wrapper

Επίκαιρα θέματα

Επίκαιρα θέματα

ΠΟΛ.1123/2018 - Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) ΠΟΛ.1123/28.6.2018 (ΦΕΚ 2864/Β’/18.7.2018) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του άρθρου 4, καθώς και του άρθρου 52 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ  170/Α’) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’), και ειδικότερα, των παρ. 1 και 6 και της περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, της υποπαρ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 και των άρθρων 7 και 41 αυτού.2. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/Α’).3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α./1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’ και 1238/Β’) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».4. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α./1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (ΦΕΚ 2743/Β’) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».5. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου… Περισσότερα...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 30/2018 - KEAO: Διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Τμήματος Θ’ του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α’) Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 30/18.7.2018 (ΚΕΑΟ) Σχετ.: Εγκύκλιος 30/21.7.2017Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τον Ν.4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 105/Α’/14.6.2018) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Τμήματος Θ’ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4469/2017 (Α’ 62)».Με τα κοινοποιούμενα άρθρα τροποποιούνται διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα κατά το μέρος που άπτονται των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών ΚΕΑΟ: 1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4469/2017 παρεχόταν δυνατότητα ρύθμισης για οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και έχουν βεβαιωθεί μέχρι την υποβολή της σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 45 και της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4549/2018 και μετά την τροποποίηση των απαιτούμενων λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ, στην συμφωνία αναδιάρθρωσης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1136/2018 - Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 «Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών», του μέρους Δ’ του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’) ΠΟΛ.1136/17.7.2018 Κοινοποιούμε, προς ενημέρωση, τις παραπάνω διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταστροφή με ανακύκλωση, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που τελούν σε κατάσταση ακινησίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) συνεχόμενους μήνες.Κατά συνέπεια, η διάταξη καταλαμβάνει όλα τα οχήματα οι πινακίδες κυκλοφορίας των οποίων είναι ήδη κατατεθειμένες στις ΔΟΥ κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, ήτοι την 30.3.2018, καθώς και όσα θα τεθούν σε ακινησία από την ημερομηνία αυτή και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας είναι η συμπλήρωση συνεχούς παραμονής τους στη ΔΟΥ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών.Οι εν λόγω αρμόδιες υπηρεσίες θα χορηγούν, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας.Για την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχήματος του οποίου οι πινακίδες θα καταστραφούν, κατά τις εν λόγω διατάξεις, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, θα προβαίνουν σε αντικατάσταση αυτών μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, συνοδευόμενη από την ως… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1133/2018 - Διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Εφαρμογή της απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1116/19.6.2018 (ΦΕΚ 2319/Β’), με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (ΦΕΚ 4643/Β’) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017, όπως ισχύει ΠΟΛ.1133/17.7.2018 Με την απόφαση ΠΟΛ.1116/19.6.2018 (ΦΕΚ 2319/Β’/) της Υφυπουργού Οικονομικών, που έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, τροποποιήθηκε η όμοια απόφαση ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (ΦΕΚ 4643/Β’) περί διαμόρφωσης λύσεων ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο δυνάμει της παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α’).Ειδικότερα:α) Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο που προβλέπεται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1223/29.12.2017:i. με την κατάργηση του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου οφειλών προς το Δημόσιο για ένταξη στη ρύθμιση, ήτοι του ορίου των 50.000 ευρώ (βλ. σχετικές τροποποιήσεις του άρθρου 1 της περ. αβ της παρ. 1 του άρθρου 2 και των τίτλων των άρθρων 6 και 7 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1223/29.12.2017) καιii. με την υπαγωγή στη ρύθμιση και των οφειλών που βεβαιώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση εντός του έτους 2017, ήτοι έως τις 31.12.2017, αντί του προϊσχύοντος χρονικού ορίου της 31.12.2016 (βλ. τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 και της περ. γ' του άρθρου 11 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1223/2017), κατ' αντιστοιχία με τη σχετική νομοθετική μεταβολή που επήλθε και… Περισσότερα...

