Φόροι 2014

ΕΤΕΑ Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης κωδικό προς κωδικό των Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 (και του εντύπου φορολογικής αναμόρφωσης), Ε5, Ε9 και Φ-01.012 (νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), καθώς επίσης και τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Εισοδήματος (Μ.Σ.Κ.Κ.)

περισσότερα

ΕΤΕΑ

ΕΤΕΑ Οδηγίες αλλαγών εγκυκλίου αρ.17/24.2.2014 του ΙΚΑ σχετικά με τον κλάδο ασφάλισης ΕΤΕΑ

περισσότερα

ΜΥΦ 2014

ΜΥΦ 2014 Οδηγίες για δημιουργία τριμηνιαίων - μηνιαίων συγκ. καταστάσεων ΚΕΠΥΟ 2014 (αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή έσοδα - έξοδα)

περισσότερα

Φορολογία 2014

Φόρολογια 2014 Περιλαμβάνει κωδικοποιημένους τους νόμους Ν.2238/1994 ,Ν.4172/2013, Ν.4093/2012, Ν.1809/1988, Ν.4174/2013, Ν.2859/2000, Ν.4223/2013 όπως ισχύουν σήμερα, μέχρι και τους τελευταίους φορολογικούς νόμους

περισσότερα

Prosvasis Bussines Suite 2013

Prosvasis Bussines Suite Περιλαμβάνει την νέα έκδοση για τις Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2013

περισσότερα

Paycheck Ultra

Paycheck Ultra Εφαρμογή Μισθοδοσίας και Σ.Σ.Ε.

Αλλαγή του ανώτατου ορίου επιχορήγησης στα προγράμματα επιδότησης δείτε τις οδηγίες εδώ
Αλλαγή του ποσοστού εργοδοτικών εισφορών ταμείων Ι.ΚΑ. δείτε τις οδηγίες εδώ

περισσότερα

Πλήρης οδηγός

Πλήρης οδηγός αστικών σχέσεων και ιδιωτικών οικονομικών συναλλαγών Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να γίνει ένα απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο για τους οικονομολόγους, τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς και τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων, καθώς και για τους δικηγόρους, τους δικαστές και τους συμβολαιογράφους.

περισσότερα

Calculus Ultra suite

Calculus Ultra suite Έσοδα-έξοδα, γενική & αναλυτική λογιστική, ισολογισμός, Φ.Π.Α., οικοδομοτεχνικά.

Πολύ απλή εκμάθηση - Εξαιρετικά εύκολη χρήση - Απλή διαχείριση παράλληλων δεδομένων και ροής πληροφοριών, ειδικά για απομακρυσμένα υποκαταστήματα

περισσότερα

Input Ultra

Input Ultra Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης σε Windows

περισσότερα

 • Φόροι 2014
 • ETEA
 • ΜΥΦ 2014
 • Φορολογία 2014
 • Prosvasis Bussines Suite 2012
 • Paycheck Ultra
 • Πλήρης οδηγός αστικών σχέσεων και ιδιωτικών οικονομικών συναλλαγών
 • Calculus Ultra suite
 • Input Ultra
Previous
Next

Προϊόντα / Calculus ultra suite /

Έσοδα-έξοδα, γενική & αναλυτική λογιστική, ισολογισμός, Φ.Π.Α., οικοδομοτεχνικά

 
H διαθέσιμη έκδοση ενημέρωσης του προγράμματος απευθύνεται σε χρήστες που έχουν ήδη εγκατεστημένο το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.
 
