση της εφαρμογής. Η προσωρινή αφαίρεση αυτής της δυνατότητας κρίθηκε απαραίτητη λόγω συχνών προβλημάτων του TAXIS.
7.6.0
 • Προσθήκη δυνατότητας ανάκτησης αναλυτικών γραμμών τόκων και δανείων απο το TAXIS. Οι πίνακες αυτοί είναι πληροφοριακοί.
 • Προσθήκη χρωμάτων στους κωδικούς του Ε1 κατ'αντιστοιχία με το TAXIS.
 • Νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής εντύπου Ε1 με ταυτόχρονη διαγραφή υπαρχόντων ακινήτων και οχημάτων. Ο παλιός τρόπος λειτουργίας που μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε κατ'αντιστοιχία τα δεδομένα της εφαρμογής με του TAXIS, συνεχίζει να ισχύει απαντώντας ΟΧΙ στην αντίστοιχη ερώτηση.
 • Δυνατότητα καταχώρισης και αποστολής εντύπου Ε2 χωρίς να έχουμε συμπληρωσει μηνιαίο μίσθωμα.
 • Βελτιστοποίηση των εμφανιζόμενων πληροφοριακών μηνυμάτων στο Ε2.
 • Προσαρμογή του εντύπου ΦΕΝΠ με το αντίστοιχο έντυπο του TAXIS.
 • Προσθήκη νέας δυνατότητας γρήγορης αναζήτησης κωδικών εντύπου ΦΕΝΠ και Ε3.
 • Νέα δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων ΦΕΝΠ απο το TAXIS (Προκαταβολές, τέλος επιτηδεύματος κ.λπ.).
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής εντύπου ΦΕΝΠ (προσθήκη ανάλογων επιλογών και στα αντίστοιχα έντυπα Ε2, Ε3 ΦΑ).
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Βεβαιώσεων αποδοχών απο ΕΚΟΕΜΣ.
 • Λοιπές Βελτιώσεις.
7.5.5
 • Ο κωδικός 659 του Ε1 εκκαθαρίζεται πλέον ανάλογα με την πηγή.

*ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει πηγή τότε λειτουργεί σαν μισθωτά εισοδήματα.

 • Βελτιώσεις στην επιβεβαίωση στοιχείων Ε1.
 • Βελτιώσεις στην εισαγωγή σκαφών στο έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου.
 • Εναρμόνιση εντύπου εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων με τελευταίο πρότυπο (module προτύπων).
7.5.0
 • Ενεργοποίηση αποστολής δηλώσεων Ε2 – Ε3 – φορολογικής αναμόρφωσης (για την αποστολή του εντύπου Ε1 θα ακολουθήσει νέα έκδοση).
 • Ενεργοποίηση για επεξεργασία εντύπου Α21 (για την αποστολή του εντύπου Α21 θα ακολουθήσει νέα έκδοση).
 • Προσθήκη πινάκων στο Ε1 σε πλήρη αντιστοιχία με το TAXIS.
 • Βελτιώσεις στο έντυπο Ε1 καθώς και σε περιπτώσεις εκκαθάρισης.
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΟΓΑ για οικογενειακά επιδόματα.
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΟΑΕΕ για βεβαιώσεις εισφορών.
7.4.0
 • Ενεργοποίηση εκκαθάρισης στο έντυπο Ε1.
 • Εναρμόνιση εντύπου E1 και πρόσθετων πινάκων αυτού με το αντίστοιχο του TAXIS, συνολικές βελτιώσεις στο έντυπο.
 • Προσθήκη για επεξεργασία και νέα εκτύπωση εντύπου Ανάλωσης κεφαλαίου (Για βοήθεια συμπλήρωσης του εντύπου δείτε εδώ).
 • Προσθήκη εισαγωγών στο έντυπο ΦΕΝΠ από Ε2 2015 και Ε5 2014.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας Βεβαίωσης αποδοχών 2015 ΟΓΑ.
 • Εναρμόνιση κωδικών 015-016 εντύπου Ε1 με τους αντίστοιχους του TAXIS.
7.3.0
 • Νέο έντυπο Ε1 (Υποστηρίζει εισαγωγή δεδομένων απο E1 του TAXIS 2015 με ταυτόχρονη επιβεβαίωση στοιχείων. Επίσης υποστηρίζει επικοινωνίες με Ε2, Ε3 και Είσπραξη κερδών) (με επιφύλαξη εκκαθάρισης και εντύπου λόγω αναμονής διευκρινιστικών ΠΟΛ).
 • Νέο έντυπο βεβαίωσης είσπραξης κερδών.
 • Νέο έντυπο ΦΕΝΠ (συμπεριλαμβανομένης και της ΠΟΛ 1102/11-05-2015).
 • Νέο έντυπο E16 (Module Δηλώσεων).
 • Νέο έντυπο ΕΦΑ 2015 (και ηλεκτρονική αποστολή του) για τις εγκαταστάσεις με SQL (Module Εντύπων).
 • Προσθήκη πρόσθετου πίνακα στο Ε3 για βελτίωση υπολογισμού περιπτώσεων αγροτικής δραστηριότητας (σε περίπτωση μεταφοράς από Calculus απαραίτητη η 4.93).
 • Προσθήκη νέου κωδικού στο Ε3 909 (Υπάρχει ΜΟΝΟ στο TAXIS και όχι στο υπόδειγμα του Υπουργείου).
 • Δωρεάν σε όλους τους πελάτες με ενεργό συμβόλαιο του Module Εντύπων ΟΛΑ τα έντυπα του Περιουσιολογίου Κ - Ε - Ααγης (περιλαμβάνει και τους πίνακες τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών) (Μόνο σε εγκαταστάσεις SQL).
 • Νέα δυνατότητα ενημέρωσης εντύπου Ε2 από μισθωτήρια Taxis.
 • Νέα δυνατότητα ενημέρωσης εντύπου Ε2 από E9 Taxis.
 • Προσθήκη on line help στα έντυπα Φορολογικής αναμόρφωσης, Ε3 και Ε9.
 • Προσθήκη πρόσθετου πίνακα στο Ε3 για βελτίωση υπολογισμού περιπτώσεων αγροτικής δραστηριότητας.
 • Βελτίωση ποιότητας εμφάνισης εντύπου Ε3.
 • Προσθήκη δυνατότητας επιλογής φορολογουμένου στην μαζική δημιουργία εντύπων.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας Βεβαίωσης αποδοχών 2015 ΟΑΕΕ.
7.2.0
 • Ενεργοποίηση επεξεργασίας και εκτύπωσης φορολογικών εντύπων Ε2 (Με δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων και από το Taxis), Ε3, Φορολογικής Αναμόρφωσης.
 • Ενεργοποίηση μαζικής δημιουργίας εντύπων 2015 σύμφωνα με τα ήδη καταχωρημένα οικ. έτους 2015 (μόνο για εγκαταστάσεις SQL).
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για εισαγωγή στην Στατιστική υπηρεσία (intrastat).
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για εισαγωγή στο Ερμής.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για εισαγωγή στο ΓΕΜΗ (Ιστορικό πληρωμών, Νέα αίτηση).
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας εγγραφής στον ΟΑΕΔ μέσω ΓΓΠΣ.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΙΚΑ για ρύθμιση οφειλών.
 • Συνολικές βελτιώσεις στην κατάσταση συμφωνητικών.
 • Συνολικές βελτιώσεις στις βεβαιώσεις αποδοχών και επιχειρηματικής αμοιβής.
7.1.6
 • Διόρθωση προβλήματος με την επιλογή από το κεντρικό μενού της βεβαίωσης αποδοχών.
 • Προσθήκη ανάκτησης στοιχείων από μητρώο στην βεβαίωση εισοδημάτων.
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ΙΚΑ - Ηλεκτρονική κάρτα οφειλέτη.
 • Αναδιοργάνωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ σε αντιστοιχία με το site του.
7.1.5
 • Αλλαγές βελτίωσης στην βεβαίωση αποδοχών και ελευθέρων επαγγελματιών.
 • Προσθήκη νέας δυνατότητας εισαγωγής βεβαίωσης αποδοχών από αρχείο jl10.
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΙΚΑ – Υποβολή και παρακολούθηση αίτησης συνταξιοδότησης.
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΤΕΑ – Εγγραφή χρήστη και ενημ.σημειώματα ασφαλισμένων. Για τον τρόπο που ενεργοποιείται αυτή την υπηρεσία παρακαλώ διαβάστε εδώ.
 • Εμφανισιακές αλλαγές στην καρτέλα των παραμέτρων προγράμματος.
7.1.4
 • Βελτιώσεις στο έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχών.
 • Προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής γραμμής στην κατάσταση συμφωνητικών παρ.16 άρθρου 8 ν.1882/90.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΙΚΑ ενημέρωσης οφειλετών.
7.1.1
 • Δυνατότητα αποστολής βεβαιώσεων αποδοχών και βεβαιώσεων από επιχειρηματική δραστηριότητα οικ. έτους 2015 βάση της πολ. 1051/19.2.2015.
 • Νέο έντυπο κατάστασης συμφωνητικών παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/199 (module Έντυπα).
 • Νέα δυνατότητα καταχώρησης στο πρόγραμμα των κωδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογουμένων.