οικ.34136/2065/17.6.2018 - Εξαίρεση από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη των υπαγόμενων σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ

Εξαίρεση από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη των υπαγόμενων σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Ν.4387/2016 Φ.80000/οικ.34136/2065/17.6.2018  - Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Με αφορμή ερωτήματα από φορείς εκτός ΕΦΚΑ και διαμαρτυρίες ασφαλισμένων τους για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 άρθρου 36 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’) σας γνωρίζουμε τα εξής:Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α’), κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους του ενός φορείς ασθένειας. Μετά τη σύσταση και τη λειτουργία του ΕΦΚΑ όλοι οι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί ασφάλισης ασθένειας που αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’) εντάχθηκαν από 1.1.2017 σε έναν κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ.Στον ΕΦΚΑ δεν εντάχθηκαν οι ακόλουθοι οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας: Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ, Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος και Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι ανωτέρω νοούνται ως φορείς ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο19 παρ. 3 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α’),το οποίο συμπλήρωσε το άρθρο 14 του Ν.δ/τος 4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α’).Συνεπώς, οι άμεσα ασφαλισμένοι… Περισσότερα...

ΠΟΛ.1120/2018 - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από 26.2.2018 στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) από τις 26.2.2018 στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΠΟΛ.1120/22.6.2018 (ΦΕΚ 2820/Β’/16.7.2018) Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις ΔΟΥ.2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.3. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.4. Τις διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’ - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.5. Το Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ 181/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.6. Την υπ' αριθ. Δ.ΟΡΓ./Α/1036960 ΕΞ 2017 (968/Β') Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.7. Το… Περισσότερα...

1108111/ΔΕΦΚΦ/Β/2018 - Ορισμός τελικού προϊόντος κατά την αλκοολική ζύμωση για την επιβολή του ΕΦΚ

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 30/003/000/2030/18.5.2018 (ΦΕΚ 2161/Β’) ΑΥΟ «Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5026381/ΔΕΦΚΦ/Β/ΕΞ 2015/16.12.2015 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2785/Β’) 1108111/ΔΕΦΚΦ/Β/11.7.2018 Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2161/Β’ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (12.6.2018).Η κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων (άρθρο 3 παρ. 12) του Ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Α’) -όπως τροποποιήθηκε με τη σχετική διάταξη (άρθρο δεύτερο) του Ν.4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α’)- και αποτέλεσε αντικείμενο (επιτυχούς) δημόσιας ενδοκοινοτικής διαβούλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 (Διαδικασία TRIS), συνιστά το εθνικό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την παραγωγή και διάθεση των ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 και σ’ αυτή, μεταξύ των άλλων, καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων, οι προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, οι επιτρεπόμενες και μη, για την παραγωγή τους, πρακτικές, επεξεργασίες και προσθήκες, οι τηρητέοι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των οικείων μονάδων παραγωγής τους, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, τα (ανώτατα) όρια των διαφόρων (κατά περίπτωση) φυρών, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας αυτών από τις αρμόδιες… Περισσότερα...

ΑΑΔΕ - Εγχειρίδια Ερωτήσεων - Απαντήσεων σε τελωνειακά θέματα καθώς και σε θέματα ενημέρωσης εισαγωγέων, εξαγωγέων

ΑΑΔΕ - Νέες εκδόσεις Εγχειριδίων: - Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων - Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις (3η Έκδοση - Ιούλιος 2018) - [Σχετ.: Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ/1098156 ΕΞ 2018/27.6.2018 έγγραφο] - Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (3η Έκδοση - Ιούλιος 2018) - [Σχετ.: Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ/1081332 ΕΞ 2018/29.5.2018 έγγραφο]   www.aade.gr 13/7/2018 Περισσότερα...

Ποιοι μας προτιμάνε