Ιστορικό έκδοσης

  4.93

  • Προσθήκη στο λογιστικό σχέδιο στην θέση Ε3 βοηθητικών κωδικών για την αγροτική δραστηριότητα

  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Για να λειτουργήσουν αυτοί οι κωδικοί και να ενημερώσουν σωστά τις θέσεις Ε3 κατά την μεταφορά , θα πρέπει στους λογαριασμούς των εσόδων εξόδων να μπουν και οι δύο θέσεις Ε3 π.χ. 231 & 231a με 100% ποσοστό και στις 2 αντίστοιχα
  4.92

  • Εναρμόνιση των θέσεων Ε3 του  λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με έντυπο Ε3 - Φορολογικού Έτους 2014.
   Προσοχή: Εφόσον εγκαταστήσετε την παρούσα έκδοση οι λογαριασμοί του Ε3 που αφορούσαν ελεύθερο επαγγελματία θα αλλάξει αυτόματα η θέση τους σε ανάλογους παροχής υπηρεσιών. Παρακαλούμε να γίνει σχετικός έλεγχος πριν την ενημέρωση του εντύπου Ε3.
  • Κατάργηση του πληροφοριακού μηνύματος κατά την μετατροπή αρχείων.
  • Βελτιώσεις στην φόρμα δημοτικού φόρου Βέλου – Βόχα.
  • Βελτιώσεις στο βιβλίο παγίων.

  4.90

  • Υποστήριξη συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2014 για τους αγρότες κανονικού – ειδικού καθεστώτος και τους μη υπόχρεους περιοδικής και δημοσίου ΝΔΠΠ
  • Προσθήκη νέου πίνακα συντελεστών απόσβεσεων παγίων με ταυτόχρονη εργασία για αυτόματη ενημέρωση
  Προσοχή : Προστέθηκε νέα αυτόματη εργασία από το μενού πάγια->ειδικές εργασίες->Μετατροπή ποσοστών αποσβέσεων 2014 η οποία αλλάζει αυτόματα τις κατηγορίες και τους συντελεστές απόσβεσεις όλων των παγίων που έχουν κατηγορία . Αυτή η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη εφόσον εκτελεστεί και συνίσταται η λήψη backup πριν την εκτέλεση της  4.89

  • Δυνατότητα καταχώρισης Prorata στην περιοδική. Οδηγίες
  • Υποστήριξη μετατροπής αρχείου Ημερολογίων Singular ACC σε μορφή συμβατή με τη διαδικασία Import του Calculus Γ.Λ.
  • Προσθήκη επιλογής στα σταθερά στοιχεία των επιχειρήσεων για αυτόματη μεταβολή περιόδων χρήσης για Ετήσιες (>= 2014) και Εξάμηνες περιοδικές (2015). Η ηλεκτρονική αποστολή ετήσιων περιοδικών δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί από το Taxis.

  4.88

  • Διορθώνει το πρόβλημα στο κλείσιμο χρήσης της γενικής λογιστικής.
  • Διορθώνει το πρόβλημα των ΝΕΩΝ εγκαταστάσεων που ζητάνε μετατροπή κεντρικών αρχείων.
  • Λειτουργεί πλέον η προσάρτηση στη γενική λογιστική.

  4.87

  •  Επανενεργοποίηση δυνατότητας ανάκτησης Βασικών Στοιχείων για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (ULTRA).
   • Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία στο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/wnsp/wnsp_pages/wnsp.html
   • Τους Ειδικούς Κωδικούς θα τους εισάγετε στην Επιλογή : Βοηθητικές Εργασίες -> Γεν.Εργασίες -> Ειδικοί Κωδικοί Taxis.
   • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορείτε στα Σταθερά Στοιχεία, Καταχώριση - Μεταβολή Πελατών - Προμηθευτών πατώντας TAB στο πεδίο ΑΦΜ να κάνετε ανάκτηση δεδομένων από το TAXIS.
  • Προετοιμασία για μεταφορά υπολοίπου τελευταίας περιοδικής ΦΠΑ 2014. Προσοχή :
   • Σε περίπτωση ύπαρξης prorata θα πρέπει να δημιουργηθεί απαραίτητα Εκκαθαριστική για την μεταφορά σωστού ποσοστού.
   • Σε περίπτωση αλλαγής του πιστωτικού υπολοίπου ( π.χ. λόγω ύπαρξης φύλλου επιστροφής ) η αλλαγή θα πρέπει να γίνει από τον χρήστη στο πεδίο παράμετροι ΦΠΑ έτους 2015.
  • Προσθήκη εντύπου δημοτικού φόρου Ολύμπου.
  • Βελτιώσεις στο έντυπο δημοτικού φόρου Αμαρουσίου.