(Στην καρτέλα κάθε φορολογουμένου στην σελίδα ‘Κωδικοί’ μπορείτε πλέον να καταχωρείτε όλους τους κωδικούς ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά φορολογούμενο που επιθυμείτε να αποθηκεύετε στο πρόγραμμα. Στο πεδίο όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη τα username και password της εκάστοτε υπηρεσίας, στο πεδίο άλλο κάποιο πεδίο που χρειάζεται επιπλέον π.χ. κλειδάριθμος ή puk και τέλος στο όνομα της υπηρεσίας ένα σχόλιο σχετικά με τους κωδικούς που αναγράφετε π.χ. που αναφέρονται).

 • Αναδιάταξη των κωδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην καρτέλα φορολογουμένου.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικών υπηρεσιών:
  1. Αναζήτησης επωνυμίας μέσω ΓΕΜΗ
  2. Δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού στο Taxis
  3. Έκδοσης ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης ΜΤΠΥ
 • Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης εντύπου Ε9 2015/2016.
 • Βελτιώσεις στα έντυπα του μισθωτηρίου και προσθήκη εισαγωγής τους από Περιουσιολόγιο για έτη 2015-2016.
 • Διορθώσεις στα έντυπα ΦΜΥ 2014 και Ε11.
7.0.0
 • Ενεργοποίηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα το έντυπο Ε9.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικών υπηρεσιών:
  1. Ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων ΙΚΑ.
  2. Υπηρεσίας ψηφιακής αλληλεγγύης.
  3. Εισόδου – εγγραφής εθνικού κτηματολογίου.
  4. Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Οικονομικού επιμελητηρίου.
  5. Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ.
 • Προσθήκη επιπλέον βοηθητικών προειδοποιητικών μηνυμάτων κατά την αποστολή και αποθήκευση εντύπων ΣΕΠΕ.
 • Βελτίωση στην αποστολή εντύπου ενδοομιλικών συναλλαγών.
6.16.1
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους υπό περιπτώσεις κατά την αποστολή του εντύπου Ε11 ΣΕΠΕ.
 • Προσθήκη επιλογής Υποκαταστήματος κατά την εισαγωγή δεδομένων από το Paycheck.
6.16.0
 • Προσθήκη εντύπου ΣΕΠΕ Ε11 "Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας". Πλήρης υποστήριξη Ηλεκτρονικής αποστολής.
 • Λοιπές Βελτιώσεις στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στα έντυπα του ΣΕΠΕ.

Προσοχή
Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να μεταφέρει αριθμητικά δεδομένα από το Paycheck στο έντυπο Ε11:

 1. Θα πρέπει να έχει κάνει update στην τελευταία έκδοση του Paycheck (3.67).
 2. Να έχει ενημερωθεί το πεδίο Δικαιουμ.ημέρες αδείας που βρίσκεται στα σταθερά στοιχεία του εργαζόμενου (Οθόνη 2 από 14). Το πεδίο αυτό ενημερώνεται είτε από τον χρήστη είτε αυτόματα από το πρόγραμμα με την λειτουργία που βρίσκεται στο μενού Διαχείριση Εργαζόμενοι Ενημέρωση στοιχείων εργαζομένων Ενημέρωση δικαιούμενων ημερών αδείας.
Σας επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση της στήλης Δικαιούμενες ημέρες αδείας στο Ε11 γίνονται με παραδοχές σε διάφορες περιπτώσεις εργαζομένων όπως επαναπρόσληψης μέσα στο έτος, διαλείπουσας απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, εποχικά απασχολούμενοι εργαζόμενοι, περιπτώσεις αποζημίωσης αδείας λόγω αποχώρησης, λόγω έλλειψης ενημέρωσης από το ΣΕΠΕ για αυτές τις περιπτώσεις.
6.15.0
 • Προσθήκη νέου εντύπου ΣΕΠΕ Ε3.4 Αναγγελίας Μαθητείας.
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία εισαγωγής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης αγροτών για πληρωμές (ΟΠΕΚΕΠΕ).
6.14.2
 • Βελτιώσεις υπό περιπτώσεις στον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ.
 • Βελτιώσεις στα έντυπα ΣΕΠΕ.
6.14.1
 • Συνολικές βελτιώσεις στα έντυπα του ΣΕΠΕ.
6.14.0
 • Νέα δυνατότητα μαζικής αποστολής εντύπων Ε3-Ε5-Ε7-E8-E9 του ΣΕΠΕ.
 • Βελτιώσεις στην αποστολή και εκτύπωση εντύπου Ε9.
6.13.3
 • Προσαρμογή της Ηλεκτρονικής αποστολής Ε9 στις τελευταίες αλλαγές του TAXIS.
 • Πλήρης συγχρονισμός των Νομών, Δήμων, οδών με τις τελευταίες ενημερώσεις του TAXIS.
 • Προσθήκη αυτόματης βοήθειας ανά κωδικό στο Ε9.
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ΙΚΑ για υπολογισμό δόσεων ρύθμισης.
6.13.2
 • Βελτιώσεις στην αποστολή των εντύπων ΣΕΠΕ.
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους στην αποστολή Ε9 με αγροτεμάχια.
6.13.1
 • Πλήρης Υποστήριξη αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 (2013 – 2014).
 • Προσθήκη εντύπων αιτήσεων προς ΕΤΕΑ-ΙΚΑ για υπαγωγή στην ρύθμιση του Ν.4035 καθώς και αίτησης έκδοσης φορολογικής ενημερότητας (module ΠΡΟΤΥΠΑ).
6.13.0
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση ΕΝΦΙΑ με προσθήκη επιπλέον πεδίων και στον υπολογισμό φόρου και αξίας νομικών προσώπων.
 • Νέα δυνατότητα ανάκτησης πίνακα προσωπικού Ε4 από το ΣΕΠΕ.
 • Προσθήκη νέων προτύπων Αιτήσεων Ενδοομιλικών συναλλαγών και πράξεως διοικητικού προσδιορισμού (Module Πρότυπα – Φάκελος ΔΟΥ).
 • Ξεχωριστό κουμπί για ανάκτηση ΚΑΔ από το μητρώο του TAXIS στα έντυπα του ΣΕΠΕ (απαιτεί ενεργοποίηση της υπηρεσίας από το TAXIS).
6.12.1
 • Βελτιώσεις στην εισαγωγή από το Paycheck των στοιχείων του έντυπου Ε3 ΣΕΠΕ.
 • Βελτίωση εντύπου Φ6 επιστροφής ΦΠΑ αγροτών με δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών τιμών.
 • Αλλαγή ποσοστού φόρου στο έντυπο υπεραξίας αυτοκινήτων σε 25% αντί για 30%.
6.12.0
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία περί ένταξης στο νέο καθεστώς ΦΠΑ άρθρου 39.
 • Βελτιώσεις στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.
 • Προσθήκη νέων πεδίων προς συμπλήρωση στα έντυπα Ε3-Ε4-Ε5-Ε8 ΣΕΠΕ λόγω των αλλαγών της υπηρεσίας που έγιναν στης 29/9.
6.11.1
 • Αλλαγές στην ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων ΣΕΠΕ μετά τις χθεσινές αλλαγές (29/9) από την υπηρεσία. Θα ακολουθήσει νέα έκδοση εντός των ημερών με την προσθήκη των επιπλέον πεδίων στα ανάλογα έντυπα.
 • Βελτιώσεις στην ανάκτηση περιουσιακής κατάστασης φορολογούμενων με περιουσία άνω των 50 ακινήτων.
 • Λοιπές βελτιώσεις στον υπολογισμό και εκτύπωση του ΕΝΦΙΑ.
6.11.0

