Φόροι 2014

ΕΤΕΑ Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης κωδικό προς κωδικό των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 (και του εντύπου φορολογικής αναμόρφωσης), Ε5, Ε9 και Φ-01.012 (νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), καθώς επίσης και τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Εισοδήματος (Μ.Σ.Κ.Κ.)

περισσότερα

ΕΤΕΑ

ΕΤΕΑ Οδηγίες αλλαγών εγκυκλίου αρ.17/24.2.2014 του ΙΚΑ σχετικά με τον κλάδο ασφάλισης ΕΤΕΑ

περισσότερα

ΜΥΦ 2014

ΜΥΦ 2014 Οδηγίες για δημιουργία τριμηνιαίων - μηνιαίων συγκ. καταστάσεων ΚΕΠΥΟ 2014 (αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή έσοδα - έξοδα)

περισσότερα

Φορολογία 2014

Φόρολογια 2014 Περιλαμβάνει κωδικοποιημένους τους νόμους Ν.2238/1994 ,Ν.4172/2013, Ν.4093/2012, Ν.1809/1988, Ν.4174/2013, Ν.2859/2000, Ν.4223/2013 όπως ισχύουν σήμερα, μέχρι και τους τελευταίους φορολογικούς νόμους

περισσότερα

Prosvasis Bussines Suite 2013

Prosvasis Bussines Suite Περιλαμβάνει την νέα έκδοση για τις Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2013

περισσότερα

Paycheck Ultra

Paycheck Ultra Εφαρμογή Μισθοδοσίας και Σ.Σ.Ε.

Αλλαγή του ανώτατου ορίου επιχορήγησης στα προγράμματα επιδότησης δείτε τις οδηγίες εδώ
Αλλαγή του ποσοστού εργοδοτικών εισφορών ταμείων Ι.ΚΑ. δείτε τις οδηγίες εδώ

περισσότερα

Πλήρης οδηγός

Πλήρης οδηγός αστικών σχέσεων και ιδιωτικών οικονομικών συναλλαγών Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να γίνει ένα απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο για τους οικονομολόγους, τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς και τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων, καθώς και για τους δικηγόρους, τους δικαστές και τους συμβολαιογράφους.

περισσότερα

Calculus Ultra suite

Calculus Ultra suite Έσοδα-έξοδα, γενική & αναλυτική λογιστική, ισολογισμός, Φ.Π.Α., οικοδομοτεχνικά.

Πολύ απλή εκμάθηση - Εξαιρετικά εύκολη χρήση - Απλή διαχείριση παράλληλων δεδομένων και ροής πληροφοριών, ειδικά για απομακρυσμένα υποκαταστήματα

περισσότερα

Input Ultra

Input Ultra Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης σε Windows

περισσότερα

 • Φόροι 2014
 • ETEA
 • ΜΥΦ 2014
 • Φορολογία 2014
 • Prosvasis Bussines Suite 2012
 • Paycheck Ultra
 • Πλήρης οδηγός αστικών σχέσεων και ιδιωτικών οικονομικών συναλλαγών
 • Calculus Ultra suite
 • Input Ultra
Previous
Next

Anazitisis.net

Anazitisis.net : Μηχανή αναζήτησης νόμων αποφάσεων και εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών

Νομοθετικές διατάξεις φοροτεχνικού περιεχομένου...

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1050/17.2.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474/Β’/25.2.2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περ. β’, γ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 27, Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού

Δημοσιευμένο στις: 17/4/2014 | ΠΟΛ.1094/2014 | Νομοθετικές διατάξεις

ΠΟΛ.1094/7.4.2014 (ΦΕΚ 961/Β’/16.4.2014) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 170/Α’), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ 167/Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 13, Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 254/Α’) και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013) και του [...]διαβάστε αναλυτικά...

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499/Β’) απόφασης του υπουργού Οικονομικών

Δημοσιευμένο στις: 17/4/2014 | ΠΟΛ.1093/2014 | Νομοθετικές διατάξεις

ΠΟΛ.1093/4.4.2014 (ΦΕΚ 961/Β’/16.4.2014) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, με βάση την [...]διαβάστε αναλυτικά...

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1113/23.5.2013 απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Δημοσιευμένο στις: 17/4/2014 | ΠΟΛ.1089/2014 | Νομοθετικές διατάξεις

ΠΟΛ.1089/24.3.2014 (ΦΕΚ 961/Β’/16.4.2014) Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1113/23.5.2013 (ΦΕΚ 1252/Β’/2013) απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ/έναρξης εργασιών και η διαδικασία υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του φόρου, για υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα [...]διαβάστε αναλυτικά...

Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ που προβλέπονται από υπουργικές αποφάσεις

Δημοσιευμένο στις: 17/4/2014 | ΠΟΛ.1081/2014 | Νομοθετικές διατάξεις

ΠΟΛ.1081/19.3.2014 (ΦΕΚ 964/Β’/16.4.2014) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α’) και ειδικότερα των άρθρων 27 παρ. 2, 24 παρ. 2, 28 παρ. 3 και 6 παρ. 5, και του άρθρου 38 του Π.Δ.186/92 (ΚΒΣ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 (ΦΕΚ 3/Β’/8.1.1988) (όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΥΟ Π.1808/748/ΠΟΛ.91/3.3.1988, ΦΕΚ 144/Β’/15.3.1988 και [...]διαβάστε αναλυτικά...

Διανομή κοινωνικού μερίσματος

Δημοσιευμένο στις: 17/4/2014 | 1063601/Δ12/16.4.2014 | Νομοθετικές διατάξεις

1063601/Δ12/16.4.2014 (ΦΕΚ 960/Β’/16.4.2014) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α’). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/ Α’) και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 30Β [...]διαβάστε αναλυτικά...

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α’) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» – Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων σε ακινησία

Δημοσιευμένο στις: 17/4/2014 | ΠΟΛ.1110/2014 | Νομοθετικές διατάξεις

ΠΟΛ.1110/16.4.2014 Κοινοποιούμε τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες ρυθμίστηκε η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, για το έτος 2014, οχημάτων ευρισκομένων σε κατάσταση ακινησίας σε περίπτωση άρσης της ακινησίας εντός του έτους αυτού (2014), αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους (31.12.2014), συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας και πριν από την [...]διαβάστε αναλυτικά...

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

Δημοσιευμένο στις: 17/4/2014 | 9727/204/27.3.2014 | Νομοθετικές διατάξεις

9727/204/27.3.2014 (ΦΕΚ 928/Β’/14.4.2014)- Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του A.N.380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (ΦΕΚ 85/Α’). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ.368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ [...]διαβάστε αναλυτικά...

Μεταφορά των αποτελεσμάτων κατά την απορρόφηση επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993

Δημοσιευμένο στις: 16/4/2014 | 11475/16.4.2014 | Νομοθετικές διατάξεις

11475/16.4.2014 Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 8733/27.3.2014 αίτησής σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1β’ του Ν.2166/1993, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ίδιου νόμου εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, επί απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 2. Όπως διευκρινίσθηκε με την υπ’ [...]διαβάστε αναλυτικά...

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Δημοσιευμένο στις: 16/4/2014 | ΠΟΛ.1108/2014 | Νομοθετικές διατάξεις

ΠΟΛ.1108/14.4.2014 (ΦΕΚ 937/Β’/15.4.2014) Έχοντας υπόψη: 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με τον Ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248/Α’/7.11.2000), όπως ισχύουν: α) των παρ. 1 περ. α’, 2 και 11 του άρθρου 38, β) του άρθρου 54, γ) της παρ. 3 του άρθρου 64. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 Κεφάλαιο Β’, υποπαρ. Β.3 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με την [...]διαβάστε αναλυτικά...

Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (Έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

Δημοσιευμένο στις: 16/4/2014 | ΠΟΛ.1096/2014 | Νομοθετικές διατάξεις

ΠΟΛ.1096/8.4.2014 (ΦΕΚ 937/Β’/15.4.2014) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 και της παρ. 3 του άρθρου 64 αυτού. 2. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β’/2.4.2013) «Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος». 3. Την ΑΥΟ ΠΟΛ.1088/1.4.2014 (ΦΕΚ 835/Β’/4.4.2014). 4. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 14 του [...]διαβάστε αναλυτικά...

Publica info center

Publica info center : Αναζητήστε δημοσιευμένες νομοθετικές διατάξεις του Υπ. Οικονομικών και διάφορα άρθρα των συντακτών της Prosvasis AEBE.

η Prosvasis σας ενημερώνει εγκαίρως για...

Image1

Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)

ΠΟΛ.1077/14.3.2014 (ΦΕΚ 836/Β’/4.4.2014)...διαβάστε περισσότερα...

Image1

Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Απριλίου 2014

Φορολογικές κ.λπ. υποχρεώσεις Απριλίου 2014 ...διαβάστε περισσότερα...

Image1

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε20 και Ε21

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε20 και Ε21...διαβάστε περισσότερα...

η Prosvasis είναι πρωτοπόρος επειδή διαθέτει...

προηγμένη τεχνολογία

προηγμένη τεχνολογία

Η Prosvasis, χρησιμοποιεί πάντα τα τελευταία εργαλεία προγραμματισμού, προσαρμοζόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και δίνει τις καλύτερες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία, έχοντας βάλει τις βάσεις για πλήρη έλεγχο των εφαρμογών της μέσω διαδικτύου (internet).

έγκαιρη ενημέρωση

έγκαιρη ενημέρωση

Ένα ειδικό τμήμα της εταιρείας μας παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του Υπ. Οικονομικών όλες τις εργάσιμες ώρες της ημέρας και εν συνεχεία δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις απαραίτητες αλλαγές στα τμήματα παραγωγής και εκδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε απόλυτα την πραγματική ανάγκη των πελατών μας για άμεση ενημέρωση των προγραμμάτων μας.