  4.86

  • Συνολικές βελτιώσεις στο κύκλωμα διαχείρισης παγίων
  Αναλυτικά :
  1. Φίλτρο ενεργού ναι/όχι σε όλες τις εκτυπώσεις για εξαίρεση ανενεργών παγίων
  2. Προτεινόμενη ποσότητα ( 1) κατά την καταχώρηση παγίου
  3. Δυνατότητα επιλογής υποκαταστήματος σε κάθε πάγιο και σε κάθε εκτύπωση
  4. Δυνατότητα πλέον μεταβολής καταχωρημένης κίνησης παγίου εφόσον δεν υπάρχει συνδεδεμένη κίνηση με αυτό
  5. Δυνατότητα καταχώρησης παγίου χωρίς ποσότητα ( πιστωτικού τιμολογίου αξίας παγίου )
  6. Κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων και όχι αγοράς μόνο.
  7. Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών με επιλογή φίλτρου της αξίας ( μέσω της διαχείρισης κινήσεων και του συνδυασμού πλήκτρων Ctrl+F10). Προσθήκη αντίστοιχων παραμέτρων προτεινόμενων ορίων στις παραμέτρους Εσόδων - Εξόδων.
  8. Υποστήριξη στην εκτύπωση και δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ 2014 παραστατικών με μόνο αξία ΦΠΑ.
  9. Βελτιώσεις στην επαναλαμβανόμενη καταχώρηση κινήσεων Intrastat καθώς και διόρθωση μηνύματος λάθους με αντισυμβαλλόμενο ταμείο.
  10. Βελτιώσεις στην αποστολή ΚΕΠΥΟ 2013 με ρόλο φορολογούμενου «εκπρόσωπου νομικού προσώπου» 
  11. Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος - Ανάλυσης Αποτελεσμάτων χωρίς να είναι υποχρεωτικός ο υπολογισμός Αυτοελέγχου πρώτα.
  12. Υποστήριξη περισσότερων στηλών Βιβλίου Εσόδων-  Εξόδων.

  4.85

  • Προστέθηκαν οι δημοτικοί φόροι Δήμου Ρεθύμνης και Δήμου Σπατών Αρτέμιδος
  • Βελτιώσεις στην αποστολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σε εταιρείες με διακοπή ή έναρξη εργασιών μέσα στο αποστελλόμενο μήνα – τρίμηνο
  • Προσθήκη προειδοποιητικού μηνύματος στην δημιουργία περιοδικής ΦΠΑ για τον έλεγχο πιστωτικού υπολοίπου


  4.84

  • Προσθήκη Δημοτικού φόρου Κορυδαλλού.
  • Βελτιώσεις στην εκτύπωση Δημοτικού Φόρου Άργους Ορεστικού.
  • Βελτιώσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της Γ.Λ. άρθρων που προέρχονται από άλλο εμπορικό.

  4.83

  • Νέα δυνατότητα αποστολής τροποποιητικής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.
  • Βελτιώσεις στην μεταφορά χρεωστικού υπολοίπου στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
  • Βελτιώσεις στην φόρμα δημοτικού φόρου Λέσβου.
  • Βελτιώσεις στην εξαγωγή εκτυπώσεων σε Excel.
  • Προσθήκη δυνατότητας επιλογής πεδίων διεύθυνσης , επαγγέλματος στις επικεφαλίδες των εκτυπώσεων.

  4.82

  • Προσθήκη δυνατότητας αποστολής προσθετικού (Incremental) αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014.
  • Υποστήριξη δαπανών συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014 μέσω παραμετροποίησης παραστατικού.

  4.81

  • Επανενεργοποίηση αυτόματης καταχώρισης αριθμού υποβολής μέσω Calculus Ultra Περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, Εκκαθαριστικών, Στατιστική Υπηρεσία, Φ4, Φ5.
  • Βελτιώσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις Εσόδων Εξόδων.