Συνολικές αλλαγές και βελτιώσεις στην ενσωματωμένη εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ. Μέσω του προγράμματος αυτού μπορείτε να υπολογίσετε την αξία του ακινήτου, τον φόρο ανά ακίνητο καθώς και τον συμπληρωματικό φόρο της περιουσιακής σας κατάστασης. Η μόνη εφαρμογή που περιέχει όλους τους συντελεστές ακινήτων και αγροτεμαχίων από όλους τους νομούς με γρήγορη αναζήτηση και λεπτομερείς χάρτες. Επίσης η μόνη εφαρμογή με ενσωματωμένη δυνατότητα διασύνδεσης με το GSIS άντλησης του περιουσιολογίου και αποστολής των τυχόν αλλαγών σε αυτό. Ενημερωμένη μέχρι και τις τελευταίες αλλαγές στο ΦΕΚ 4286 /19-9-2014:

 • Προσθήκη ελέγχου για ολοκληρωμένη καταχώρηση στοιχείων ακινήτου για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.
 • Βελτιώσεις στην ανάκτηση ακινήτων όταν η περιουσιακή κατάσταση είναι μεγαλύτερη από 50 ακίνητα.
 • Βελτιώσεις στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ , ΙΚΑ , ΟΑΕΕ , εντύπου Δακοκτονίας καθώς και αποστολής μισθωτηρίων.
 • Ενσωμάτωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Προβολής Μηνιαίας ΜΥΦ και Πληροφορίες αιτήσεων οικ. επιδ. Α21.
 • Αλλαγές στον υπολογισμό της εκκαθάρισης εκπροθέσμου εντύπου Ε1.
6.10.1
 • Διορθώσεις Υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α στο έντυπο Ε9.
6.10.0
 • Υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α στο έντυπο Ε9.
 • Αυτόματη εισαγωγή των συντελεστών ΕΝ.Φ.Ι.Α για όσους έχουν ή αποκτήσουν την πλήρη έκδοση του module ProAxies.
6.9.2
 • Υποστήριξη ανάκτησης στοιχείων από τροποποιητική δήλωση Ε1.
 • Βελτιώσεις στην ανάκτηση στοιχείων υποκαταστημάτων από Taxis.
6.9.1
 • Βελτιώσεις στην άντληση στοιχείων Ε1 από το taxis.
 • Νέο πρότυπο «Υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη περί ασθενείας» module Πρότυπα.
6.9.0
 • Υποστήριξη αποστολής τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3.
 • Υποστήριξη εισαγωγής δεδομένων από έντυπο τροποποιητικής Ε1 - 2014 (εφόσον υπάρχει).
 • Υποστήριξη εισαγωγής δεδομένων από έντυπο Ε2 -2014 (pdf).
 • Ενσωμάτωση προτύπων λύσης και σύστασης αφανούς εταιρείας (module Πρότυπα).
6.8.7
 • Βελτιώσεις στην ταχύτητα της εφαρμογής.