Anazitisis.net

Anazitisis.net

Την ανάγκη της βαθειάς γνώσης πάνω στις εξελίξεις και αλλαγές της λογιστικής και οικονομικής πρακτικής κάθε ημέρα φροντίζει να τις καλύψει με τον καλύτερο τρόπο το πρόγραμμα Anazitisis. Το πρόγραμμα προσφέρει όλους τους νόμους και τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, κωδικοποιημένες, μαζί με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

ειδικές εκδόσεις

ειδικές εκδόσεις

Οι εκάστοτε επίκαιρες ειδικές εκδόσεις της Prosvasis, πέραν της ενημέρωσης που παρέχουν, φροντίζουν για την καλύτερη και ορθότερη εξάσκηση του επαγγέλματός σας, μεταφέροντάς σας τις γνώσεις των ειδικών της αγοράς. Οι αναλύσεις επί ειδικών θεμάτων που περιέχουν είναι ανεκτίμητες κάθε φορά.

εκπαιδευτικά σεμινάρια

εκπαιδευτικά σεμινάρια

Με τις συνεχείς αλλαγές στην φορολογική και εργατική νομοθεσία, οι επαγγελματίες του χώρου που δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν μέσω του παραδοσιακού τρόπου, έχουν τη λύση της άμεσης επιμόρφωσης μέσω των ειδικών σεμιναρίων της Prosvasis. Τα σεμινάρια διοργανώνονται για επίκαιρα θέματα αλλαγών αλλά και ειδικές γνώσεις πάνω στην λογιστική πρακτική και την φορολογία.

εξειδικευμένο support

εξειδικευμένο support

Όλοι καταλαβαίνουν ότι όσο καλό και να είναι ένα «εργαλείο» δουλειάς όπως τα προγράμματα της Prosvasis, δεν επαρκεί εάν δεν συνοδεύεται από μια πολύ εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξής του. Οι λογιστές - υποστηρικτές της εταιρείας μας βοηθούν, τους πελάτες μας με τρόπο ώστε η γνώση τους να γίνεται κτήμα αυτών που την ζητούν!

λογιστική prosvasis

Kυκλοφόρησε το τεύχος 411 του εβδομαδιαίου οικονομικού περιοδικού λογιστική prosvasis

περιεχόμενα

Software Updates

PBS suite  v 6.5.0 16/04/2014
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Calculus ultra  v 4.77 15/04/2014
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Paycheck ultra  v 3.54 09/04/2014
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Σ..Σ.Ε. paycheck  v 224111813326 02/04/2014
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Input Ultra  v 3.14 28/06/2013
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Σ.Σ.Ε pbs  v 86911388796 14/06/2013
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Περιουσιολόγιο  v 3.3.0 05/06/2013
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Fillup  v 1.44.4.0d 19/04/2013
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Foroi 12  v 1.17 13/07/2012
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Anazitisis  v 3.0.01.02 16/03/2007
'Αμεση λήψη | Λεπτομέρειες


Money Talks

Η έγκυρη καθημερινή ενημέρωση

http://www.moneytalks.gr/

Επίκαιρα Θέματα

Διανομή κοινωνικού μερίσματος

17/04/2014
διαβάστε περισσότερα...

 
Γ.Γ.Δ.Ε. - Φορολογικός έλεγχος σε ενεργές επιχειρήσεις

16/04/2014
διαβάστε περισσότερα...

 
Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)

11/04/2014
διαβάστε περισσότερα...

 
ΠΟΛ.1077/14-3-2014 - Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων οικ. έτους 2014

09/04/2014
διαβάστε περισσότερα...

 
Περισσότερες δημοσιεύσεις δείτε στο Publica info center

Σεμινάρια Prosvasis

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τον Ν.2238/1994, όπως ισχύει μετά τον Ν.4110/2013
Ημερομηνία διεξαγωγής: 25/04/2014
Τόπος διεξαγωγής: Κιάτο
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τον Ν.2238/1994, όπως ισχύει μετά τον Ν.4110/2013
Ημερομηνία διεξαγωγής: 26/04/2014
Τόπος διεξαγωγής: Άργος
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τον Ν.2238/1994, όπως ισχύει μετά τον Ν.4110/2013
Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/04/2014
Τόπος διεξαγωγής: Σπάρτη
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τον Ν.2238/1994, όπως ισχύει μετά τον Ν.4110/2013
Ημερομηνία διεξαγωγής: 24/04/2014
Τόπος διεξαγωγής: Χίος
 

Prosvasis εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο

Ποιοί χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας?

Prosvasis clients
Prosvasis clients
Prosvasis clients
 • Client Image 3
 • Client Image 2
 • Client Image 1