  4.80

  • Διόρθωση προβλήματος σχετικά με πλήθος παραστατικών στην αποστολή του αρχείου ΚΕΠΥΟ 2014 από τα module ΚΕΠΥΟ και Γεν.Λογιστικής.

  4.79

  • Συνολικές βελτιώσεις στην αποστολή και εκτύπωση των Συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014.

  4.78

  • Πλήρη υποστήριξη ( εκτύπωση και αποστολή από Calculus Ultra ) Συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΕΠΥΟ 2014 από module : Εσόδων – Εξόδων , Γενική Λογιστική και ΚΕΠΥΟ ( για επιπλέον πληροφορίες δείτε εδώ καθώς και εδώ  ).

  4.77

  • Υποστήριξη  νέου τρόπου καταβολής δόσεων περιοδικών ΦΠΑ βάσει πολυνομοσχεδίου.

  4.76

  • Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων από την 1η του επόμενου μήνα της αγοράς ισχύει μόνο σε αγορές του 2014.
  • Βελτίωση στην εκτύπωση της ΜΥΦ 2014 όσον αφορά τους πληροφοριακούς λογαριασμούς.

  4.75

  • Ενεργοποίηση εκτύπωσης Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 2014 Εσόδων Εξόδων ( για την αποστολή του αρχείου θα ακολουθήσει νέα έκδοση)

  4.74

  • Βελτιώσεις στον αυτοέλεγχο

  4.73

  • Βελτιώσεις στην ενημέρωση Ε3 & Σημειώματος Αυτοελέγχου στην ενημέρωση των νέων κωδικών Ε3 516-517-518
  • Βελτιώσεις στην ενημέρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ από περιοδική ΦΠΑ (κωδικός 301 περιοδικής)
  • Προσθήκη εντύπων δημοτικών φόρων Άργους Ορεστικού , Κερατσίνι , Σαλαμίνα , Καλλιθέα.

  4.72

  • Υποστήριξη μηνιαίων - τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων από το κύκλωμα ανεξάρτητης εφαρμογής ΚΕΠΥΟ.

  4.71

  • Βελτιώσεις στο conversion της έκδοσης 4.70 (πίνακα αποτελεσμάτων) κατά το κλείσιμο χρήσης εταιρείας

  4.70

  • Προσθήκη πίνακα προτεινόμενων κατηγοριών & συντελεστών παγίων.
  • Κατά την αγορά παγίου προτείνεται ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων η 1η του επόμενου μήνα ( αναφέρεται στα πάγια που αγοράζονται από 1/1/2014)
  • Νέα εργασία για προσθήκη κατηγοριών συντελεστών στα υπάρχοντα πάγια & αλλαγής μεθόδου απόσβεσης βάση του νόμου 4172/2013.
  • Νέα δυνατότητα καταχώρησης 45 Μοναδικών συντελεστών καθαρών κερδών ,από 20 , ανά εταιρεία.
  • Αλλαγή στον υπολογισμό του ποσοστού εκπροθέσμου περιοδικής ΦΠΑ σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές.
  • Προσθήκη νέων κωδικών Ε3 (516 – 517 – 518 ) στο λογιστικό σχέδιο προς επιλογή (προετοιμασία για το Ε3 οικ.2014).
  • Προσθήκη νέας εργασίας “Μετατροπή αρχείου ημερολογίου Singular”.
  • Νέο έντυπο δημοτικού φόρου Ηρακλείου Αττικής.
  • Βελτιώσεις στο έντυπο δημοτικού φόρου δήμου Μήλου.