6.8.6
 • Προσθήκη νέας δυνατότητας αυτόματης ηλεκτρονικής αναζήτησης ΑΜΑΕ, ΓΕΜΗ επιχείρισης.
 • Νέα δυνατότητα στα οριζόντια Browse των εντύπων να έχουμε διαθέσιμα προς επιλογή τα πληροφοριακά πεδία των εντύπων (κατάσταση, χρέωση, ημ/νία υποβολής, κ.λπ.) (Module Έντυπα).
 • Διόρθωση της εκτύπωση των μισθωτηρίων σε περίπτωση πολλαπλών εκμισθωτών (Module Έντυπα).
 • Λοιπές Βελτιώσεις.
6.8.5
 • Προσθήκη Νέας αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Έχω ΑΜΚΑ" σε όλες τις εργασίες της εφαρμογής που είναι απαραίτητο (Φορολογούμενος, Ε1, κ.λπ.).
 • Βελτίωση στην ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων από Μητρώο.
 • Υποστήριξη αποστολής τροποποιητικής Ε9 2013.
 • Υποστήριξη αποστολής τροποποιητικής προσωρινής ΦΜΥ 2014.
 • Υποστήριξη αντιγραφής διευθύνσεων στον φορολογούμενο.
 • Δυνατότητα γρήγορης καταχώρισης στο Ε1 των κωδικών του Ενημερωτικού Δελτίου.
 • Λοιπές Βελτιώσεις.
6.8.4
 • Δυνατότητα γρήγορης καταχώρισης κυβικών, έτους κυκλοφορίας οχημάτων.
 • Προσαρμογή στην αποστολή και ανάκτηση δεδομένων Ε9 σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του TAXIS.
 • Συνολικές βελτιώσεις στην εφαρμογή.
6.8.3
 • Εναρμόνιση στην αποστολή Ε9 και εισαγωγή από περιουσιολόγιο σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του Taxis.
 • Προσθήκη εκτυπώσεων στα έντυπα Φόρου Εργολάβου και Φόρου αρχιτεκτόνων σύμφωνα με την πρότυπη του Taxis (Module Έντυπα).
 • Προσθήκη νέας δυνατότητας εισαγωγής στα μισθωτήρια ακινήτου/αγροτεμαχίου από περιουσιακή κατάσταση taxis.
6.8.2
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του Ε9 2014.
 • Αυτόματη ανάκτηση αριθμού υποβολής κατά την ηλεκτρονική αποστολή στο TAXIS των εντύπων Φόρου Εργολάβων, Φόρου Αρχιτεκτόνων (Module Έντυπα).
 • Προσθήκη βοήθειας στην δημιουργία ειδικών κωδικών (απαιτεί Internet).
 • Βελτιώσεις στην Εκκαθάριση.
 • Μεγάλη βελτίωση στην ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων Ε1 2013 μέσω TAXIS.
 • Προσθήκη τράπεζας "Κάτοικος Εξωτερικού" στο Ε1 2014.
6.8.1
 • Βελτίωση στην ταχύτητα των εκτυπώσεων σε αργούς εκτυπωτές (Module Έντυπα).
 • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση.
6.8.0
 • Προσαρμογή της εκκαθάρισης στο άρθρο 184 του ν.4261/2014.
 • Δυνατότητα αποστολής μισθωτηρίων στο TAXIS μέσω Λογιστή ή νόμιμου εκπροσώπου.
6.7.1
 • Πλήρης υποστήριξη αυτόματης υποβολής Ε9 νομικών προσώπων (Νέες επιλογές ανάλογα με την κατηγορία του Νομ. προσώπου).
 • Διόρθωση προβλήματος εκκαθάρισης σε ότι αφορά τη ζημία εμπορικών επιχειρήσεων που παρουσιάστηκε με την τελευταία έκδοση 6.7.
6.7.0
 • Προσαρμογή εντύπου προσωρινής ΦΜΥ σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του TAXIS (Προσωρινή απουσία προσωπικού, αμοιβές που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) (Module Έντυπα).
 • Προσθήκη ΝΕΟΥ εντύπου Φ6 (επιστροφής ΦΠΑ αγροτών) (Module Έντυπα).
 • Επανενεργοποίηση υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα» με προσθήκη αυτόματης δημιουργίας και ενεργοποίησης νέων κωδικών (Παράμετροι εφαρμογής).
 • Προσαρμογή εκκαθάρισης σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του TAXIS.
 • Δυνατότητα παγώματος κολόνας σε όλες τις οθόνες πολλαπλής παρουσίασης δεδομένων (Grid) της εφαρμογής.
 • Παράκαμψη προβλήματος ανάκτησης δεδομένων Ε1, Ε2, Ε9 από το TAXIS σε υπολογιστές με προβληματικούς Internet Explorer.
6.6.1
 • Διόρθωση υπολογισμού πίνακα Ι' εντύπου Ε5 με κατηγορία βιβλίων Γ'.
6.6.0
 • Ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων κοινωνικού μερίσματος μέσω Ε1 2014.
 • Προβολή αιτήσεων κοινωνικού μερίσματος μέσω Φορολογουμένων->TAXIS->Προβολές->Κοινωνικό Μέρισμα.
 • Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Α21 2014.
 • Live Help ανά κωδικό στα έντυπα Ε3 - Ε5.
 • Αλλαγή του υπολογισμού του κωδικού Ε5 - 502 στα Γ' Κατηγορίας.
 • Προσθήκη εντύπου "Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα" (Module Έντυπα).
 • Προσθήκη εντύπου "Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από δικαιώματα" (Module Έντυπα).
 • Προσθήκη εντύπου "Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από τόκους" (Module Έντυπα).
6.5.0
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής αποστολής των εντύπων Φ010 – Φ013.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτύπωσης βεβαίωσης αποδοχών ΤΕΑΠΑΣΑ.
 • Προσθήκη νέας τιμής στο έντυπο Ε1 στο κωδικό 657-658 "Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων" σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του Taxis (12/4/2014).
 • Προσθήκη βοήθειας συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 ανά κωδικό (με το βοηθητικό πλήκτρο F1).
 • Διόρθωση μηνύματος λάθους στον πρόσθετο πίνακα αγροτικών εισοδημάτων εντύπου Ε1.
 • Προσαρμογή εντύπου επιστροφής ΦΠΑ Φ018Α σύμφωνα με την Εφημεριδα της κυβέρνησης Αρ.Φύλλου 1164 30/7/2004.
 • Βελτιώσεις στην ανάκτηση δεδομένων από το Taxis του εντύπου Ε1 (Πλέον γίνεται ανάκτηση και του ΕΚΑΣ).
 • Βελτιώσεις στην εκκαθάριση φόρου εντύπου Ε1.
Προσοχή στους κωδικούς 659-660 εχουν αφαιρεθεί απο το TAXIS οι τιμές "Σύνταξη - επίδομα πολύτεκνης", "Τόκοι". Επίσης στους κωδικούς 657-658 έχει αφαιρεθεί η τιμή "Εφάπαξ".
Σε περίπτωση που ειχατε επιλέξει κάποια από τις παραπάνω τιμές προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις.
6.4.0
 • Δυνατότητα αποστολής εντύπου Ε1-Ε2-Ε3 2014 στο taxis.
 • Πίνακας τιμών Αγροτικών προϊόντων 2014.
 • Νέα δυνατότητα επιλεκτικής ανάκτησης δεδομένων από Ε1 2014 taxis.
 • Ενεργοποίηση εντύπου Α21 (η αποστολή θα ενεργοποιηθεί σε επόμενη έκδοση).
 • Εναρμόνιση λίστας τραπεζών Ε1 (παρακαλούμε για τον έλεγχο σωστών δεδομένων).
 • Συνολικές βελτιώσεις στην καταχώρηση εντύπου Ε1 και εκτύπωση. Ενδεικτικά αλλαγές στους κωδικούς 781-782,781-782,657-658-659-660-051-052.
 • Προσθήκη αναλυτικού πίνακα Ιατρικών Εξόδων (Ε1 κωδ. 051-052).
 • Εναρμόνιση εκτύπωσης και υπολογισμών του εντύπου Ε5 με βάση το τελευταίο έντυπο του taxis (κωδικός 502).
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαιώσεων αποδοχών – συνταξιούχων ΟΑΕΕ 2014.
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαιώσεων μισθωτών –συνταξιούχων από το Γενικό λογιστήριο του κράτους.
 • Ενεργοποίηση εκτύπωσης Ε21.
 • Ενεργοποίηση εκτύπωσης εντύπου Ε9.
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στην προσωρινή ΦΜΥ από πρόγραμμα Μισθοδοσίας Paycheck και Εσόδων Εξόδων Calculus (Module Έντυπα).
 • Προσθήκη προτύπου Ενδικοφανής προσφυγή άρθρου 63 ν.4174/2013 (Module Πρότυπα).
 • Προσθήκη προτύπου Πιστοποιητικού άρθρου 54 .4174/2013 (Module Πρότυπα).
6.3.1
 • Ε2 προσθήκη επιλογής στην εκμίσθωση καταστημάτων αποθηκών γραφείων -> Εκμίσθωση Αποθηκών - θέσεων στάθμευσης που ενημερώνει αυτόματα τον 177 του Ε1.
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΟΓΑ Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων, 2013-2014, Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση 2012, 2013, 2014.
 • Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων στην προσωρινή ΦΜΥ 2014 από Paycheck για τους Ελ.Επαγγελματιες, Λοιπούς, Εμπορικές επιχειρήσεις.
Σε επόμενη έκδοση θα υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων μέσω TAXIS Ε1 2014 σε όλους τους κωδικούς που συμπληρώνονται αυτόματα από το TAXIS.
6.3.0
 • Προσθήκη εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου 2014.
 • Προσθήκη εκτυπώσεων βεβαιώσεων Ε20 - Ε21.
 • Συνολικές βελτιώσεις στην εκτύπωση μισθωτηρίων.
6.2.1
 • Προσθήκη δυνατότητας ηλεκτρονικής αποστολής Οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα Ε20 στο TAXIS. Εκτύπωση Οριστικής Ε20. Δυνατότητα απενεργοποίησης αυτόματων υπολογισμών. Ομαδοποίηση ομοειδών εγγραφών κατά την ανάκτηση από Calculus-Pros.
 • Προσθήκη δυνατότητας ηλεκτρονικής αποστολής Οριστικής δήλωσης βεβαιώσεις εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις Ε21 στο TAXIS. Δυνατότητα απενεργοποίησης αυτόματων υπολογισμών.
6.2.0
 • Προσθήκη εντύπου Ε20, βεβαιώσεις αποδοχών Ελ.Επαγγελματιών. Ηλεκτρονική αποστολή Βεβαιώσεων Ελ.Επαγγελματιών. Δυνατότητα ανάκτησης βεβαιώσεων από Paycheck, Calculus Pros, αρχείο γραμμογράφισης TAXIS, απ'ευθείας καταχώριση στο έντυπο.
 • Προσθήκη εντύπου Ε21, βεβαιώσεις εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις. Ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων. Δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων από Paycheck, αρχείο γραμμογράφισης TAXIS, απευθείας καταχώριση στο έντυπο.
 • Προσθήκη εντύπου Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ (2014), Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου.
6.1.0
 • Προσθήκη εντύπων Φ010 - Φ013.
 • Προσθήκη εντύπων Ε5 οικ.έτους 2014 μαζί με τις αντίστοιχες αποστολές του. Προσαρμογή του έντυπου σύμφωνα με το τελικό έντυπο του Υπουργείου. Προστέθηκε ο κωδικός 502.
 • Προσαρμογή της βεβαίωσης κερδών σύμφωνα με τι τελευταίες αλλαγές.
 • Προσθήκη εντύπων Ε9 οικ.έτους 2014 μαζί με τις αντίστοιχες υπηρεσίες συγχρονισμού και αποστολής. Πλήρης ενημέρωση οδών σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιλογές του TAXIS.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΟΑΕΕ εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2013.
 • Προσθήκη εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας του ΟΑΕΕ.
 • Προσθήκη νέας υπηρεσίας φορολογουμένου για είσοδο στον Ήφαιστο - ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. (πετρέλαιο θέρμανσης).
 • Προσθήκη εισόδου στην ηλεκτρονική υπηρεσία του TAXIS Πετρέλαιο Θέρμανσης.
 • Βελτιώσεις στην αποστολή των μισθωτηρίων στο TAXIS.
 • Βελτιώσεις στην ηλεκτρονική ανάκτηση δεδομένων από το Μητρώο.
6.0.1
 • Προσαρμογή ηλεκτρονικής αποστολής Οριστικής δήλωσης Ε7 στις χθεσινές αλλαγές του TAXIS.
6.0
 • Ενεργοποίηση φορολογικών δηλώσεων οικ.έτους 2014 - έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε16, Σημείωμα ΦΠΑ, Είσπραξης κερδών, Φ012, Φορολογική αναμόρφωση (module δηλώσεις).
 • Νέα λειτουργία ανάκτησης σταθερών στοιχείων φορολογουμένων από τα μητρώα του TAXIS.
 • Νέα λειτουργία ανάκτησης στοιχείων υποβληθέντων Ε1 και Ε2 2013 από το TAXIS.
 • Νέα προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ προς επιλογή στο έντυπο Ε4 του ΣΕΠΕ (Module Έντυπα).
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής εντύπου Ε7 (οριστικής δήλωσης) και βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Module Έντυπα).
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ΙΚΑ "ασφαλιστικής ικανότητας".
 • Νέα ηλεκτρονική έντυπο - ηλεκτρονική αποστολή Taxis Μισθωτηρίων (Module Έντυπα).
 • Νέο έντυπο "Προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μετακλητό αλλοδαπό" (Module Έντυπα).
 • Νέο έντυπο "Φόρος Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών" σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του Taxis (Module Έντυπα).
 • Νέο έντυπο "Φόρου Εργολάβων" σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του Taxis (Module Έντυπα)
 • Υποστήριξη αποστολής εντύπου Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Module Έντυπα).
 • Βελτιώσεις στην εκτύπωση του βιβλίου υπερωριών (Module Έντυπα).
5.19
 • Αυτόματος συγχρονισμός του αποθηκευμένου εντύπου Ε9 με τις αλλαγές που γίνονται στο site του taxis κατά την αποστολή του.
 • Προσθήκη ΝΕΑΣ βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει όλους τους δρόμους της Ελλάδος ανά Δήμο και Κοινότητα, πλήρως αντιστοιχισμένη με το TAXIS (E9).
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής κατάστασης αυτοκινήτων & κατοικιών έτους 2013.
 • Αλλαγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία Φορολογικής ενημερότητας.
 • Νέα δυνατότητα σύνδεσης προτύπων με το πρόγραμμα μισθοδοσίας (Protypa).
 • Νέα πρότυπα (Protypa):
  • Βεβαίωση εργοδότη.
  • Συμφωνητικό μαθητείας.
  • Καταγγελία σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση.
  • Σύμβαση εργασίας Τεχνικού ασφαλείας.
5.18.1
 • Βελτιώσεις στο login της αποστολής Φορολογικής Αναμόρφωσης νομικού προσώπου.
5.18
 • Προσθήκη δυνατότητας αποστολής Φορολογικής αναμόρφωσης 2013 (σε περίπτωση που έχει αποθηκευτεί το έντυπο της ΦΑ με προγενέστερη έκδοση πρέπει πριν την αποστολή να επανεπιλέξετε το φορολογούμενο ούτως ώστε να ενημερωθούν τα ΝΕΑ πεδία του εντύπου ΔΟΥ & Διαχειριστική περίοδος).
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία "Υπηρεσία ελέγχου παραλαβής κλειδαρίθμου".
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis (ενεργοποίηση κλειδαρίθμου, ξέχασα τον κωδικό μου, επανεγγραφή, εγγραφή φυσικού & νομικού προσώπου).
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΕ (εγγραφή νέου χρήστη, βεβαιώσεις εισφορών).
 • Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΙΚΑ (πίνακας οφειλέτη, αίτηση ρύθμισης, εγγραφή χρήστη, ενεργοποίηση χρήστη, επανεγγραφή χρήστη, απώλεια συνθηματικό).
 • Βελτιώσεις στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεταβολής στοιχείων Taxis.
 • Προσθήκη νέων προτύπων "Δήλωσης άφιξης οχήματος από χώρα ΕΕ", "αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ", "αίτηση για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφ.κλάση ΟΑΕΕ", "αίτηση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης" (Module Πρότυπα).
5.17

Νέα δυνατότητα αποστολής εντύπου Ε9 στο taxis καθώς και ενημέρωσης του PBS από την περιουσιακή κατάσταση του Taxis:

 • Η υπηρεσία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και αποστολής του Ε9 περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες:
  • Συγχρονισμός περιουσιακής κατάστασης με το TAXIS με υποστήριξη ελέγχου και συνένωσης κοινών ακινήτων με το υπάρχων Ε9 στην εφαρμογή.
  • Δυνατότητα μαζικής αποστολής όλων των ακινήτων – αγροτεμαχίων του φορολογούμενου.
  • Αποστολή τροποποιήσεων σε όλα τα έτη που είναι προσβάσιμα για μεταβολή από το TAXIS (2011,2012,2013).
  • Όλες οι λίστες περιλαμβάνουν τις τιμές που έχει διαθέσιμες και το TAXIS για απρόσκοπτη αποστολή. Π.χ. οι λίστες επιλογής δήμων κοινοτήτων είναι οι ίδιες με αυτές που έχει και το TAXIS.
  • Αυτοματοποιημένο σύστημα αντιστοίχισης οδών μεταξύ της εφαρμογής και τους TAXIS.
  • Προσθήκη όλων των πεδίων ειδικών συνθηκών του Ε9 του TAXIS στο Ε9 της εφαρμογής και δυνατότητα επιλογής τιμών των πεδίων αυτών κατ’ αντιστοιχία με το TAXIS. Πχ σε περίπτωση που ένα αγροτεμάχιο είναι σε απόσταση κάτω από 800 μέτρα από τη θάλασσα η εφαρμογή θα εμφανίσει προς επιλογή τις τιμές που έχει και το TAXIS σε σχέση με το Δήμο, Κοινότητα κ.λπ.
  • Πλήρης συνεργασία μεταξύ της εφαρμογής PROAXIES και της ηλεκτρονικής αποστολής στο TAXIS.
  • Υποστήριξη της αποστολής με τους παρακάτω Browser ΙΕ8, ΙΕ9, ΙΕ11.

Νέα δυνατότητα αντιγραφής αποθηκευμένου προτύπου (Module Πρότυπα).

Βελτιώσεις στην ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Μ1 (Module Έντυπα).

Βελτιώσεις στις αποστολή Προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ (Module Έντυπα).

Προσθήκη νέου ΚΑΔ 52.22.19.03 «Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων».

Βελτιώσεις στις αποστολές των εντύπων ΣΕΠΕ μετά τις πρόσφατες προσθήκες - αλλαγές του ΥΕΚΑ.

Βελτιώσεις στον υπολογισμό του Φόρου πολυτελείας για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Βελτιώσεις στην εκτύπωση του εντύπου ΦΑΠ (Tα υπόγεια αναγράφονται στο έντυπο σαν -1 , -2 κ.λπ. και κατά την εκτύπωση αυτόματα εκτυπώνονται αντίστοιχα σαν Υ1, Υ2, κ.λπ.).