  4.69

  • Βελτιώσεις στην ταχύτητα εμφάνισης και εκτυπώσεις των εντύπων δημοτικών φόρων
  • Προσθήκη του εντύπου δημοτικού φόρου Δήμου Λέσβου
  • Προσθήκη στήλης περιγραφής ΔΟΥ στην εκτύπωση σταθερών στοιχείων επιχειρήσεων

  4.68

  • Πλέον αν θέλουμε να εξοφλήσουμε ολόκληρο το ποσό της περιοδικής χωρίς δόσεις τότε θα πρέπει ο κωδικός 521 "ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
   ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ" να είναι κενός. Μετά από επικοινωνία με το ΤΑΞΙΣ μας ενημέρωσαν ότι πιθανόν θα προσθέσουν διευκρινιστικό μήνυμα.

  4.67

  • Προσθήκη υπολογισμού δόσεων στην εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ
  • Διορθώσεις στον υπολογισμό των δόσεων του ΦΠΑ Περιοδικής δήλωσης
  • Προσθήκη πεδίου «Γενικά ακαθάριστα έσοδα» στα έντυπα δημοτικών φόρων
Προσοχή!!!
  • Συνιστάται, πριν την εκτέλεση της αναβάθμισης, η λήψη αρχείων ασφαλείας (back up) της εφαρμογής.
  • Η εργασία αναβάθμισης της εφαρμογής σε 64Bit λειτουργικά, θα πρέπει να γίνεται μέσα από την επιλογή Live Update της εφαρμογής.

Περιλαμβάνει τα εξής modules:

 • CALCULUS SUITE (Έσοδα-Έξοδα-Φ.Π.Α.-Συνάφεια)
 • KTiZO (Διαχείρηση οικοδομοτεχνικών έργων)
 • ACCOUNTING (Γενική λογιστική-Ισολογισμός-Φ.Π.Α.)
 • ACCOUNTING PLUS (Αναλυτική-Γενική λογιστική-Ισολογισμός-Φ.Π.Α)
 • BALANCE (Ισολογισμός-Φ.Π.Α)
 • CEPIO(Διαχείρηση ΚΕΠΥΟ)

Τί κάνει:

 • Τήρηση βιβλίων εταιρειών Α?, Β? και Γ? κατηγορίας και για τις περιπτώσεις ΑΒ και ΑΓ (πρατήρια καυσίμων)
 • Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων
 • Τήρηση βιβλίου απογραφής
 • Διαχείριση παγίων
 • Αυτόματη ενημέρωση των περιοδικών δηλώσεων
 • Ανεξάρτητη διαχείριση ΦΠΑ σε περίπτωση χειρόγραφων βιβλίων
 • Χρήση απεριόριστου αριθμού εταιρειών
 • Παρακολούθηση χρηστών με ορισμό δικαιωμάτων και αντιστοίχιση εγγραφών
 • Αντιγραφή λογιστικών παραμέτρων από άλλες εταιρείες
 • Πλήρη παρακολούθηση οικοδομοτεχνικών έργων με βάση το νέο καθεστώς ΦΠΑ
 • Ενημέρωση, για όλες τις εταιρείες, των Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ και του Εντύπου Ε3
 • Εκτύπωση όλων των εντύπων (Περιοδική - Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ - Ειδικό Σημείωμα ΦΠΑ - Μηνιαία κατάσταση βιβλίου Εσόδων-Εξόδων - Ισοζύγιο Γενικού & Αναλυτικών Καθολικών) σε εκτυπωτές WINDOWS (laser ή inkjet) και διπλής όψης (dublex unit)
 • Άμεση σύνδεση με τα προγράμματα INPUT (Εμπορική Διαχείριση) και PAYCHECK (Μισθοδοσία)
 • Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων μεταξύ 2 ετών, καθώς και συγκρίσεις τρέχουσας χρήσης ανά μήνα ή τρίμηνο

Τί προσφέρει:

 • Πολύ απλή εκμάθηση - Εξαιρετικά εύκολη χρήση - Απλή διαχείριση παράλληλων δεδομένων και ροής πληροφοριών, ειδικά για απομακρυσμένα υποκαταστήματα
 • Μοναδική διαχείριση εταιρειών με τεκμαρτές λιανικές πωλήσεις - Αποκλειστική πλήρη κάλυψη εταιρειών με βιβλία Α? κατηγορίας και για τις περιπτώσεις ΑΒ και ΑΓ (πρατήρια καυσίμων) - Ασφάλεια στις εγγραφές
 • Πλήρη αυτοματοποίηση της διαχείρισης περιπτώσεων PRO-RATA (του ειδικού τρόπου υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ για εταιρείες που έχουν απαλλασσόμενες και φορολογητέες εκροές) - Αυτόματη ενημέρωση του Ειδικού Σημειώματος ΦΠΑ
 • Απλή εισαγωγή μιας βασικής εγγραφής, η οποία αυτόματα συμφωνεί με όλες τις άλλες απαραίτητες σχετικές εγγραφές - Άμεση εκμετάλλευση όλων των επενδύσεών σας
 • Καταχώριση του κόστους κάθε οικοδομής, με υπολογισμό των επιμέρους εργασιών που γίνονται σε αυτές
 • Αξιόπιστη ενημέρωση των δηλώσεων και του Εντύπου Ε3, με επιμερισμό των κοινών δαπανών για μικτές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την αποφυγή λαθών!
 • Άμεση προσαρμογή στις ανάγκες σας, χωρίς περιττά επιπλέον έξοδα - Πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου σας
 • Πλήρη διαχείριση φόρων (Δημοτικού Φόρου, σερβιτόρων, ελεύθερων επαγγελματιών κ.ά.) - Αποκλειστική δυνατότητα ενοποίησης αρχείων ΚΕΠΥΟ με ανάγνωση αρχείων - Αυτόματη δημιουργία αρχείου δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων και συγκεντρωτικών καταστάσεων ταξιδιωτικών γραφείων
 • Άμεση δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης, με την ενεργοποίηση ενός μόνο πλήκτρου βάσει των υπολογισμών του Αυτόματου Ελέγχου Ν.3296/2004 και πλήρη ευχρηστία