5.16
 • Υποστήριξη καταχώρησης και αποστολής τροποποιητικών δηλώσεων Α21.
 • Υποστήριξη αποστολής εντύπου Α21 με Internet Explorer 11.
 • Νέα πρότυπα αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων Α21 (Module Πρότυπα).
 • Νέα πρότυπα πάγιας ρύθμισης ΟΑΕΕ (Module Πρότυπα).
5.15.2
 • Προσθήκη νέου τύπου επιλογής εντύπου Ε4 ΣΕΠΕ - Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού.
 • Προσθήκη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογουμένων "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση" & Εκτύπωση στοιχείων υπολογισμού του εντύπου Α21.
 • Βελτιώσεις στην εισαγωγή δεδομένων από το paycheck στα έντυπα του ΣΕΠΕ.
 • Προσαρμογή της εκτύπωσης του εντύπου Α21 σύμφωνα με την αντίστοιχη του TAXIS.
5.15.1
 • Αφαίρεση της στήλης αποδοχών από το βιβλίο υπερωριών.
 • Βελτιώσεις στην αποστολή και εμφάνιση του πίνακα προσωπικού (Έντυπο Ε4 ΣΕΠΕ).
5.15
 • Νέο έντυπο «Βιβλίο υπερωριών» (Module Εντύπων Μισθοδοσίας).
 • Ενσωμάτωση νέου ΚΑΔ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221/26-9-2013
5.14
 • Τροποποίηση εντύπων Ε3, Ε4 του ΣΕΠΕ και προσαρμογή της ηλεκτρονικής αποστολής τους λόγω των αλλαγών που έγιναν στο σύστημα Εργάνη ΥΕΚΑ στις 13/9/2013.
5.13.1
 • Τροποποίηση εντύπου Α21 και αποστολής του σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του Taxis.
 • Βελτιώσεις στην αποστολή τροποποιητικής προσωρινής ΦΜΥ.
 • Βελτιώσεις στις αποστολές των εντύπων Ε8-Ε9 του ΣΕΠΕ.
5.13
 • Προσθήκη υπηρεσίας Ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Προσθήκη υπηρεσίας ενημέρωσης εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος.
 • Εναρμόνιση εντύπου Ε8 (ΣΕΠΕ) και ηλεκτρονικής αποστολής του σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές 6/9/2013.
 • Προσθήκη επιπλέον πεδίων στα διαθέσιμα στην επιλογή στηλών καθώς και στα φίλτρα.
5.12
 • Νέο έντυπο "Κατάσταση Ενδοομιλικών συναλλαγών" και αποστολή αυτών (Μodule Εντύπων).
 • Προσαρμογή εκτύπωσης εντύπου Ε9 έτους 2013 με τα νέα πεδία που απαιτούνται κατά την αποστολή.
 • Βελτιώσεις στον υπολογισμό του εντύπου Α21.
5.11.1
 • Υλοποίηση του πρόσθετου φόρου πολυτελούς διαβίωσης σύμφωνα με τον ν.4172/2013.
 • Προσθήκη δυνατότητας ταξινόμησης E1 φορολογουμένων με βάση το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ.
 • Ενσωμάτωση προειδοποιητικού μηνύματος στο Ε1 σε περίπτωση που μόνο ένας από τους συζύγους έχει δηλωθεί ως κάτοικος εξωτερικού.
 • Ενσωμάτωση λειτουργίας ‘οριστικοποίησης ταξινόμησης’ σε έντυπα του Μητρώου.
 • Ενσωμάτωση επιπλέον ελέγχου στο έντυπο Ε1 στα πεδία 817-821-823 σε σχέση με τον αριθμό δηλωθέντων τέκνων της δήλωσης.
 • Εναρμόνιση αποστολής εντύπων ΣΕΠΕ μετά της τελευταίες αλλαγές του site της Επιθεώρησης.
 • Διορθώσεις στην εκτύπωση του εντύπου Α21 (αύξουσα αρίθμηση τέκνων).
5.10.3
 • Εκτύπωση του εντύπου Ε9. Δυνατότητα εξαγωγής όλων των πινάκων του εντύπου σε EXCEL, PDF κ.λπ.
 • Προσαρμογή της αποστολής των εντύπωση του ΣΕΠΕ σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές της υπηρεσίας.
 • Δυνατότητα επιλογής ποιότητας PDF αρχείου που συνεπάγεται πολύ μικρότερο μέγεθος.
 • Προσαρμογή της λειτουργίας της φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του TAXIS. Προσοχή μετά από ενημέρωση από το TAXIS η υπηρεσία αυτή θα αλλάξει ξανά.
5.10.2
 • Live Help και στον φορολογούμενο με την χρήση του βοηθητικού πλήκτρου F1.
 • Υποστήριξη τροποποιητικών δηλώσεων Προσωρινής ΦΜΥ.
 • Τροποποίηση στον υπολογισμό των τεκμηρίων πισινών. Ο υπολογισμός γίνεται κατά επιλογή του χρήστη με δυνατότητα αλλαγής του ποσού τεκμηρίου.
 • Προσαρμογή αποστολής εντύπων ΣΕΠΕ με τις τελευταίες αλλαγές του site.
5.10.1
 • Προσθήκη προειδοποιητικού μηνύματος κατά την έξοδο από την εφαρμογή αν έχουμε μη αποθηκευμένα δεδομένα.
5.10.0
 • Προσθήκη νέων πεδίων Ε9 2013. Θα ακολουθήσει νέα έκδοση με υποστήριξη εκτύπωσης του νέου εντύπου.
 • Προσαρμογή στο Α21 σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του TAXIS.
 • Προσαρμογή εντύπου ΣΕΠΕ Ε9 σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του ΣΕΠΕ.
 • Εκτύπωση τέκνων Α21 σύμφωνα με την οριστικοποιημένη σειρά εμφάνισης.
5.9.1
 • Ενεργοποίση ηλεκτρονικής αποστολής της Οριστικής Δήλωσης Ε7.
 • Προσθήκη εκτύπωσης εντύπου Α21.
5.9.0
 • Προσθήκη εντύπων ΣΕΠΕ Ε9 (Σύμβαση εργασίας) – Ε10 (Επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας) καθώς και ηλεκτρονική αποστολή αυτών (Έντυπα).
 • Προσαρμογή του αρχείου Ε7 στις νέες προδιαγραφές του TAXIS. Θα ακολουθήσει νέα έκδοση για την αποστολή του εντύπου εφόσον ενεργοποιηθεί η υπηρεσία από το TAXIS.
 • Προσθήκη βοηθείας στο έντυπο Α21 με την χρήση του βοηθητικού πλήκτρου F1.
5.8.0
 • Προσθήκη εντύπου Καταγγελίας σύμβασης με προειδοποίηση ύστερα από τις τελευταίες αλλαγές του ΣΕΠΕ (Module Εντύπων).
 • Βελτιώσεις στην αποστολή των εντύπων Φ13 και των συνδεδεμένων εντύπων λόγω αλλαγής του Τaxis.
 • Βελτιώσεις στην αποστολή του εντύπου Ε1 όταν έχω πρόσθετο πίνακα κατοικιών.
 • Βελτιώσεις στην αποστολή του εντύπου Α21 μετά τις αλλαγές στην ιστοσελίδα του Τaxis.
 • Αλλαγή στην ενημέρωση του κωδικού 177-178 του εντύπου Ε1 κατά την εισαγωγή από το έντυπο Ε2.
 • Αλλαγή στο έντυπο Ε1 και μη δυνατότητα καταχώρησης στο έντυπο Ε1 στους κωδικούς 037-038-039-040 σύμφωνα με τις αλλαγές του Τaxis.
 • Αύξηση δυνατότητας καταχώρησης χαρακτήρων στην τρίτη σελίδα του εντύπου Ε2.
 • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του μηνιαίου επιδόματος τέκνων.
5.7.0
 • Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής αποστολής του εντύπου Α21.
 • Σημαντικές βελτιώσεις στην εμφάνιση του εντύπου Α21 καθώς και στους χρόνους φόρτωσης,αποθήκευσης του εντύπου.
 • Νέα δυνατότητα αντιγραφής γραμμής στο έντυπο ΦΑΠ νομικών προσώπων.
 • Προσθήκη νέου πρόσθετου πίνακα στον κωδικό 019-020 του εντύπου Ε1 ύστερα από την αλλαγή του TAXIS.
 • Νέα δυνατότητα υπολογισμού οικογενειακού επιδόματος τέκνων (Α21 διαμέσου του εντύπου Ε1).
 • Βελτίωση στην εκτύπωση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου με εμφάνιση του ποσού του φόρου αλληλεγγύης.
 • Νέα δυνατότητα αποστολής Ε1 συνταξιούχου χωρίς κωδικούς TAXIS διαμέσου των κωδικών του λογιστή.
 • Προσαρμογή του εντύπου Καταγγελίας Σύμβασης χωρίς προειδοποίηση και υποστήριξη της αποστολής του στο ΣΕΠΕ.
5.6.1
 • Ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής αποστολής του εντύπου Φ013.
 • Αύξηση ψηφίων αριθμού ΙΒΑΝ στο έντυπο Α21.
5.6.0
 • Δυνατότητα αποστολής Ε3 και Φ.Α. μετά τις πρόσφατες αλλαγές του TAXIS στα αντίστοιχα έντυπα.
 • Προσθήκη εντύπου Α21 για προεργασία. Η δυνατότητα αποστολής θα ακολουθήσει με νέα έκδοση της εφαρμογής.
 • Νέα δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΕΑΥΕΚ.
 • Προσθήκη ελέγχου ορθότητας ΑΜΚΑ.
5.5.4
 • Δυνατότητα αποστολής Ε2, Ε3, Φ.Α. μέσω Ν.Π. Φ010.
5.5.3
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής αποστολής εντύπων Φ010 (TAXIS).
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΝΑΤ (εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχου).
 • Αυτόματος υπολογισμός αριθμού παιδιών κωδικών 003, 004 σύμφωνα με τον πίνακα 9.1. Προσοχή πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ για να υπολογιστούν.
 • Διόρθωση σελιδοποίησης στην εκτύπωση εντύπου ΦΑΠ σε διπλή όψη Α4.
5.5.2
 • Υποστήριξη χειρόγραφης καταχώρισης - μεταβολής πρόσθετων πινάκων τέκνων σε υπολογιστές με ανάλυση οθόνης μικρότερη ή ίση με 1024 x 768.
 • Διόρθωση εκτύπωσης εντύπου Φ6 (Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ αγροτών).
 • Το εικονίδιο απομακρυσμένης υποστήριξης εμφανίζεται πλέον στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.
 • Βελτίωση της ταχύτητας αποστολής εντύπων στο TAXIS.
5.5.1
 • Υποστήριξη Τέλους επιτηδεύματος υποκαταστήματος με 300€ ή 600€.
 • Διόρθωση προβλήματος εκκαθάρισης λόγω εσφαλμένης συμπίεσης εφαρμογής.
 • Προσθήκη ημερομηνίας έναρξης - λήξης στα υποκαταστήματα των εταιριών.
 • Βελτιώσεις στην αποστολή των εντύπων (μηνύματα κ.λπ.).
5.5.0
 • Προσθήκη δυνατότητας ηλεκτρονικής αποστολής εντύπου Ε1-Ε2-Ε3 φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων.
 • Συγκεκριμένα για το έντυπο Ε1 οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:
  • Αλλαγές στον πίνακα των σκαφών αναψυχής . Προσθήκη επιλογής "παραδοσιακού", επίσης προσθήκη επιπλέον πεδίων "πρωτόκολλου ακινησίας" καθώς και λίστα επιλογών μη υπολογισμού τεκμαρτής δαπάνης.
  • Αλλαγές στον πίνακα επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ. Προσθήκη επιλογής "ακινησίας" στην λίστα επιλογών.
  • Προσθήκη πρόσθετου πίνακα στους κωδικούς 507-508.
  • Προσθήκη επιπλέον επιλογών δικαιολόγησης εισοδήματος στους κωδικούς 659-660.
  • Αλλαγή των λεκτικών της πηγής εισοδήματος των κωδικών 657-658.
  • Προσθήκη επιπλέον επιλογών δικαιολόγησης εισοδήματος στους κωδικούς 781-782 καθώς και επιπλέον πεδίων σε περίπτωση επιλογής αυτών.
  • Προσθήκη πρόσθετων πινάκων στους κωδικούς 601-602-603-604-605-606-609-610.
  • Προσθήκη πίνακα "πρόσθετες πληροφορίες τέκνων" στον πίνακα 9 του εντύπου.
  • Αλλαγές στον πίνακα των διαθέσιμων τραπεζών προς επιλογή.
  • Αλλαγή του προειδοποιητικού μηνύματος λάθους στον αριθμό παροχής ΔΕΗ από 8ψήφιο σε 9ψήφιο.