Διαφορές απο την έκδοση σε περιβάλλον DOS

 • Μηδενικός χρόνος εκμάθησης για τους χρήστες της εφαρμογής Calculus. Η χρήση του πληκτρολογίου είναι απολύτως συμβατή με την υπάρχουσα εφαρμογή.
 • Υποστηρίζεται η ταυτόχρονη λειτουργία σε DOS και Windows περιβάλλον ακόμα και από τον ίδιο υπολογιστή.
 • Νέα εμφάνιση μενού ενός επιπέδου. Δεν χρειάζεται πλέον να βγείτε από μια εταιρία για να εκτελέσετε μια μαζική εργασία. Επίσης όλες οι επιλογές είναι ορατές με αποτέλεσμα μεγάλη αύξηση στην παραγωγικότητα σας.
 • Δυνατότητα για Windows προεπισκόπηση όλων των εκτυπώσεων. Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να δείτε στην οθόνη σας την εκτύπωση, ακριβώς με την μορφή που θα εκτυπωθεί στον εκάστοτε Windows εκτυπωτή.
 • Δυνατότητα εξαγωγής της εκτύπωσης σε αρχείο Adobe PDF με ταυτόχρονη προεπισκόπηση της.
 • Δυνατότητα αποστολής με email οποιασδήποτε εκτύπωσης με μορφή PDF.
 • Δυνατότητα εξαγωγής όλων των οθονών επιλογής σε αρχείο EXCEL.
 • Πλέον υπάρχει η δυνατότητα μεγιστοποίησης της οθόνης ανεξάρτητα από το λειτουργικό σας.
 • Δυνατότητα για αλλαγή μεγέθους της οθόνης της εφαρμογής με ταυτόχρονη αλλαγή του μεγέθους των γραμμάτων.
 • Δεν χρειάζεται πλέον η ταυτόχρονη εκτέλεση της εφαρμογής Pscript για να εκτυπώνετε σε Windows εκτυπωτές.
 • Δεν χρειάζεται πλέον η εγκατάσταση ελληνικών στον υπολογιστή σας. Αν μπορείτε να γράψετε ελληνικά στα windows μπορείτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μέσα από την εφαρμογή.
 • Δεν χρειάζεται πλέον αλλαγή στα αρχεία config.nt , autoexec.nt για την σωστή εκτέλεση της εφαρμογής.
 • Αφαίρεση όλων των περιορισμών της υπάρχουσας εφαρμογής. Ακόμα και στην προεπισκόπηση DOS εκτύπωσης είναι διαθέσιμο το σύνολο των προηγούμενων σελίδων.
 • Πλέον έχετε την δυνατότητα για Backup σε όλες τις εταιρίες και χρήσεις της εφαρμογής. Η υπάρχουσα εφαρμογή (DOS) επέτρεπε μέχρι 3.000 εταιρίες ανά Backup. Πλέον δεν υπάρχει αυτό το όριο. Επίσης η εργασία του Backup είναι τουλάχιστον 3 φορές ποιο γρήγορη και καταλαμβάνει το μισό περίπου μέγεθος!.
 • Αυτόματη δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασία με την εκτέλεση της εφαρμογής. Επίσης προσθήκη της δυνατότητας αυτόματης εκτέλεσης της εφαρμογής ενώ βρίσκεστε στην επιφάνεια εργασίας με την χρήση των πλήκτρων CTRL+SHIFT+W
 • Ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Ενδεικτικά η οριστικοποίηση εγγραφών είναι τουλάχιστον 2.5 φορές πιο γρήγορη, ενώ η «γέφυρα» με το εμπορικό τουλάχιστον 2 φορές πιο γρήγορη.
 • Προσθήκη δυνατότητας για Online update της εφαρμογής. Δεν χρειάζεται πλέον να «κατεβάζετε» το Update στο δίσκο σας και να το εκτελείτε. Όλη η εργασία γίνεται αυτόματα μέσα από το πρόγραμμα και χωρίς καμία παρέμβαση από το χρήστη.
 • Ελάχιστες απαιτήσεις μνήμης. Οι απαιτήσεις της εφαρμογής είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από την προϋπάρχουσα εφαρμογή και σύντομα θα είναι ακόμα μικρότερες.
 • Ελάχιστες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. Η ύπαρξη και μόνο λειτουργικού windows (Windows 95 ή μεταγενέστερου) είναι αρκετή.
 • Τέλος πολύ σύντομα θα δείτε ακόμα σημαντικότερες προσθήκες στο πρόγραμμα που θα αυξήσουν πολύ περισσότερο την παραγωγικότητα σας.
 • Pentium 4
 • Μνήμη (RAM) 512MB
 • Σκληρός δίσκος με ελεύθερο χώρο 500 ΜΒ
 • CD-ROM / DVD-ROM drive
 • Windows 98 SE , ME , Windows NT , Windows 2000 , Windows 2003, Windows 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32-64bit)
 • Recommended: Intel Core i3
 • Εταιρείες Υποδείγματα απαιτεί έκδοση calculus 4.84 ή νεότερη
 • Οδηγίες για δημιουργία τριμηνιαίων - μηνιαίων συγκ. καταστάσεων 2014 για τους πελάτες που έχουν μόνο module Γενική Λογιστική
 • Παρατηρήσεις σχετικά με την αποστολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2014
 • Οδηγίες για δημιουργία τριμηνιαίων - μηνιαίων συγκ. καταστάσεων 2014 για τους πελάτες που έχουν μόνο module ΚΕΠΥΟ
 • Οδηγίες για δημιουργία τριμηνιαίων - μηνιαίων συγκ. καταστάσεων ΚΕΠΥΟ 2014 για τους πελάτες που έχουν module έσοδα-έξοδα
 • Οδηγίες για δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ 2013 (Dos)
 • Οδηγίες για δημιουργία αρχείου ΚΕΠΥΟ 2013 (Ultra)

Ποιοί χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας?

Prosvasis clients
Prosvasis clients
Prosvasis clients
 • Client Image 3
 • Client Image 2
 • Client Image 1