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση και συμπλήρωση στα ήδη καταχωρημένα Ε1 των παραπάνω επιπλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ πεδίων για την αποστολή του Ε1 καθώς και τον επανυπολογισμό των τεκμηρίων.

 • Ενημέρωση της "Ζωντανής βοήθειας" του Ε1 σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του TAXIS.
 • Προσθήκη νέου εντύπου ΦΑΠ (Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων).
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΙΚΑ (εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχου).
 • Προσθήκη δυνατότητας ταξινόμηση ανά στήλη σε εμφάνιση - εκτύπωση εντύπου ΣΕΠΕ Ε4 - πίνακα προσωπικού (Module Έντυπα).
 • Νέα δυνατότητα αντιγραφής γραμμής στο έντυπο Κατάστασης Συμφωνητικών (Module Έντυπα) καθώς και ενεργοποίηση ταξινόμησης ανά στήλη.
 • Βελτιώσεις στην εισαγωγή στοιχείων από Ε5 στο έντυπο της επιχειρηματικής αμοιβής.
 • Νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής μηδενικού εντύπου Ε5.
 • Βελτίωση ταχύτητας εκτύπωσης εντύπου Ε1 σε εκτυπωτές με μη εγκεκριμένους drivers.
 • Νέα δυνατότητα επιλογής μορφής επιχείρησης ¨ΙΚΕ","Αστική Κερδοσκοπική" στα σταθερά στοιχεία φορολογουμένου.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ. Στην αποστολή του Ε2 στην ερώτηση για επιβεβαίωση στοιχείων ακινήτου και κωδικό ΔΕΗ θα πρέπει να επιλέγεται OK και στην συνέχεια F10.
5.4.1
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής αποστολής εντύπου Φορολογικής Αναμόρφωσης Νομικών προσώπων μέσω Ε5.

5.4.0
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής αποστολής εντύπου Ε5-Ε3-Ε2 νομικών προσώπων.
 • Προσθήκη Live Help στο Ε1 (πλήκτρο F1 μέσα στο έντυπο).
 • Προσθήκη εντύπων Φ11 - Φ13 - Φ14 2013 και εκτυπώσεις αυτών.
 • Ενσωμάτωση πίνακα αγροτικών προιόντων 2013.
 • Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΟΠΟΚΕΠΕ και ΟΓΑ.
 • Νέο έντυπο Ε8 - χειρόγραφη αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης ('Εντυπα).
 • Προσθήκη νέου έντυπου υπεραξίας μεταβίβασης αυτοκινήτων (Έντυπα).
 • Νέα λειτουργία μαζικής ενημέρωσης ημερομηνιών εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών (Έντυπα).
 • Προσθήκη νέου εντύπου Ετήσιου τέλους χώρων καπνιζόντων (Πρότυπα).
 • Νέα δυνατότητα εκτύπωσης αναλυτικής εμφάνισης τεκμηρίων αυτοκινήτων.
 • Διόρθωση εμφανισιακών προβλημάτων κωδικών Ε1-Φ12.
 • Διόρθωση τρόπου μεταφοράς αγροτικών προϊόντων από το dos foroi 2012 - pbs 2012 λόγω αλλαγής επιτρεπτού πλήθους ψηφίων δεκαδικών στο taxis(προσοχή να ελεγχθούν τα δεκαδικά των στρεμμάτων στο πίνακα των αγροτικών).
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής μόνο του πίνακα αγροτικών αντικειμενικού συστήματoς από dos foroi 2012 - pbs 2012.
5.3.0
 • Εναρμόνιση εκκαθάρισης Ε1 - τεκμηρίων με ν.4111/2013.
 • Προσθήκη επιπλέον κωδικών Taxis επιχείρησης για προβολή δηλώσεων.
 • Προσθήκη συγκριτικής εκτύπωσης κωδικών 2013-2012 και στο έντυπο Ε5.
 • Ενεργοποίηση εκτυπώσεων εντύπων Φορολογικής αναμόρφωσης (έντυπο 2012) και Ε16 (επίσημο έντυπο).
 • Προσθήκη 2ης στήλης 'θέσης' εντύπου Ε2 για εναρμόνιση με την ηλεκτρονική αποστολή του (προσοχή να γίνει έλεγχος για αντιστοίχηση των αποτελεσμάτων).
 • Διόρθωση ημερομηνίας εμφάνισης των πρόσθετων πινάκων εντύπου Ε1.
 • Διόρθωση εμφανισιακού προβλήματος εντύπου Φ10.
5.2.0
 • Προσθήκη εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε5, Φ12, Ανάλωσης κεφαλαίου, Βεβαίωσης επιχ. αμοιβής, Κατάστασης κατοικιών & αυτοκινήτων και ενεργοποίηση δυνατότητας εκτύπωσης όλων των εντύπων (Προσοχή: Η εκκαθάριση της δήλωσης Ε1 δεν είναι τελική και αναμένονται ερμηνευτικές ΠΟΛ).
 • Μεγάλη βελτίωση στην ταχύτητα κατά το αρχικό άνοιγμα της εφαρμογής - εντύπων μέχρι 50% καθώς και της δεσμευμένης μνήμης του συστήματος από την εφαρμογή κατά 200%.
 • Ηλεκτρονική Αποστολή Φ12 μέσω TaxisNet.
 • Νέα δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης Βεβαιώσεων αποδοχών μέσω εντύπου Ε7 (Module Εντύπων).
 • Νέα δυνατότητα βοήθειας συμπλήρωσης εντύπων Ε3 - Ε5 (με την χρήση του πλήκτρου F1 μέσα από το έντυπο).
 • Νέα δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη στο μενού 'Διαχείρισης εντύπων' την σειρά εμφάνισης των εντύπων.
 • Νέα συγκριτική εκτύπωση κωδικών εντύπων Ε1 - Ε3 - Ε5 - Φ10 των δηλώσεων ετών 2013 με 2012.
 • Εναρμόνιση εντύπου Φ6 με ΠΟΛ.1066 2/4/2013 (Module Εντύπων).
 • Δυνατότητα εκτύπωσης εντύπου Ε7 χωρίς μηδενικές αξίες (Module Εντύπων).
 • Νέα δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων στο έντυπο Ε3 (Πρόσληψης) από έντυπα αποχώρησης, απόλυσης του ΣΕΠΕ (Ε5 - Ε6 - Ε7).
 • Βελτιώσεις στην ασφάλεια της εφαρμογής με νέα δυνατότητα απόκρυψης κωδικών χρήσης.
5.1.0
 • Προσθήκη εκτύπωσης εντύπου Ε3 2013.
 • Προσθήκη δυνατότητας μεταφοράς αριθμητικών δεδομένων στο Σημείωμα αυτοελέγχου από έντυπο του 2012.
 • Εισαγωγή δεδομένων στον Πίνακα Προσωπικού από αναγγελίες πρόσληψης.
 • Προσθήκη δυνατότητας ηλεκτρονικής αποστολής εντύπου Δ10.
 • Προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής Εντύπου Συμφωνητικών.
 • Προσαρμογή των εντύπων του ΣΕΠΕ σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές.
 • Πλέον μόνο οι χρήστες που ανήκουν στην ομάδα Administrator έχουν δικαίωμα να εξάγουν, εμφανίζουν τις στήλες με τους κωδικούς του TAXIS, ΙΚΑ κ.λπ.

Δηλώσεις 2013 (ver 5.0)

 • Περιλαμβάνονται τα έντυπα Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Φ10, Φ12 (επίσημο), Επιχειρηματική Αμοιβή, Φορολογική Αναμόρφωση, Ανάλωση Κεφαλαίου, Κατάσταση Αυτοκινήτων και Κατοικιών, Σημείωμα ΦΠΑ. Όλα τα έντυπα πλην του Φ12 είναι προσχέδια και θα ακολουθήσει νέα έκδοση της εφαρμογής μόλις οριστικοποιηθούν από το Υπουργείο.
4.30.0
 • Προσθήκη εντύπου Ε7 οριστικής ΦΜΥ 2013*.
 • Προσθήκη και ηλεκτρονική αποστολή εντύπων "Ε5 - Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης", "Ε6 - Καταγγελία σύμβασης", "Ε7 - Λύσης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου" & "Ε8 - Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης" (Έντυπα).
 • Εναρμόνιση εντύπων υπεραξίας μεταβίβασης ΕΠΕ - ΑΕ - ΟΕ - ΕΕ - Ατομική επιχ. βάση ΠΟΛ.1013 / 29-1-2013.
 • Προσθήκη προτυποποιημένων καταστατικών βάσει ΚΥΑ Κ2-828 (Πρότυπα).
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικής αποστολής εντύπου Δ10 - Κατάστασης αθεωρήτων (Έντυπα).

*ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι Ενημερώσεις της Οριστικής ΦΜΥ Ε7 από την εφαρμογή Paycheck Ultra απαιτούν την έκδοση 3.37 της εφαρμογής που θα κυκλοφορήσει άμεσα. Επίσης η αποστολή στο Taxis θα ενεργοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση των προδιαγραφών από το Υπουργείο.

4.29.3
 • Ενεργοποίηση των πεδίων Φύλλο, Τύπος απασχόλησης, Καθεστώς απασχόλησης, Είδος ταυτότητας στο Έντυπο Ε3 (ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ).
4.29.2
 • Προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής εντύπου Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων για εύκολη συμπλήρωση του έτους 2012 (Προσοχή η υπηρεσία δεν είναι ακόμη ενεργή από το TAXIS (Έντυπα).
 • Βελτιώσεις στο έντυπο Υπεραξίας ακινήτων Ν.2065. Προσθήκη δυνατότητας επιλεκτικής εκτύπωσης του εντύπου (Έντυπα).
4.29.1
 • Βελτιώσεις στους υπολογισμούς της Υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/1992 (Έντυπα).
 • Δυνατότητα καταχώρισης ετών και πριν το 1989 στην ανάλωση κεφαλαίου (Δηλώσεις 2012).
4.29
 • Προσθήκη προτύπου "Υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής εταιρείας" (Πρότυπα).
 • Βελτιώσεις στους υπολογισμούς του εντύπου υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/1992. Υποστήριξη και ξενοδοχειακών μονάδων στους υπολογισμούς (Έντυπα).
 • Προσθήκη εντύπου "Αναγγελίας πρόσληψης" (Έντυπα).
 • Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων "Πίνακα προσωπικού" & "Αναγγελία πρόσληψης" (Έντυπα).
 • Υποστήριξη εισαγωγής σταθερών στοιχείων επιχειρήσεων από έτος 2013.
4.28
 • Εναρμόνιση παραγόμενου αρχείου ''Καταστάσεων εκπαιδευτηρίων'' σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του Taxis (Έντυπα).
 • Εναρμόνιση εντύπου υπεραξίας Ν.2065/1992 βάσει της ΠΟΛ1226/2012 (Έντυπα).
 • Αλλαγές στην ενημέρωση του πεδίου ''ημερολογιακή περίοδος'' των εντύπων ΦΜΥ (Μισθωτές - Ελευθέρια επαγγέλματα - Εμπορικές - Λοιπές) (Έντυπα).
4.27.1
 • Δυνατότητα αποστολής εντύπου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων βάση ΠΟΛ 1195/12-10-2012 με πολλαπλά κενά ΑΦΜ (Έντυπα).
 • Αυτόματη συμπλήρωση στο Ε4, των πεδίων τεχνικού ασφαλείας, ιατρού, ΣΕΠΕ από τα σταθερά στοιχεία της εταιρίας (Έντυπα).
4.27.0
 • Προσθήκη εντύπου "Πίνακα Προσωπικού E4" με δυνατότητα αυτόματης αποστολής στο Υπουργείο Εργασίας με ταυτόχρονη εισαγωγή στοιχείων από το Paycheck (Έντυπα).
 • Προσθήκη εντύπου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων βάση ΠΟΛ 1195/12-10-2012 με δυνατότητα αυτόματης αποστολής (Έντυπα).
 • Προσθήκη εντύπου "Υπεύθυνη δήλωση εποχικότητας" (Πρότυπα).
 • Προσθήκη πεδίων στα στοιχεία φορολογουμένων, προσώπων για κάλυψη αναγκών καταστάσεων ΣΕΠΕ - ΓΕΜΗ - Προτύπων.
 • Ενσωμάτωση λειτουργίας προειδοποιητικού μηνύματος λήξης σύμβασης προγράμματος 15 μέρες πριν την λήξη του.
4.26.1
 • Δυνατότητα αυτόματης εισόδου στο Ε9 του Taxis μέσα από το αντίστοιχο έντυπο.
4.26.0
 • Νέο έντυπο “Δήλωση απόδοσης ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας” με αυτόματη αποστολή στο Taxis.
 • Δυνατότητα αυτόματης αποστολής στο Taxis του εντύπου “Γνωστοποιήσεων (Δ12)”.
 • Προσθήκη υποκαταστημάτων στο έντυπο Δ12.
 • Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στοιχείων εντύπων προσωρινής ΦΜΥ μισθωτών υπηρεσιών και ελευθέριων επαγγελμάτων, από την εφαρμογή Paycheck ULTRA.
 • Προσαρμογή της λειτουργίας ανάκτησης δεδομένων από την ηλεκτρονική υπηρεσία “Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες” του Taxis.

Ποιοι μας προτιμάνε